برش تبخیری / سوراخ کاری

برش تبخیری : در برشی که به تبخیر متکی است پرتو متمرکز شده نخست سطح را تا نقطه ی جوش گرم می کند و یک حفره راهنما ایجاد می کند .

حفره به سبب بازتاب های متعدد یک افزایش ناگهانی در قابلیت جذب پیدا می کند و سریعا گود می شود .

در این هنگام ، بخار تشکیل شده و آزاد می شود ، ضایعات به بیرون از حفره یا بریدگی میریزد و دیواره های گداخته دور حفره شکل می گیرد .

این روش ، معمول ترین شیوه ی سوراخکاری برای لیزر های پالسی یا در برش موادی که ذوب نمی شوند مانند چوب و کربن و برخی پلاستیک ها است .

سرعت نفوذ پرتو به داخل قطعه ی کار می تواند از روی محاسبه ی ظرفیت گرمایی توده ای براورد شود ، البته، با فرض اینکه شارش گرما یک بعدی است و همه ی گرما درفرایند تبخیر استفاده می شود ، یعنی اینکه هدایت گرمایی صفر است . فرض بالا اگر نرخ نفوذ در حد یا سریع تر از نرخ هدایت باشد بی تناسب نیست .

بنابراین ، حجم برداشته شده در هر ثانیه به ازای واحد مساحت ، برابراست با سرعت نفوذ.

سرعت نفوذچنین باریکه ای به داخل مواد مختلف محاسبه شده است .

این سرعت های نفوذ از همان مرتبه ی سرعت هایی هستند که به طور تجربی به دست آمده اند .

اگر سرعت نفوذ در حدود متر بر ثانیه بنابراین سرعت بخار از حفره ی استوان های در حدود ۱۰۰۰ متر بر ثانیه خواهد بود .

در این سرعت های در صوت اثرات تراکم و تغییر شکل حفره به این معنا خواهد بود که سرعت حقیقی خروج بخار بسیار کمتر است ، اما با وجود این ، جریان صوتی و امواج شوک هرگز رخ نخواهد داد وجریان تنها قادر به تولید نیروی کششی روبا بالا و ساییدن دیوار های حفره تشکیل شده است بنابراین ، دراین شکل برش ماده تا حدی به شکل بخار و تا اندازه ای هم به شکل ضایعات زدوده می شود .

Gagaliano  و Paek  از ازمایش هایشان براورد کردند که در حدود ۶۰ درصد ماده به صورت مواد خروجی و ضایعات زدوده می شوند .

این درصد تا حدی در انالیز دقیق Voisey و همکاران، از مواد خروجی هنگام سوراخکاری تایید شده است.

انان دریافتند که نسبت خروجی گداز بین ۳۵ درصد و۶۰ درصد متفاوت است به جز فلزات بسیار سنگین مانند تنگستن که این نسبت به نزدیک ۱۰ درصد می رسد .

انها همچنین نشان دادند که اندازه ی ذرات بیرون رانده شده با کاهش انرژی پالس یا طول پالس افزایش می یابد،ذرات بزرگتر از پالس های طولانی وتوان کمتر خارج می شوند .

اندازه ی میانگین ذرات برای پالس با توان ۲٫۵j ومدت ۰٫۵ms ،در حدود۱۰میکرومتر ثبت شده است .

با عکس برداری سرعت بالا ، انها یافتند که سرعت خروجی میانگین تقریبا برابر با ۸ متر بر ثانیه برای پالس ۱٫۴J ومدت ۰٫۵ms وبرابر با ۱۳متر بر ثانیه برای پالس با انرژی۲٫۴J و مدت ۰٫۵ms است که عددیدر موافقت با نتایج GK.LNg و Li است.

یک محدوده ای از سرعت ها احتمالا وابسته به اندازه ی ذرات و جهت وجود دارد .

کیفیت حفره یا برش با مقدار گداز تعیین می شود که ممکن است باعث تجمع مواد سایشی برروی سطح یانقاط خوردگی بر روی دیواره شود .

بنابراین محاسبه ی سرعت رسیدن به نقطه ی جوش و همچنین مشاهده ی اینکه چگونه گداز ممکن است کاهش یابد جالب است .

برای کسب اطلاعات از دستگاه برش لیزر و همچنین کلیه ی دستگاه لیزر با شرکت رادین پرتو همراه باشید.

 

فرایند برش لیزر چگونه انجام می شود

فرایند برش لیزر : اجزای اصلی خود لیزر با تعدادی دریچه ی کنترل ، مسیر هدایت پرتو لیزر ، لنز های متمرکز کننده ، وسایل حرکت دهی پرتو لیزر یا قطعه کار نسبت به یکدیگر است .

دریچه ( شاتر ) ، معمولا اینه ی متحرک است که مسیر باریکه را می بندد و باریکه پرتو لیزر را به محفظه ی باریکه که به عنوان کالری متر نیز عمل میکند منحرف می سازد .

هنگامی که پرتو مورد نیاز است اینه به سرعت با یک رله یا پیستون پنوماتیکی برداشته می شود .

سپس ، باریکه به مسیر هدایت پرتو فرستاده میشود که آن را به مرکز کانونی یکلنز هدایت می کند .

این لنز می تواند انتقال دهنده ی نور و هم بازتابنده باشد ، لنز های انتقال دهنده از لنز های ZnSe ، GaAs ، یا CdTe برای لیزر های CO2 ، با لنز های کوارتز برای YAG ، یالیزر های اکسایمر ساخته می شود .

لنز های بازتابنده شامل آینه های سهموی خارج از محور میشود .

سپس ، پرتو کانونی شده از یک نازل عبور می کند که با آن یک جت هم محور نیز گاز را با فشار جت می کند .

جت گاز لازم است تا به عمل برش کمک کند و هم لنز ها را از پاشش حفاظت کند .

برای سیستم لنز فلزی اغلب از تیغه ی هوا استفاده می شود که از کناره هایمسیر پرتوی لیزر در نزدیکی خروجی به داخل مسیر وزیده می شود .

بنابراین هرگونه دود و پاشش را منحرف می کند .

درباره فرایند های برش که متکی بر برداشت گداز با فوران گاز هستند مشکلی برای سیستم های لنز فلزی ایجاد می شود .

موارد استفاده از لنز های فلزی در اموزشگاه تحقیقاتی با دانش اموزان نا ازموده است یا در شرایطی که قدرت لیزر نزدیک به حدتحمل تنش حرارتی لنز انتقال دهنده است .

در واقع ، اگر احتمال شکسته شدن لنز های انتقال دهنده وجود داشته باشند میتوان از لنز های فلزی استفاده کرد .

برای رسیدن به جت گاز مناسب برای برش بدون مداخله ی عنصر انتقالی مجموعه ای ازنازل های مرکزی هدایت شده یا حلقه ی جت می تواند استفاده شود .

برای این فرایند بسیار مهم است که پرتو ، لنز و جت همگی هم راستا شوند .

روش های برش لیزر

 1. برش تبخیری / سوراخ کاری
 2. برش به روش گداخت ( ذوب ) ودمش
 3. برش گداخت واکنشی
 4. شکستگی کنترل شده
 5. حکاکی کردن ( علامت گذاری روی سطح با لیزر )
 6. برش سرد
 7. برش اکسیژن با کمک لیزر فرایند LASOX

در مقالات بعدی به صورت کامل درمورد موارد بالا توضیح اورده شده است .

مزایای برش لیزر

مزایای برش لیزر چیست ؟

مزایای برش لیزر : از نخستین باری که دریک روز آفتابی کاغذ با کمک ذره بینسوزانده شد ، از اندیشه برش با نور استقبال زیادی شد .

امروزه ، برش لیزری رایج ترین کار صنعتی لیزر است.

در ژاپن حدود ۸۰ درصد لیزر های صنعتی برای این کار استفاده می شوند.

درکنار جذابیت که به ندرت نیروی محرکه ای برای سرمایه گذاری در صنعت سخت کاری است ، احتمالا علت این است که در برش به یک جانشین مستقیم برای فرایند تثبیت شده در بازار ، نیاز است و لیزر در بیشتر موارد سریع تر و با کیفیت بالاتر از فرایند های رقیب ظاهر می شود .

مقایسه لیزر با  دیگر تکنیک های پیشنهادی و فواید مهم آن در جدول امده است که به توضیح بیشتر نیاز دارد .

بنابراین ، فواید به دو قسمت تقسیم شده اند :

برش فولاد با ضخامت چند سانتی متر با باریکه ی لیزر بسیار جذاب تر است .

ویژگی های کیفیت برش و فرایند برش

مزایای فرایند برش لیزری و سپس کیفیت برش لیزری جداگانه دراین قسمت آورده شده است .

توجه شود گاهی فرایند آن قدر پیچیده است که اثر خوب نتیجه ازبین میرود ، اما ، درباره برش لیزر این چنین نیست .

فرایند برش این مزایا را دارد :

 1. برش لیزری یکی از سریع ترین فرایند های برش به شمار می رود . درادامه سرعت برش برای مواد مختلف آمده است .
 2. قطعه ی کار نیاز به گیره بستن ندارد اگرچه معمولا برای ممانعت از حرکت قطعه با شتاب گرفتن میز وبه منظور تعیین موقعیت هنگام استفاده از برنامه CNC مطلوب است وتوصیه می شود .
 3. سایش ابزار صفر است زیرا آن یک فرایند برش بدون تماس است .
 4. برش ها می توانند در هر جهتی ایجاد شوند . اما باید پلاریزاسیون را در نظر گرفت
 5. میزان نویز وصدا اندک است
 6. فرایند به اسانی می تواند برای کنترل تطبیق پذیر اتوماتیک شود
 7. اساسا تغییرات ابزار نرم افزاری هستند ، یعنی ،تنها تغییرات برنامه نویسی وجود دارد . بنابراین فرایند بسیار انعطاف پذیر میباشند
 8. برخی مواد می توانند به صورت توده ای و انباشته برش زده شوند ، (stack cut ) اما ممکن است مشکلی برای جوش کاری بین لایه ها به وجود آید
 9. تقریبا تمام مواد می توانند برش داده شوند . این مواد با بازتاب بالا مانند آلومینیوم ومس می توانند مشکل ایجاد کنند . اما با منترل مناسب پرتو این مواد هم می توانند به طور مطلوب برش داده شوند .

 

مقایسه ی فرایند های مختلف برش

اولتراسونیک شعله اره فرزکاری EDM جت مایع ساییده گردبری پلاسما پانچ لیزر کیفیت
+ + + سرعت
+ + + + + + کیفیت لبه
+ + + + عرض شکاف
+ + + تراشه و پلیسه
+ + + + خرابی
+ + + نویز
+ + فلز و غیر فلز
+ + شکل پیچیده
+ اجزای تو در تو
+ + چند لایه
+ هزینه تجهیزات
+ + هزینه کار
+ + حجم زیاد
+ + + انعطاف پذیری
+ + + + + استهلاک ابزار
+ + + + اتوماسیون
+ + + + + ناحیه ی گرما دیده
+ + + + + + برش کور
+ + + + + + جوشپذیر بودن لبه

برای مشاهده دستگاه برش لیزر می توانید کلیک کنید و هم چنین با تماس برقرار کردن با مشاوران ما بهترین وکارآمد ترین دستگاه لیزر را تهیه فرمایید .

فرق بین دستگاه برش لیزری و دستگاه حکاکی لیزری

فرق بین دستگاه برش لیزری و دستگاه حکاکی لیزری در چیست ؟

فرق بین دستگاه برش لیزری و دستگاه حکاکی لیزری : دستگاه برش لیزری و دستگاه حکاکی لیزری عموما ماشین های یکسانی هستند.

دستگاه های لیزر رادین پرتو مانند بقیه دستگاه های لیزر می توانند به خوبی عمل حکاکی ، کار برش لیزر نیز انجام دهند.

در این مقاله قصد داریم درباره تفاوت بین دستگاه برش لیزری و حکاکی لیزری مطالبی بیاوریم.

 

این دستگاه ها بر اساس کار اصلی دستگاه برش لیزری یا دستگاه حکاکی لیزری نامیده می شود.

اگر دستگاه لیزر بیشتر برای کار برش استفاده شود ، دستگاه برش لیزری نامیده می شود و اگر کار اصلی آن جهت حکاکی لیزری استفاده شود ، دستگاه حکاکی لیزری نامیده می شود.

دستگاه برش لیزری چگونه کار می کنند؟

برش لیزری فرایند برش با حرارت می باشد.

در طی این فرایند طرح لیزر از پیش تعیین شده به وسیله اشعه لیزر برش می خورد.

مانند حکاکی لیزری در برش با دستگاه لیزر نیز تنوع زیادی از متریال های داریم.

فایل های وکتور( مانند خط  و منحنی های هندسی) پایه فرایند برش لیزری می باشد.

فرایند برش لیزری برای برش اشکال ( مانند حروف، علامت ها و برچسب ها) استفاده می شود.

 

دستگاه حکاکی لیزری چگونه کار می کنند؟

قبل از اینکه درباره تفاوت بین حکاکی لیزری و برش لیزری توضیحاتی بیاوریم بهتر است ابتدا درباره حک لیزری بنویسیم.

در طی فرایند حکاکی لیزری ، دستگاه لیزر می تواند شکل ها، گرافیک یا تصاویر را روی انواع مختلف متریال ، حکاکی کند.

لیزر به صورت افقی روی خطوط حکاکی ، حرکت می کند و متریال را نقطه به نقطه و خط به خط حکاکی می کند.

این فرایند را حکاکی شبکه ای می گویند.

 

در میان چیزهای دیگر، سطوح و شکل ها می توانند با این روش حکاکی شوند، که می تواند عکس ، لوگو، آرم ها ، برچسب های ضخیم و تمبر اشاره کرد.

 

دستگاه لیزر رادین پرتو توانایی اجرا هر دو فرایند را داراست.

شرکت رادین پرتو انواع مختلف دستگاه لیزر را که توانایی برش و حکاکی روی متریال های مختلف را داشته باشند، ارائه می دهد. دستگاه های لیزر به میز دستگاه لیزر،  لنز دستگاه لیزر برای کاربردهای مختلف مجهز شده اند.

 

اگر قصد خرید دستگاه برش لیزری داشته باشید :

دستگاه های لیزر رادین پرتو براساس نیازهای تمام مشتریان خود طراحی شده اند.

برش لیزر معمولا با متریال های بزرگ انجام می شود به صورتی که برش با سرعت بالا انجام می شود.

 

به همین دلیل در هنگام برش به توان بالای دستگاه لیزر نیاز است.

دستگاه های لیزر با سایز بزرگتر برای برش متریال های سایز بزرگ مانند MDF، پارچه و غیره استفاد می شود.

 

 اگر قصد خرید دستگاه حکاکی لیزری دارید :

کاربرانی که بیشتر کار حکاکی لیزری دارند معمولا به محیط های کاری کوچکتر نیاز دارند و دستگاه لیزر برای فرایند های با سرعت بالا طراحی شده اند.

برای حکاکی شیشه ، چوب ، پلاستیک ، چرم ، کاغذ ، سنگ ، پارچه و غیره استفاده می شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره دستگاه های لیزر و کاربردهای آن در حکاکی و برش لیزر می تواند سایر مقالات رادین پرتو را مطالعه نمایید.

اجزای اصلی ماشین های cnc

اجزای اصلی ماشین های cnc (دستگاه سی ان سی )

اجزای اصلی ماشین های cnc عبارت است از :

 1. برنامه ماشین
 2. واحد کنترل ماشین
 3. نرم افزار ماشین
 4. موتورها
 5. اجزای مکانیکی

 

برنامه ماشین

مجموعه ای از اعداد ، حروف و نشانه های است که به ماشین دستور میدهد که چه کارهایی باید انجام دهد.

 

واحد کنترل ماشین

سیستمی است که می توان یک یا چند محور را در همین کار کنترل کند و در موقعیت مکانی خاص و مورد نظر قرار گیرد که شامل مواردی چون(درایو،موتور،( pspمی باشد.

 

نرم افزار ماشین

ماشین های cnc با اکثر برنامه های طراحی اعم از دو بعدی و سه بعدی توانایی انجام کار ندارند.

اما با توجه به اینکه توسط دستگاه cncخواندن،………..افزار مخصوص دستگاه آرت کم (artcam) کپی میشود تا دستگاه توانایی خواندن و اجرای طرح را داشته باشد.

 

موتورها

که در نوع  stepmotor ، seyvo motor  موجود هستند.

 

این موتورهای دارای ساختمان ساده و کم حجم به قیمت مناسب می باشد.

که از ان ها در دستگاهcnc  ساده با دقت بالا استفاده میشود

 

این موتور ها نسبت step motor سرعت بیشتری دارد.

 

اجزای مکانیکی دستگاه سی ان سی

که شامل :

 

انواع محورها دستگاه های cnc

دستگاه های cnc از نوع دو محور ballscroo و دنده شانه ای مورب تشکیل شده اند.

 

اسپیندل : اسپیندل های دستگاه cnc با توجه به اندازه و کارایی دستگاه دارای سرعت بیشتر و قدرت های متفاوتی هستند که هرچه دستگاه دارای ابعاد بزرگتر باشد قدرت و سرعت اسپیندل ها بیشتراست.

 

نگهداری : این دستگاه لیزر با توجه به شرایط و محیط کار فعالیت های که انجام می دهند باید مداوم تمام محور بلبرینگ ها روغن کاری شود.

 

اپراتوردستگاه : افرادی که با این دستگاه کار می کنند باید مسلط به نرم افزار کرل باشند تا استفاده بیشتری از دستگاه داشته باشند و هم چنین توصیه میشود که کاررا با نرم افزاری اموزش ببنید.تا دقیق تر و سریع تر وبا کیفت بهتری کارها انجام شود .

اشتباهات رایج در حکاکی لیزر و نحوه اجتناب از آن ها

اشتباهات رایج در حکاکی لیزر و نحوه اجتناب از آن ها

استفاده از دستگاه های برش و حکاکی لیزر در این سادگی فرآیند بسیار پیچیده می باشد و باید در انجام کار دقت بسیار به خرج داد. گاهی در زمان کار با دستگاه لیزر مشکلاتی و اشتباهاتی پیش می آید که ممکن در شرایط مختلف به طور مثلا در نوع متریال و یا تنظیمات دستگاه لیزری که ایجاد کرده اید، در نهایت نتیجه کار دلخواه را به دست نیاورید.

دستگاه-برش-لیزر

۵ اشتباه رایج :

اشتباه اول : حکاکی پارچه و اجتناب از سوزاندن متریال

اولین راه حل برای جلوگیری از سوزاندن پارچه با دستگاه برش لیزری پارچه شناخت پارچه هایی است که می توانند در فرایند ها و با چه دمایی مقاومت کنند. پارچه های خشن مانند جین، کنواس و چرم می توانند در طی فرایند حکاکی  لیزری در تنظیمات با توان بالا مقاوم باشند.

اما درباره پارچه های ظریف باید به این نکته توجه کنید که تنظیمات دستگاه لیزر خود را در سرعت بالا (نزدیک ۱۰۰درصد) و توان پایین ( حدود ۵ تا ۱۰  درصد) قرار دهید. این تنظیمات اولیه را روی بعضی تکه های متریال تست کنید در صورتی که پارچه مقاوم بود توان را تا جایی که به نتیجه دلخواه تان برسید افزایش دهید.

زمانی که بخواهید روی پوشاک مستقیم حکاکی کنید، برای نتیجه بهتر پیشنهاد می شود dpi  حکاکی را کاهش دهید. Dpi بیشتر باعث می شود متریال های بیشتری در زمان حکاکی از بین برود.  حکاکی با dpi پایین تر این اطمینان را به شما می دهد که فقط لایه بالایی پارچه بدون سوزاندن پارچه حکاکی شود.بیشتر پارچه ها را پیشنهاد می شود در ۱۵۰ تا ۳۰۰ dpi حکاکی کنید.

 

اشتباه دوم : آکریلیک حکاکی سفید مات ایجاد نمی کند.

این اشتباه به دلیل انتخاب آکریلیک اشتباه ایجاد می شود. دو نوع آکریلیک عموما در حکاکی لیزری استفاده می شوند و هر دو برای نمونه کارهای مختلف مناسب هستند.

یک نوع آکریلیک وجود دارد به اسم cast ، ورقه ها و اشیا از جنس آکریلیک از یک مایع آکریلیک ساخته شده اند که میتوان آن ها را در قالب ها ریخته به شکل و اندازه های مختلف تنظیم کرد. این نوع آکریلیک برای حکاکی مناسب است زیرا بعد از حکاکی به رنگ مات در می آید. این نوع آکریلیک برای جوایز، تندیس و پلاک ها مناسب است.

نوع دیگر آکریلیک که در حکاکی استفاده می شود extruded acrylic نام دارد.این نوع آکریلیک از cast acrylic ارزان تر است زیرا به وسیله تکنولوژی تولید حجم بالا ساخته می شود. این نوع آکریلیک مرتب برش داده می شوند و لبه های آن با لیزر جلا داده شده است اگرچه وقتی آکریلیک را حکاکی می کنید حالت رنگ مات تولید نمی شود ولی حکاکی روشن ایجاد می شود.اگر بخواهید حکاکی آکریلیک با دستگاه لیزر شما مات باشد، باید از cast acrylic  استفاده کنید.

 

اشتباه سوم : حکاکی لیزر شیشه ای با سطح تراشیده

اغلب در حکاکی روی شیشه، زمانی که لیزر روی شیشه برخورد می کند سطح شیشه را می شکند اما حکاکی عمیقی روی شیشه صورت نمی گیرد و با مواد روی سطح شیشه در حین حکاکی کامل حذف نمی شود. وقتی لیزر به سطح شیشه برخورد می کند یک ظاهر مات روی شیشه ایجاد می کند اما می تواند سطح شیشه را بسته به نوع شیشه زبر و یا حالت تراشیده کند. تا زمانی که سطح مات مورد پسند است هیچ کسی سطح زبر و یا تراشیده را نمی پسندد.

برای داشتن حکاکی صاف به موارد زیر توجه کنید:

 

اشتباه چهارم: حکاکی چوب با یک تنظیم یکسان نتایج متفاوتی را ایجاد می کند.

چوب یکی از متریال های محبوب و پرکاربرد است نه از این جهت که به راحتی می توان آن را برش داد، بلکه به دلیل اینکه به خوبی می توان روی آن حکاکی انجام داد.اگرچه چوب های مختلف وقتی در دستگاه حکاکی لیزری قرار داده شوند، نتایج مختلفی دارند. روی چوب های روشن مانند چوب درخت گیلاس و افرا وقتی حکاکی شوند کنتراست زیبایی ایجاد می شود.

نکات حکاکی چوب:

چوب افرا و توسن از جمله چوب هایی هستند که کار حکاکی بسیار زیبایی می توان روی آن ها انجام داد.حکاکی روی چوب های خام باعث ایجاد دود می شوند و این دود روی سطح چوب قرار می گیرد. برای کم کردن این اثر همیشه حکاکی را از پایین انجام دهید این کار کمک می کند تا هر دودی را از حکاکی دور کند.بعد از حکاکی کردن چوب رنگی، می توانید با پارچه ای سطح چوب را از دوده پاک کنید.

 

اشتباه پنجم: حکاکی لیزری به سرعت انجام نمی شود.

دستگاه برش و حکاکی لیزری خود را تمیز کنید! مانند بیشتر دستگاه های دیگر، یک ماشین تمیز نتایج بهتری نسبت به دستگاهی که سرویس و یا تعمیر و نگهداری نشده است، دارد.تعمیر و نگهداری دستگاه برش بسیار آسان است و در مواردی نیز نیاز به سرویس کار دارد. به طور مثال اگر یک افت در عملکرد اتفاق بیافتد اولین گام در اصلاح مشکل می تواند بررسی و یا تمیز کردن لنز دستگاه لیزر باشد.

ما توصیه می کنیم در هفته یک بار لنز ها و آینه های دستگاه لیزر را بررسی کنید و در صورت لزوم تمیز نگه دارید. اگر در حال برش روی متریال هایی مانند چوب، آکریلیک هستید که ضایعات و باقیمانده زیادی از خود برجا می گذارد، بهتر است زمان های بیشتری را صرف تمیز کدن لنز لیزر خود کنید.

اشتباهاتی که در بالا گفته شد بین سازندگان و طراحانی که از دستگاه حکاکی لیزری استفاده می کنند مخصوصا تازه کار ها رایج است. اما شما می توانید با داشتن دانش از انجام این اشتباه ها اجتناب کنید.

 

 

برش لیزری MDF

برش لیزری MDF

یکی از دیگر از کاربردهای مهم برش لیزری، استفاده در صنعت چوب و مشتقات آن می باشد. MDF یکی از مشتقات چوب می باشد که به مراتب از برش لیزری برای تبدیل آن به قطعات و ابعاد مورد نظر استفاده می شود. با وجود دستگاه برش لیزری، تحولی در خدمات صنعتی پدید آمد که یکی از بارز ترین این خدمات، خدمات برش لیزری MDF می باشد. با ورود این تکنولوژی، کارگاه های خدمات چوب توسعه پیدا نمودند و اکثر این کارگاه ها به دستگاه برش لیزری مجهز شدند. تا جایی که امروزه کمتر کارگاهی پیدا می شود مجهز به دستگاه برش لیزری  MDF  و برش ورق با لیزر نباشد.

 

برش-لیزری-mdf-2

کاربرد برش لیزری MDF

بوسیله برش لیزری MDF امکان ساخت و اجرای انواع طرح ها و الگوها امکان پذیر می شود. این تنوع طرح در کنار زمان اندک کار و دقت بالای دستگاه های برش لیزر، این صنعت را بسیار همه گیر و پرکاربرد نموده است.در زیر به انواع این کاربرد ها اشاره کردیم :

 

نحوه برش لیزری ورق  MDF

دستگاه لیزر برای برش و حکاکی MDF مناسب هستند. ورق ها باید بر روی دستگاه برش ثابت شوند و نیازی نیست پس از برش لیزر، تراک ها و گرد و غبار را تمیز کنید چونکه دستگاه لیزر به صورتی تعبیه شده که امنیت و ظرافت در کار حرف اول را می زند.قبل از شروع برش طرح در سیستم قرار می گیرد و با توجه به آن طرح اشعه لیزر شروع به برش می کند. برش لیزری با دقت بالا و با کیفیت عالی برش مشخص می شود. قطعات برش می تواند مستقیما برداشته شود و بدون بازپرداخت پردازش می شود.ارائه خدمات برشکاری MDF توسط دستگاه برش لیزر، برش لیزری MDF نام دارد. این فرآیند طیف گسترده ای از خدمات را شامل می شود که در این جا آن ها را نام خواهیم برد.

 

مزایای برش لیزر MDF

از مزایای برش MDF با لیزر می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

 

برش لیزری در صنعت خودروسازی

برش لیزری در صنعت خودروسازی

برش لیزری یکی از با ارزش‌ترین بخش‌های صنعت خودروسازی است و یکی از دلایلی است که امروزه خودروهای ما در جاده‌ها دارای امنیت بالایی هستند.صنعت خودروسازی صنعتی بزرگ است که در بر دارنده همه چیز است، از طراحی، توسعه و ساخت و تولید خودرو گرفته تا آزمایش، بازاریابی و فروش آن‌ها.صدها هزار بخش، قطعه و فرد در هر قدم از این فرآیند درگیر آن هستند. ممکن است با وجود فرآیندهای بسیار اطمینان از ساخت خودرویی ایمن و مناسب برای جاده‌ها پیچیده به نظر برسد.برش لیزری فرآیندی است که در مراحل مختلف خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا این اطمینان حاصل شود که خودرو برای مصرف‌کننده کاملاً امن و قابل اعتماد است.

اما با توجه به طبیعت چند کاره برش لیزری، صنعت خودروسازی تنها جایی نیست که از آن استفاده می‌شود، بلکه در صنایعی مانند هوافضا، الکترونیک، پزشکی و نیمه‌رسانا‌ها نیز از آن‌ها استفاده می‌شود.

 

چرا از برش لیزری در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود؟

برش لیزری یکی از مفیدترین فرآیند‌ها در صنعت خودروسازی و هر صنعت دیگر است. این فرآیند شامل بریدن متریال‌ها و اشکال به سایزهای مورد نظر است و این کاربردی است که برای تولید محصولات پیچیده به صورت گسترده استفاده می‌شود.

گرچه که خود برش لیزری یک جایگزین منحصر به فرد نسبت به دیگر روش‌های سنتی برش در بازار محسوب می‌شود. شاید بزرگترین مزیت برش لیزری این است که شما را قادر می‌سازد تا پرداخت‌هایی دقیق و لبه‌هایی هموار ایجاد کنید و محصول نهایی بهتر و اتلاف متریال کمتری داشته باشید. مصرف انرژی برش لیزری بسیار کم است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن نیز پایین است. همچنین کاربردهای متعددی دارد و اتلاف زمان را نیز کاهش می‌دهد.

نهایتاً اینکه این فرآیند یکی از امن‌ترین فرآیندها است. لازم است که برش لیزری در یک لایت‌باکس محکم محصور شده باشد. در حالیکه روش‌های سنتی‌تر از یک تیغه محرک برای برش خود استفاده می‌کنند. در حالیکه گام‌هایی برای اطمینان از امن بودن روش‌های سنتی برداشته شده است، اما برش لیزری این امنیت را در فضای تولیدی کارخانه ایجاد کرده و دیگر نیاز نیست تا نگران امنیت آن باشیم.

 

کاربردهای برش لیزری در صنعت خودروسازی

امروزه طراحی و تولید خودروها مانند خودروهای قدیمی نیست. قطعات و اجزائی که در حال حاضر وجود دارند بسیار کوچک‌تر بوده و دارای پیچیدگی‌های بیشتری هستند، مانند روزنه آنتن، و برش لیزری معتبرترین و کارآمدترین فرآیند برای این کار است.

قطعات هیدروفرمید که قطعات فلزی سه بعدی هستند، برای هر نوع خودرویی ضروری هستند. برش لیزری یکی از بهترین فرآیندها برای برش این قطعات با دقتی بالا است.

یکی از بزرگترین مزایای استفاده از برش لیزری این است که علاوه بر فلز می‌توان برای متریال‌های دیگر نیز از آن استفاده کرد. این متریال می‌تواند پارچه‌های کیسه‌های هوا باشد. البته تیغه‌هایی که در روش‌های سنتی وجود دارند نیز می‌توانند پارچه را برش دهند اما با استفاده از برش لیزری می‌توان لبه‌ها را بدون ایجاد هیچ‌گونه ساییدگی به سرعت برش داد.

 

 

مزایای برش لیزری فوم در صنایع مختلف

مزایای برش لیزری فوم در صنایع مختلف

فوم چیست؟ کاربرد فوم چیست؟

فوم ماده ای است که با قراردادن کپسول های گاز در مایع یا جامد تولید می شود. فوم لایه ای ابر مانند است که برای استفاده زیر پارکت لمینت استفاده می شود . فوم ها دارای ضخامت های متفاوتی هستند .فوم سه نوع است :

 1. فوم های پلی یورتان. در صنعت مبلمان و دکوراسیون کاربرد دارد.
 2. فوم های پلی اتیلن. به عنوان عایق حرارتی، صوتی و ضربه گیر کاربرد دارد.
 3. فوم های پلی استایلن (یونولیت). به عنوان عایق حرارتی، صوتی و ضربه گیر کاربرد دارد.

مصرف صنعتی فوم در چند سال گذشته بسیار پر طرفدار و کاربردی شده است. فوم به منظور محافظت از کالا ها و ابزارها در حین جابجایی و حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بسته بندی با کیفیت بسیار بالا مد نظر شما می باشد، فوم ماده ای بسیار مناسب است. برش لیزر فوم ابزاری ساده و بسیار کاربردی جهت برش اشکال ساده و پیچیده می باشد. لیزر جایگزین قابل توجهی برای روش های معمول ماشینکاری است. همچنین فوم درصنعت تبلیغات و به منظور بسته بندی هدایای تبلیغاتی بسیار کاربردی است. به جهت استفاده زیاد از فوم برای مصارف گوناگون در دهه های اخیر به منظور راحتی کار و بهتر انجام شدن کار، با دستگاه برش لیزری، شکل مورد نظر را به گونه ای که دور تا دور اجسام را بگیرد، برش می دهند تا آسیب کمتری ببیند.

 

مزایای برش فوم با لیزر:

 

کاربرد برش لیزری فوم :

 

 

دستگاه فایبر مارکینگ

دستگاه فایبر مارکینگ

دستگاه فایبر مارکینگ

دستگاه فایبر یکی از دستگاه‌های قدرتمند و پرکاربرد در حوزه حکاکی و مارکینگ است که توانایی کار بر روی مواد مختلف از جمله پلاستیک را دارد. حکاکی با لیزر یا لیزر مارکینگ از اساس با چاپ به کمک جوهر متفاوت است و آنها بیشتر به عنوان یک روش سنتی شناخته می‌شوند. چاپی که به کمک جوهر انجام می‌گیرد یا در اثر سایش از بین می‌رود یا می‌توان آن را به کمک حلال پاک کرد، اما حکاکی به کمک دستگاه فایبر لیزری می‌تواند یک تصویر با کنتراست بالا با خود ماده اولیه ایجاد کند و طول عمر آن نیز به اندازه حیات قطعه مورد نظر است.

دستگاه فایبر لیزری می‌تواند با چهار شیوه کلی به حکاکی و ایجاد نوشته بر روی سطوح مختلف بپردازد، پرکردن، پر کردن با تغییر رنگ، حکاکی و حکاکی به همراه تغییر رنگ. همچنین دستگاه فایبر توانایی کار بر روی مواد پلاستیکی و منعطف مختلف مانند ABS، پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی کربنات را دارد و به عنوان حوزه فعالیت آن شناخته می‌شود.

 

برتری دستگاه مارکینگ نسبت به دستگاه چاپ جوهرافشان

دستگاه مارکینگ به کمک برخی از سیستم‌های مبتنی بر اسکنر می‌تواند عملکردی حیرت‌انگیز داشته باشد و قادر به ایجاد حکاکی در زمان بسیار کوتاهی است. اگرچه سرعت دستگاه در کنترل دستی کمی پایین است، اما اگر از سیستم اسکن استفاده کند، می‌تواند با سرعت ۸ متر در ثانیه حکاکی کند و قادر است که بیش از تعداد زیادی حروف الفبا را در چند ثانیه حکاکی کند. با توجه به کیفیت بالای لیزر و همچنین نازک بودن آن در دستگاه فایبر، دقت دستگاه بسیار بالا بوده و می‌تواند نوشته‌های با سطح دقت چند میکرون ایجاد کند. اندازه اشعه لیزر دستگاه ۲۵ میکرون است. بسته‌های نرم‌افزاری همراه با دستگاه باعث می‌شود که نوشتن علائم مختلف به کمک دستگاه فایبر به راحتی انجام گیرد و طیف وسیعی از خصوصیات مورد نظر در این حکاکی ایجاد کند. کنتراست ویژه ایجاد شده توسط دستگاه می‌تواند کیفیت علائم را به طور شگفت‌انگیزی بالا ببرد.

مارکینگ به کمک دستگاه‌های چاپ جوهرافشان با وجود اینکه سابقه بیشتری نسبت به دستگاه مارکینگ دارد و امکان نوشتن انواع تصاویر و حروف را دارد، اما استفاده مداوم از کارتریج جوهر منجر به بالا رفتن هزینه ایجاد نشانه می‌شود. علاوه براین، جوهر استفاده شده در دستگاه‌های جوهر افشان حاوی حلال‌هایی هستند که می‌توانند برای سلامت انسان مضر باشند. در ضمن علامت‌های چاپ شده توسط این دستگاه‌ها به‌مرورزمان پاک می‌شوند و یا در اثر برخورد با مواد مختلف از بین می‌روند.

 

چهار نوع حکاکی مختلفی که توسط دستگاه فایبر انجام می‌گیرد عبارت‌اند از:

پرکردن : در شدت لیزر پایین، برخی از پلیمرها را می‌توان با استفاده از لیزر به مواد پلاستیکی اضافه کرد. این شیوه منجر به تولید یک سطح کف مانند می‌شود که امکان تغییر آن و یا صاف کردن آن وجود دارد. سعی می‌شود که ساختار شیمیایی و فیزیکی ماده اضافه شده به ماده پایه نزدیک باشد.

حکاکی : ساده‌ترین و پرکاربردترین روش استفاده از دستگاه فایبر لیزری است که به منظور ایجاد نوشته یا تصویر بر روی مواد پلاستیکی استفاده می‌شود. در این شیوه شدت لیزر بالاست و قسمتی از ماده پایه را می‌سوزاند. شدت لیزر باید حرارتی بیش از نقطه ذوب ماده پایه ایجاد کند.

حکاکی به همراه تغییر رنگ : در شدت لیزر نسبتاً بالا، سطح موضعی ماده پایه تبخیر می‌شود و قسمتی از آن برداشته می‌شود. در نتیجه فرایند کربن سازی که در محل رخ می‌دهد، بخشی از سطح داخلی تغییر رنگ داده و این تغییر رنگ ثابت است.

تغیر رنگ : این شیوه را نمی‌توان حکاکی نامید زیرا تغییری در سطح ماده پایه رخ نمی‌دهد. در حقیقت در اثر تابش نور لیزر با شدت کم، به‌مرورزمان تفکیک مولکول‌ها باعث تغییر رنگ در آن می‌شود. این مطلوب‌ترین اثر دستگاه فایبر لیزری است و می‌تواند بدون استفاده از افزودنی یا کاهش سطح ماده پایه، یک کنتراست رنگی بالا ایجاد کند.

 

مزایای دستگاه فایبر

دستگاه فایبر توانایی خوبی در مارکینگ و حکاکی سطوح مختلف از خود نشان داده است و این باعث شده است که استفاده از دستگاه هرروز فراگیرتر شود. دستگاه فایبر قابلیت‌های متنوعی دارد.

 

صنایعی که در آنها از دستگاه فایبر مارکینگ استفاده می شود :

 

 

برش لیزری پلکسی گلاس

برش لیزری پلکسی گلاس

برش لیزری پلکسی گلس

پلکسی گلاس چیست ؟

پلکسی گلاس نوعی پلاستیک می باشد که ظاهری شبیه به شیشه دارد و بسیار شفاف است. پلكسی گلاس با اسامي مختلفی ناميده می شود كه عبارتند از طلق ، اكريليك ، پلی اكريليك و پلكسی. جنس پلکسی گلاس از نوعی پلی کربنات شفاف می باشد . پلکسی ماده است که به راحتی برش می خورد، حکاکی روی آن به سادگی قابل انجام است و شکل پذیری آن هم بسیار خوب است. این ماده به خاطر زیبایی ، مقاومت، شفافیت و سبکی در سالهای اخیر کاربردهای بسیاری پیدا کرده است. از این ماده در ساخت تندیس ها، تابلوهای تبلیغاتی، دکوراسیون، ظروف آشپزخانه، قطعات خاص صنعتی و … استفاده می کنند.

پلکسی گلاس ماده‌ای‌ست که دستگاه‌های لیزر به خوبی آن را برش می‌دهند. از اسامی دیگر این جنس می‌توان به طلق، اکریلیک، پلی اکریلیک، پلکسی و فلکسی اشاره کرد. این ماده به خاطر زیبایی، سبکی و شفافیت، مقاومت و … در سال های اخیر در زمینه‌های مختلف کاربردهای متنوعی پیدا کرده است. از خدمات برش لیزری (لیزر کات) پلکسی گلاس (فلکسی گلاس) برای ساخت انواع تندیس‌های نفیس، لوح‌های یادبود گران‌بهاء، دکوراسیون غرفه‌های نمایشگاهی و سازمانی، ویترین فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، تابلوهای تبلیغاتی لوکس، قطعات خاص مهندسی و صنعتی و همچنین کاربردهای خانگی استفاده می‌شود.

 

نحوه برش لیزری پلاکسی گلاس

پیش از اقدام به برش ورق آکریلیک یا همان پلکسی گلاس، باید طرح‌های مورد نظر را توسط نرم‌افزار طراحی نمود. برای این منظور از نرم‌افزارهایی همچون اتوکد، کرل، سالیدورکز، کتیا و … استفاده می‌شود. پس از برش قطعات دو بعدی ورق آکریلیک یا همان پلکسی گلاس، نوبت چسباندن قطعات می‌رسد. به منظور چسباندن، از مایعی به نام کلروفرم (رایج در بازار: کلر) استفاده می‌گردد. بدین منظور، ابتدا دو ورق محکم بر روی هم نگه داشته شده و سپس توسط یک سرنگ و یا یک قلم مو به مایع کلروفرم آغشته شده و پس از مدتی ک.تاه عملیات چسباندن به پایان می‌رسد. مایع کلروفروم (کلر) خیلی سریع به درون ورق‌های پلکسی گلاس نفوذ کرده و تغییر بافت‌های محل اتصال، دو ورق را محکم به یکدیگر می‌چسباند. به منظور جلوگیری از ایجاد حباب هوا در محل اتصال، دو قطعه باید تا پایان عملیات تحت فشار بوده و تکان نخورند.

 

پلکسی گلاس

دستگاه برش لیزر CO2(لیزر کات) ابزاری مناسب جهت برش و حکاکی انواع پلکسی گلاس به شمار می‌آید. این دستگاه با دقت و سرعت بالا، توانایی برش و حکاکی انواع پلکسی گلاس را دارا می‌باشد. استفاده از این فناوری در حوزه تبلیغات و تولید انواع محصولات تزئینی و نیمه صنعتی اهمیت زیادی دارد. این تکنولوژی (لیزرکات) در این بخش در زمینه‌های زیر مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد :

 

استفاده از دستگاه لیزر چه مزایایی دارد

استفاده از دستگاه لیزر چه مزایایی دارد ؟

استفاده از دستگاه لیزر چه مزایایی دارد ؟ صنایع مختلفی امروزه در حال رشد می باشند و سرعت رشد این صنایع به بهره گیری از تکنولوژی های روز می باشد.

در گذشته از روش های سنتی برای برش و حکاکی در صنایع مختلف استفاده می شده است اما امروزه با توجه به نیاز صنایع به بهره گیری از روش های مدرن برای برش و حکاکی ، روش سنتی جای خود را به دستگاه برش و حکاکی لیزری داده است.

استفاده از این تکنولوژی مزایای بسیاری داشته که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره شده است.

 

مزایای دستگاه لیزر

فرآیند برش لازم به برقراری تماس مستقیم نمی باشد.

در هنگام برش مواد ، پرتو لیزر با آن تماسی برقرار نمی‌کند.

بلکه ، ازطریق گرما و آب کردن نقطه مورد نظر آن را برش داده که در این صورت ، کمترین میزان آسیب‌  به محصول وارد شده و کنترل کامل بر برش سطوح مختلف وجود دارد.

اتلاف انرژی و کم مصرف بودن در استفاده از برق یکی از مهم ‌ترین مزایای دستگاه برش لیزری می‌باشد.

امروزه صنایع  مختلف سعی دارند تا علاوه بر بالا بردن دقت و میزان تولید ، هزینه‌ها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند.

دستگاه برش و حکاکی لیزری تنها ۱۰ کیلووات برق مصرف می‌کند.

نسبت به دقت دستگاه لیزر دیگر فرآیندهای برش گاهی حتی بیشتر از ۵۰ کیلووات برق مصرف می‌کنند.

امنیت یکی از مهمترین مواردی می باشد که باید در مورد این دستگاه به آن اشاره کرد.

جدا از این مسئله که صنایع به دنبال بالا بردن راندمان و بازدهی می باشند، تمرکز خود را بر روی به‌کارگیری روش‌های ایمن و بی‌خطر نیز قرار می دهند.

برش لیزری یکی از ایمن‌ترین روش‌ها در برش فلزات و غیرفلزات می‌باشد.

یکی از بارز ترین مزیت های دستگاه لیزر تنوع در استفاده بر روی مواد مختلف می باشد.

دستگاه برش و حکاکی لیزری توانایی کار بر روی موادی از جنس فلز ، الماس ، پلاستیک ، چوب ، شیشه و غیره را دارد.

این دستگاه به راحتی مواد مختلف را به شکل و اندازه های متنوع برش می‌زند و عملیات حک را بر روی این مواد انجام دهد.

دقت بسیار بالا یکی از مهمترین مزیت های دستگاه لیزر به شمار می‌آید.

با استفاده از این تکنولوژی می‌توان قطعات را با بالاترین میزان دقت برش زد.

این توانایی موجب به حداقل رسیدن ضایعات هنگام برش شده و کوچکترین قطعات هم دقیق وصاف می‌باشند.

همچنین عملیات حک بر روی مواد با طرح های پیچیده نیاز به دقت بسیار بالایی می باشد که نتیجه ی آن محصول با کیفیتی باشد.

امروزه از دستگاه لیزر در صنایع مختلف می‌توان بهره برد.

استفاده از دستگاه لیزر چه مزایایی دارد ؟

بیشترین کاربرد دستگاه لیزر در صنعت ساخت و ساز  مشاهده می شود.

اما در صنایع پوشاک ، محصولات تزئینی و همچنین از این تکنولوژی به طور گسترده در صنایع پزشکی و برای برش بافت‌های انسانی یا عمل جراحی مهمی مانند جراحی چشم استفاده می‌شود.

 

مزایای استفاده از دستگاه حکاکی لیزری

مزایای استفاده از دستگاه حکاکی لیزری شامل چه مواردی می باشد ؟

مزایای استفاده از دستگاه حکاکی لیزری : امروزه با توجه به نیاز در صنایع مختلف ،از جمله صنایع چاپ و فلز در راستای تولیدات، ممکن است به عملیات حکاکی احتیاج داشته باشید.

 دستگاه حکاکی لیزری

در گذشته تا قبل از اختراع دستگاه لیزر حکاکی به صورت دستی و یا با دستگاه های ساده انجام می گرفت. اما در حال حاضر و با وجود تکنولوژی لیزر، شما با  استفاده از یک دستگاه لیزر می توانید به راحتی متریال های مختلف را با دقت  و کیفیت بسیار بالا حکاکی کنید دهید.

دستگاه حکاکی لیزری با استفاده از یک پرتوی نور به عنوان ابزار حک، بدون هیچ تماسی با قطعه کار باعث تمیز بودن حکاکی و وجود هیچ گونه ساییدگی و پارگی در قطعه کار می شود.

احتمال این که قطعه کار خراب شود خیلی کم است.

این دستگاه ها هیچ گونه مواد سمی را تولید و مصرف نمی کند در صورتی که امکان این که این مسئله در دیگر روش ها وجود داشته باشد ،دارد.

استفاده از دستگاه حکاکی لیزری چه مزیت هایی دارد؟

مزیت اصلی استفاده از دستگاه حکاکی لیزر ، استفاده  بدون نیاز به تماس و با استفاده از پرتو بسیار متمرکز نور می باشد.

حکاکی دستگاه لیزر ، با دقت بسیار بالا انجام می گیرد و  قابلیت تکرار طرح و تکرار تولید محصول به خصوص در زمینه هایی که تولید به صورت انبوه باشد را به کاربر می دهد که در مقایسه با روش های سنتی بسیار کاربردی و بدون اشکال می باشد  .

دستگاه های حکاکی لیزری، حکاکی طرح های پیچیده و متنوع را در زمان کوتاه و با دقت بالا انجام می دهند.

از دیگر مزایای دستگاه حک لیزری می توان به حک لیزری با سرعت بالا و کنترل دقیق طرح نام برد.

دستگاه حک لیزری امکان حکاکی با عمق‌های متفاوت و بر اساس درخواست مشتری را دارا می باشد.

حک لیزری دارای ماندگاری و ثبات است و در نمونه های تولید شده تغییر صورت نمی گیرد،که نسبت به روش سنتی ویژگی قابل ملاحظه ای می باشد.

حکاکی لیزری سطوح ، دائمی است و در اثر عوامل محیطی مانند تماس ، اسید ، تغییر در درجه حرارت و غیره پاک نمی شود.

همچنین نوشته ، اعداد و علایم که توسط تکنولوژی لیزر حکاکی  شده است، قابل جعل و تقلب نمی باشد.

دستگاه های لیزر حکاکی ، راندمان کار را برای تولید کنندگان نسبت به روش های قدیمی بالا می برند و در هزینه های نیروی انسانی صرفه جویی می کنند.

از ویژگی دیگر استفاده از دستگاه حکاکی لیزر می باشد.

دستگاه های حکاکی لیزر کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارند از جمله اجرای طراح های حرفه اي با درصد خطاي بسيار کم و سرعت بالا در تولیدات انبوه.

 

دستگاه حکاکی لیزری چه کاربرد هایی دارد؟

 

نمونه ای از دستگاه های حکاکی

 

دستگاه حکاکی لیزری MF20-B-A

دستگاه حکاکی لیزری MF20-B-A

برش لیزری قطعات در صنایع نظامی

برش لیزری قطعات در صنایع نظامی با وجود این دنیای تکنولوژی ، با سرعت بالایی در حال پیشرفت می باشد و تولید کنندگان در صنایع مختلف برای اینکه هماهنگ با تکنولوژی روز و نیاز روز به دنبال راه های مناسب برای تولیدات خود می باشند.

این تغییرات و پیشرفت در تکنولوژی باعث شده تولید کنندگان برای همسو شدن با این جریان هزینه های بالایی را صرف این مسئله کنند.

صنایع ساخت تسهیلات نظامی و دفاعی از این جریان مستثنی نیستند.

در سراسر جهان بودجه های کلانی برای یافتن شیوه های نوین ساخت تسهیلات نظامی و دفاعی اختصاص داده  شده و ساخت این قطعات و محصولات بیش از پیش چالش برانگیز و حساس می باشد.

امروزه فناوری لیزر کمک شایانی به تولیدات در صنایع نظامی و دفاعی کرده است.

با استفاده از این فناوری ، هزینه های اجرای فرایند برش و تولید قطعات به میزان زیادی کاهش یافته همچنین ، در زمان انجام این فرایند نیز صرفه جویی می شود.

لیزر، با ارائه سیستم و تجهیزاتی با کیفیت در ساخت قطعات مورد نیاز برای وسایل زرهی ، هواپیماهای نظامی ، زیر دریایی های هسته ای و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

برش لیزری قطعات

برش لیزری قطعات در صنایع نظامی و انواع مواد پر کاربرد در این فرایند عبارت هستند از :

 

مزایای استفاده از برش لیزری در صنایع نظامی و دفاعی

تولیدات صنایع نظامی که شامل سلاح های سرد ، سلاح های گرم ، قطعات و تجهیزات نظامی می باشد باید به شکلی بسیار دقیق تولید شود از این رو با استفاده از دستگاه برش لیزری و حک لیزری ، ساخت قطعات و تجهیزات نظامی مختلف مانند چاقو ، سلاح گرم ، قطعات هلیکوپتر، وسایل نقلیه نظامی ، چراغ قوه و دیگر تجهیزات تاکتیکی و حک آرم و نشانه ی مخصوص بر روی آن ها به سهولت انجام می شود.

از مزایای این روش می توان به اجرای فرایند دقیق و ظریف برش لیزری ، تعمیر و نگه داری قطعات آسان و بدون مشکل ، فرایندی مقاوم در برابر تغییر شرایط محیطی و همچنین سرعت بالای فرایند برش و قابلیت تولید انواع شکل های پیچیده اشاره کرد.

کاربردهای برش لیزری قطعات در صنایع نظامی و دفاعی

کاربردهای برش لیزری قطعات در صنایع نظامی

با توجه به نیاز روز افزون صنعت نظامی به برش لیزری قطعات نظامی ، فناوری لیزر در طیف گسترده ای از برنامه های دفاعی و نظامی کاربرد پیدا کرده است.

فولاد مرغوب ، بهترین گزینه برای ساخت قطعات و قسمت های مختلف وسایل نقلیه نظامی مانند جیپ ، تانک ، حمل و نقل زرهی ، کامیون و هواپیما می باشد.

تولید کنندگان در این صنعت به شدت به دنبال استفاده از روشی می باشند که در کمترین زمان بهترین نتیجه را فراهم آورد.

لیزر با سرعت بالا و همچنین دقتی بی نظیر انواع قطعات نظامی را برش و یا حک زده و موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود .

تولید انواع سلاح در صنایع نظامی بسیار کار حساس و لازمه ی آن مهارت در ساخت می باشد.

برش لیزری گزینه ای ایده آلی برای تولید انواع سلاح می باشد.

عملکرد صحیح و ضرورت درجه اعتماد بالا به تجهیزات و قطعات نظامی را می توان از جمله مهم ترین عواملی دانست که تولیدکنندگان را به سمت استفاده از لیزر سوق داده است.

تمام موادی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند مورد آزمایش های بسیاری قرار گرفته تا از میزان استحکام و انعطاف آن اطمینان حاصل شود.

دستگاه برش لیزر کاغذ

دستگاه برش لیزر کاغذ چیست ؟

دستگاه برش لیزر کاغذ : دستگاه برش لیزر یکی از پرکاربرد ترین دستگاه ها در صنایع مختلف از جمله صنعت چاپ میباشد.

دستگاه لیزر یکی از ابزارها و روش های راحت برای برش کاغذ به جهت بسته بندی ، ساخت مدل ، کتاب ، کارت های دعوت و غیره می باشد که به شما این امکان را می دهد که بتوانید طرح های زیباتری را در بازار رقابت عرضه کنید.

دقت و سرعتی که این دستگاه برش دارد از دلایلی است که باعث شده بهترین دستگاه برای برش و حکاکی متریال های مختلف نام گیرد .

هیچ دستگاه دیگری نمی تواند جای دستگاه برش را با این دقت و سرعت بگیرد .

در گذشته و قبل از به وجود آمدن انواع دستگاه ، تمامی کارها به صورت دستی انجام میشد و بسیار زمان بر و صرفه اقتصادی نداشت.

مزیت های دستگاه برش لیزر کاغذ

یکی از مهمترین مزیت های استفاده از دستگاه های برش لیزری در صنعت کاغذ این است که دقت و کیفیت برش بسیار بالایی نسبت به بقیه روش ها دارد.

علاوه بر این که دستگاه لیزر برش کاغذ را می توانید حتی برای حکاکی آرم یا تصویر نیز استفاده کنید.

دستگاه‌های ليزر توانايي برش هر گونه كاغذ و مقوا را با ظرافت بالا دارد و به خاطر سهولت تبديل طرح برش به محصول برش خورده، امكان توليد تعداد معدودي محصول (بسته بندی یا هر محصول کاغذی یا مقوایی دیگر) نيز وجود دارد به گونه اي كه طرح هاي پيچيده بسته بندي براي تعداد محدودي بسته را مي توان با استفاده از دستگاه هاي برش ليزري با قيمت مناسب تهيه نمود.

دلیل اصلی استفاده از لیزر در دستگاه برش لیزری را توانایی و قدرت بالای آن معرفی کردیم که از لحاظ انرژی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

این انرژی بالا زمانی که توسط نازل بر سطح نمونه تابیده می‌شود، باعث فروپاشی و شکستن پیوند بین اتم‌ها و مولکول‌های سطح مورد نظر می‌شود.

این انرژی به شکلی است که می‌توان آنرا تنظیم کرد و بخش برش داده شده را با توجه به نیاز مشتری تنظیم کرد.

در حالت کلی، استفاده از این دستگاه‌ها با تولید دود و بخار ناشی از سوختن سطح نمونه همراه است که معمولاً فضای مشخصی برای کار بر روی نمونه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود.

پیچیدگی این دستگاه ها با درک نحوه عملکرد آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و می توان به راحتی کار با آنها را فرا گرفت.

در روش هاي سنتي براي برش طرح هاي پيچيده بر روي كاغذ و مقوا از قيچي يا قالب هاي فلزي استفاده مي شود.

در صورت استفاده از قيچي، سرعت كار پايين است و نمي توان كاغذ و مقوا را به صورت ظريفي برش داد.

در صورت استفاده از قالب نيز زمان قابل توجهي صرف طراحي و ساخت قالب مي شود و بعضا به خاطر قيمت بالاي قالب، برش تعداد معدودي ورقه كاغذ يا مقوا به صرفه نمي باشد.

 

انواع کاربرد دستگاه برش لیزر کاغذ

دستگاه برش لیزر کاغذ

 

برش مقوا به وسیله دستگاه برش لیزر ، یکی از مواردی که با اضافه شدن دستگاه برش به چرخه دستگاه های صنعتی مورد توجه قرار گرفت همین برش مقوا و کاغذ بود.برش مقوا و کاغذ شاید آنقدرها کاربردی به نظر نیاید اما در کارهای هنری و تزیینی تاثیر به سزایی خواهد داشت .

برش انواع ونیل و استیکر نیز در همین دسته جای خواهد گرفت .

با استفاده از بالا بودن دقت دستگاه برش لیزر ، می توان طرح های مختلف و متفاوتی را بر روی انواع کاغذ و مقوا برش زد که به صورت دستی این امر قابل اجرا نمیباشد .

برش مقوا نیز یکی از کاربردهای این دستگاه است و یکی از پرکاربردترین نمونه های کاربردی دستگاه برش ، برش مقوا و کاغذ ، درست کردن کارت های تبریک و حتی کارت عروسی می باشد .

برش طرح های مختلف کارت تبریک و عروسی و به وجود آوردن طرح های مختلف روی کاغذ و مقواهایی که از آن ها برای ساخت کارت پستال استفاده خواهند کرد ، از مهمترین کاربردهای برش مقوا است.

به عنوان مثال دستگاه برش لیزر پاورکم مدل ۱۲۱۸ یکی از  دستگاه هایی است که در زیر مجموعه دستگاه های برش لیزر قرار دارد .

این دستگاه به علت قیمت مناسب و سایز کوچکی که دارد ، مورد توجه کسانی است که به صورت خاص بر روی برش کاغذ و برش مقوا فعالیت دارند.

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین دستگاه برش لیزر شناخته شده است .

شرکت پرتو تابان رادین با حداکثر توان و همچنین بهره گیری از تجربه چندین ساله مدیران و کارکنان متخصص خود در زمینه لیزر های حکاکی و برش توانسته آرامشی دلپذیر را به خانواده مشتریان خود تقدیم نماید .جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید تماس باشید.

جوشکاری با لیزر

جوشکاری با لیزر ( دستگاه لیزر )

جوشکاری با لیزر : گرمای کافی به منظور ذوب کردن مقدار معینی از ماده باید تامین گردد و نه ان مقدار که باعث تبخیر مقدار قابل توجهی از ماده شود ، وگرنه جوش ضعیفی حاصل خواهد شد .

برای بیشترفلزات ، انعکاس به طور سریعی وقتی که دما به نقطه ذوب ماده نزدیک شود ، کاهش می یابد .

به این دلیل ضروری است دقت کافی در بکارگیری مقدار انرژی لیزر معمول گردد .

همچنین مشکل بخار شدن وقتی که دو فلز دارای نقاط ذوب کاملا متفاوتی باشند ، نیز وجود دارد .

جوشکاری با لیزر باید با بسیاری از روش های شناخته شده مانند قلع کاری ، جوش با جرقه ، جوش مقاومتی و جوش با پرتو های الکترونی رقابت کند .

به تعدادی از مزیت های جوشکاری با لیزر ذیلا اشاره می شود :

هیچگونه تماس فیزیکی با اجزاء خارجی وجود ندارد .

گرما فقط در محل تعیین شده وارد می شود .

فلزات غیر مشابه قابل جوشکاری هستند .

جوشکاری در خلاء در شرایط جوی کنترل شده ( با قراردادن قطعه مورد نظر در خلاء ) به کمک پنجره های نوری شفاف عملی است .

جوشکاری معمولا با استفاده از یک گاز محافظ انجام می شود .

این گاز معمولا یک گاز  بی اثر مانند آرگون یا هلیوم می باشد ، که از طریق یک نازل در اطراف محور لیزر متمرکز می شود .

مهمترین هدف از به کار گیری گاز محافظ این است که محل جوش دادن را بپوشاند و از اکسید شدن محل که باعث جوشکاری ضعیفی می شود ، جلوگیری نماید .

این گاز همچنین از شکل گرفتن بخارات فلزی ( که ممکن است بر روی عدسی های متمرکز کننده بنشینند ) جلوگیری می کند و ان ها را از محل دور می کند .

اگر بخارات فلزی به قدر کافی گرم تولید شود ، ممکن است باعث یونیزه شدن بخارات و تولید پلاسما در بالای قطعه کار شود .

این امر باعث می شود تا نور لیزر توسط پلاسما جذب شود و از رسیدن انرژی لیزر به محل مورد نظر جلوگیری شود .

برای لیزر های متوسط و کم توان معمولا گاز ارگون به کار می رود ، چرا که از هلیم ارزان تر است وای این گاز توسط لیزر های پر قدرت یونیزه می شود .

در این گونه موارد مخلوطی از هلیوم و ارگن و یا هلیم به تنهایی به کار گرفته می شود .

لیزر های مداوم و یا ضربانی را می توان در جوشکاری به کار گرفت .

برای وقتی که جوشکاری های نقطه کوچک مورد نیاز است ، پالس ها ی منفرد از لیزر ممکن است کافی باشد ، اما اگر جوشکاری به طور مداوم نیاز باشد پرتو در سراسر محل کار عبور می کند .

پرتو مداوم لیزر به طور مداوم جوش کاری انجام می دهد ، و حال آنکه لیزر ضربانی یم سری جوش های نقطه ای ایجاد می کند که ممکن است بسته به سرعت حرکت لیزر بر روی هم قرار گیرد ( بنابراین عملا جوش مداوم ایجاد می نماید ) و یا جدا جدا باشد .

قبلا معادلات اولیه انتقال گرما را برای به دست آوردن عمق ذوب ارائه دادیم ، گرچه چنین محاسباتی تقریبی است .

اتصالات کاملا نزدیک به هم مطلوب تر است ، چرا که معمولا زمان کمی برای مواد مذاب وجود دارد تا از محل دور شوند .

به هر صورت به دلیل این که فقط گرما در محل مورد نظر متمرکز می شود ، مقادیر کمی مواد مذاب وجود دارد .

کاربرد های لیزر صنعتی

کاربرد های لیزر صنعتی ، لیزر پزشکی و لیزر نظامی

کاربرد های لیزر صنعتی : در این مقاله ما لیزر را صرفا به عنوان یک منبع انرژی گرمایی در نظر می گیریم .

گرچه میزان همدوسی فضایی بسیار خوبی که لیزر دارد و امکان متمرکز نمودن باریکه لیزر را در اندازه های بسیار کوچک  به دست می دهد ، نیز اهمیت زیادی دارد .

شاید بیش از هر چیز دیگر ، کاربرد لیزر در برش مواد ، به خصوص فلزات تصور بسیار خوشایندی را در اذهان عمومی در همان ابتدا ایجاد نمود .

گرچه در آغاز راه خیلی از باور ها خیالی بود ولی امروزه بسسیاری از تصورات خیالی به وقوع پیوسته است .

کاربرد های لیزر صنعتی : تعداد قابل توجهی از دستگاه لیزر ها امروزه به اندازه کافی پر قدرت هستند و قادرند بر روی بسیاری از مواد عملیات حرارتی انجام دهند و آن ها را ذوب کنند و یا به هم جوش دهند و حتی ( در برش و سوراخکاری ) بخار نمایند .

البته امکان جوش دادن ، برش دادن و سوراخ کاری با کیفیت عالی بدون داشتن چنین ابزار پیشرفته و گرانی همچون لیزر امروزه وجود دارد .

اما لیزر ها امتیازات خاصی نسبت به ابزار معمولی دیگر دارند که عبارتند از :

 1. تابش لیزر بسیار تمیز است چرا که در آن هیچگونه ماده ناخالصی به محل مورد عمل وارد نمی شود . در حقیقت شرایط کاری را معمولا می توان برای عمل به خصوصی فراهم آورد .
 2. باریکه های لیزر را به دلیل همدوسی فضایی بالا می توان بر روی منطقه بسیار کوچکی متمرکز نمود .این منطقه به طور شدیدی گرم می شود و در عین حال بر روی ناحیه های مجاور اثر سویی نمی گذارد .
 3. کنترل تابندگی باریکه لیزر نسبتا آسان است .
 4. باریکه لیزر به آسانی بر روی نقاط غیر قابل دسترسی با ابزار معمولی  ، متمرکز می شود و می تواند از پنجره های شفاف عبور کند و همچنین می توان آن را بر روی گوشه های تیز متمرکز نمود .
 5. همان طوری که خواهیم دید ، بیشتر انرژی لیزر خیلی نزدیک به سطح هدف فرود می آید و منطقه مورد نظر را بدون تاثیر بر روی کل جسم تحت تاثیر قرار می دهد .

دو لیزر مهمی که در کار بر روی مواد به کار برده می شوند عبارتند از :

از این دو لیزر می توان گفت که لیزر CO2 دارای کاربرد بیشتری است .

این لیزر در قدرت و اندازه های مختلف و قیمت مناسب در دسترس است .

اما برای بعضی از کاربرد ها لیزر Nd:YAG به دلیل طول موج کوتاهش ، فواید زیادی دارد .

لیزر یاقوت که از اولین لیزر هایی بود که توسعه یافت ، در برهه ای از زمان برای کار بر روی مواد به کار گرفته شد ولی امروزه کاربرد زیادی در این خصوص ندارد .

لیزر های دیگر الکساندریت از بعضی جهات بر لیزرهای Nd:YAG مزیت دارند چرا که طول موج کوتاه تری دارند ولی برای زمان های طولانی برای بسیاری از کاربرد های تجارتی در دسترس نمی باشند .

لیزر یک وسیله نوری بسیار خوب است و ضروری است دقت زیادی در بسته بندی نهایی و استفاده از ان در صنایع سنگین جایی که ارتعاشات جایی که ارتعاشات و گرد و غبار وجود دارد ، به عمل آید .

از دیگر مشکلات ، طرح کردن وسیله ای برای ارسال باریکه لیزر از لیزر تا قطعه محل کار می باشد .

این عمل با آینه های هدایت کننده انجام می شود ، گرچه تار های نوری را نیز می توان برای لیزر های کم توان به کار برد .

دقت زیادی به نکات ایمنی باید مبذول شود .

کاربرد های لیزر صنعتی : چرا که غالبا پرتوهای لیزر نامرئی هستند ، به خصوص هنگام کارر با لیزر های پر قدرت ، حتی با مقدار کم پرتوهای پراشیده شده ، امکان خطر وجود دارد .

علاوه بر این دقت زیادی در متمرکز نمودن نور لیزر در محل مورد نظر باید اعمال گردد وگرنه در اطراف محل مورد نظر خسارت وارد خواهد شد .

تحلیل دقیق بر همکنش بین نور لیزر و سطح ماده غیر ممکن و یا بهتر بگوئیم بسیار پیچیده است .

به خصوص وقتی که ماده تبخیر و یا ذوب می شود .

در ای جا ما فرض های خیلی ساده ای را مد نظر قرار می دهیم .

معهذا چنین محاسباتی ما را قادر می سازد تا کمیت های مهمی مانند افزایش دما و میزان جابهجا شدن مواد را با تقریب خوبی بدست آوریم .

دستگاه برش لیزری پلاک اسم

دستگاه برش لیزری پلاک اسم و جواهرات

دستگاه برش لیزری پلاک اسم ، طراحان و تولید کننده های جواهر و پلاک گردن بند به طور مداوم به دنبال راه حل های قابل اعتماد برای تولید برش دقیق فلزات گرانبهایی از جمله طلا ، تیتانیوم ، نقره و غیره هستند.

برش لیزر فایبر با سطوح قدرت بالا، تعمیر و نگهداری بهتر و قابلیت های بهتر، به عنوان یک انتخاب عالی برای کاربردهای برش طلا و جواهر، به ویژه برنامه های کاربردی که در آن کیفیت برتر،تمیزی کار ، تحمل کم ابعاد و تولید بالا مورد نیاز است، ظهور می کند.

سیستم های دستگاه برش لیزری می توانند انواع متنوعی از ضایعات مختلف را برش داده و برای ایجاد اشکال پیچیده مناسب باشند.

دستگاه برش لیزری پلاک اسم  و جواهرات علاوه بر این ، لیزرهای فایبر حداکثر دقت و انعطاف پذیری را کاهش می دهند و راه حل برشی دقیق با هزینه ای موثر و کمتر و سریعتر را ارائه می دهند و در عین حال، طراحان طلا و جواهر برای ایجاد اشکال چالش برانگیز با روش های سنتی محدود نمی شوند.
چون سلیقه ها روز به روز به سمت مدرن تر میره و طرح های مدرن پیچیده گی هایی دارد که به روش دستی و سنتی نمی توان طلا و جواهرات را برش داد .

البته هیچ وقت ارزش کار دست پایین نمی آید به همین خاطر کارهای دستی دارای قیمت بالاتری هستند .
در زیر تنها چند مزیت دستگاه برش لیزر در مقایسه با روش های برش سنتی:

اعوجاج حداقل در قطعات به علت:

با یک سیستم برش لیزری شما به راحتی می توانید الگوهای برش پیچیده ای را برای طرح های طلا و جواهر خود ایجاد کنید:

 

دستگاه برش لیزر و انواع آن

دستگاه برش لیزر و انواع آن ( چوب ، فلز ، طلا )

دستگاه برش لیزر و انواع آن : دستگاه برش لیزری و نرم افزارهای وابسته به آن ابزاری هستند  که برش را بسیار راحت ، با کیفیت ، همراه با بهره وری بالا و فراتر از روش های سنتی انجام می‌دهند.

از آنجایی که مردم تمایل دارند در کارهایشان ، میزان بهره وری را بالاتر ببرند ماشین لیزر برش  به دلیل پیشرفت فن آوری آن تقریباً در همه قسمت های جامعه وارد شده است.

دستگاه برش لیزری در انواع مختلف موجود میتواند قابلیت کار همراه با ظرافت و زیبایی را به ارمغان بیاورد به طوریکه که فرایند برش لیزری به طور کامل در اختیار دستگاه بوده و اطمینان عملکرد را به کاربر دستگاه ببخشد، این دستگاه ها ویژه محیط های کاری می باشند که در آن ها اطمینان از پایدای و قابلیت اعتماد به عملکرد ایمن دستگاه مدنظر است.چون ما همواره خواهان پیشگامی در عرصه تولیدات صنعتی هستیم، دستگاه برش لیزری را پیشنهاد میدهیم که کاملا تست شده و از لحاظ عملکرد تضمین شده باشد.

زیرا این دستگاه ها کاربرد حقیقی فن آوری لیزر را در تولیدات صنعتی نشان می دهد.
دستگاه برش لیزر و انواع آن : دستگاه های لیزر برش در انواع و قیمت های  مختلفی در بازار وجود دارند مانند :

که انتخاب ها می تواند گسترده و براساس نیاز های مشتریان صورت گیرد.

به طوری که کاربر نهایی به بالاترین کاربری مد نظر خود و به بهترین عملکرد دست پیدا کند .

از این رو طیف مختلفی از دستگاه های برش لیزر ارائه شده است.

سه نوع لیزر اصلی در برش لیزری مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. لیزر CO2 برای برش و حکاکی مناسب است.
 2. لیزرهای نئودیمیم (Nd)
 3. لیزرهای نئودیمیم-ایتریم-آلومینیوم-گارنت(Nd-YAG)

که در سبک یکسان هستند و فقط در برنامه کاربردی متفاوت هستند.

Nd برای هنگامی که انرژی زیاد اما تکرار کم مورد نیاز است استفاده می شود.

لیزر Nd: YAG زمانیکه قدرت بسیار زیاد برای حکاکی مورد نیاز است، استفاده می شود.

مزایای دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزر و انواع آن : از مزایای دستگاه برش لیزر فلزات می توان به

از دیگر مزایای دستگاه برش لیزری فلزات می باشد. مهمترین مزیت دستگاه برش لیزری دقت، سرعت، هزینه کمتر و کیفیت بالای برش لیزری می باشد.

صنایع قابل کاربرد دستگاه برش لیزر

دستگاه برش لیزر و انواع آن : دستگاه برش لیزری فلزات قابلیت استفاده در صنایعی از نظیر : خودروسازی، تابلوسازی، پلاک سازی، مشبک سازی، قطعه سازی، زیورآلات و بدلیجات،تبلیغات ، دکوراسیون داخلی، ، معرق، آسانسور و تمامی صنایع مرتبط با برشکاری پانچ و سوراخکاری فلزات

شرکت رادین پرتو تابان آماده ارائه خدمات برش لیزری فلزات توسط جدیدترین و مدرنترین دستگاه های برش لیزری، به صورت حرفه ای می باشد.

این مجموعه دارای متخصصین توانمند  و با تجربه در زمینه برش و حکاکی لیزری فلزات و غیر فلزات می باشد.

فرآیند دستگاه برش لیزر با استفاده از پرتو

فرآیند دستگاه برش لیزر با استفاده از پرتو لیزر

فرآیند دستگاه برش لیزر با استفاده از پرتو لیزر متمرکز و به کمک گاز برای جدا کردن صفحه فلزی با دقت بالا و قابلیت اطمینان فرآیند استثنایی است.

پرتو لیزر توسط یک رزوناتور تولید می شود و از طریق یک سیستم آینه از طریق نازل برش تحویل می شود.

مزایای تکنولوژی لیزر برش

تکنولوژی لیزر دارای مزایای زیر است:

برش لیزر با فشار بالا با نیتروژن باعث برش اکسیده می شود

اصول دستگاه برش لیزری

فرآیند دستگاه برش لیزر با استفاده از پرتو : یک سیستم تحویل پرتو لیزر در زیر نشان داده شده است که شامل:

 

دستگاه تمرکز متشکل از یک لنز روی سلیندری یا یک آینه پارابولی است که پرتو لیزر را به یک نقطه در یک نقطه متمرکز می کند.

با توجه به قدرت پرتو لیزر، چگالی قدرت بیش از ۱۰۷ W / cm2 در نقطه تمرکز به دست می آید. فاصله کانونی از اپتیک تمرکز را می دهد.

لیزر کانونی دستگاه برش لیزر

فرآیند دستگاه برش لیزر با استفاده از پرتو : نقطه کانونی در بالا، در زیر و یا در زیر سطح مواد مطابق با الزامات مواد قرار می گیرد. تراکم انرژی بالا باعث گرم شدن سریع، ذوب شدن و تبخیر جزئی یا کامل مواد می شود. گاز جریان از نازل برش جرم مذاب را از کوره حذف می کند.

این دستگاه برش ورقه فلزی بر اساس کنتور برنامه ریزی شده، برش بخش کاری را از ورق برش می دهد.

توضیحات بیشتر در مورد موارد ذکر شده در مقالات بعدی آورده شده است .

 

مقالات مرتبط با دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزر

دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری co2

دستگاه برش لیزر فلزات

 

دستگاه برش لیزری فلز

دستگاه برش لیزری فلز چیست؟

دستگاه برش لیزری فلز  نوعی تجهیزات لیزر برش برای مواد فلزی مانند فولاد گرم  ،فولاد ، فولاد سرد، آلومینیوم ، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی ، برنج ، برنز، مس ، فولاد گالوانیزه ، فولاد ابزار است.

این دستگاه در پردازش ورق ، هواپیما ، فضا پرواز، الکترونیک، لوازم الکتریکی، قطعات مترو، خودرو، ماشین آلات، قطعات دقت، کشتی ها، تجهیزات متالورژی، آسانسور، لوازم خانگی، هدایا و صنایع دستی، پردازش ابزار، دکوراسیون، تبلیغات، فلز خارجی پردازش صنایع مختلف ، صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه برش لیزری دارای کیفیت پرتو عالی ، راندمان بالا برای تبدیل فوتوالکتریک ، سرعت برش بالا ، عملیات آسان ، کم هزینه و کم نگهداری، پایدار در حال اجرا، اثرات فوق العاده انعطاف پذیر نوری می باشد .

دستگاه برش لیزری فلز به راحتی قابل انعطاف است.

دستگاه برش لیزری برش فلز لیزری، دستگاه برش لیزری فلزی، برش لیزری برش فلز نیز نامیده می شود.

برای خرید یا کسب اطلاعات می توانید به سایت https://radinparto.com/   وارد و اطلاعات لازم را به دست بیاورید .

مدل های     ۱۲۱۲، ۲۰۶۰، ۲۵۱۳، ۳۰۱۵، ۴۰۲۰

انواع لیزر :  سری لیزری فیبر ، سری لیزر YAG

لیزر قدرت ۳۰۰  وات، ۵۰۰ وات، ۷۵۰ وات، ۱۰۰۰ وات، ۱۲۰۰ وات، ۲۰۰۰ وات، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ وات

برنامه های کاربردی از فولاد ضد زنگ ، فولاد کربنی ، فولاد آلیاژی  ، فولاد بهار، ورق مس، ورق آلومینیوم ، طلا  ، نقره، آلومینیوم ، ورق تیتانیوم و لوله اصلی

محدوده قیمت  $ ۲۰۳۰۰٫۰۰- $ ۳۰۰۰۰۰۰٫۰۰

دستگاه های برش لیزر

دستگاه های برش لیزر ی

دستگاه های برش لیزر : تجهیزات دستگاه برش لیزری می توانند شرکت خود را با یک روش سریع و کارآمد برای برش و حکاکی اشیاء ارائه دهند.

برش با دستگاه های لیزر

تجهیزات دستگاه برش لیزری می توانند شرکت خود را با یک روش سریع و کارآمد برای برش و حکاکی اشیاء ارائه دهند.

برش با دستگاه لیزر پاک تر از بسیاری از روش های دیگر برش است و اغلب نیاز به خراشیده شدن کمتر و به پایان رساندن بعد از برش دارند .

اگرچه این بستگی به موادی است که شما برش داده اید ، برش لیزری معروف است که می توانید برش دقیق و تمیز انجام دهید.

قیمت گذاری و هزینه های دستگاه های برش لیزر به میزان زیادی بستگی به مدل ، نوع و قدرت لیزر دارد.

اگر قصد دارید برش فلز یا سایر مواد ضخیم را انجام دهید، به یک لیزر وات بالاتر نیاز دارید تا اگر شما می خواهید مواد نازک تر مانند پارچه را برش دهید.

با این حال، بالاتر از توان لیزر، قیمت بالاتر است.

برای توازن هزینه و عملی بودن، به شما کمک می کند.

 1. بهینه سازی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر کنترل شما می تواند عملکرد دستگاه برش دستگاه شما را سریع تر کند، گرچه ارتقا ممکن است گران باشد.
 2. واحدهای برش لیزر ورودی معمولا حاوی لیزرهای بسیار ضعیف هستند که فقط برای حکاکی یا برش نور مناسب هستند. با استفاده از یک لیزر تحت فشار برای برش یک ماده ضخیم یا سخت، می تواند سطح را خراب کند، نیاز به جایگزینی مواد پر هزینه دارد.
 3. اکثر تامین کنندگان ماشین آلات برش لیزری مدل های مختلفی را به فروش می رسانند. بریدن اجسام بزرگتر نیاز به یک ماشین گران قیمت بزرگتر خواهد داشت.
  خرید دستگاه برش لیزر با وات بالا می تواند هزینه ای مناسب برای برش های پرکاربرد باشد .

اگر شما نمی دانید که قصد دارید برش دهید یا فقط می خواهید مواد متنوعی را ببرید، لیزر با وات بالا بهترین است.

این نوع لیزر به اندازه کافی قدرتمند است که تقریبا هر چیزی را برش و حکاکی می کند و به شما انعطاف پذیری نیاز داردرا ارائه می دهد .

 

با این حال، دستگاه های برش لیزر با وضوح بالا عموما گران تر از واحد های ورودی می باشند.

هنگام خرید یک دستگاه لیزر سفارشی یا برش لیزری سفارشی ، یک نقل قول را بپرسید
قیمت ماشین آلات برش لیزر سفارشی طراحی شده است.

چیزهایی که باید در هنگام برآورد هزینه مدل سفارشی خود داشته باشید عبارتند از:

 1. توان
 2. اندازه سطح کار
 3. نوع لیزر
 4. و هر ویژگی اضافی که نیاز دارید.

به طور کلی، بزرگ تر واتا و سطح کار، بزرگتر قیمت.

همیشه در مورد ویژگی های مدل سفارشی خود صحبت کنید و به قول معروف قیمت ویژه را دریافت کنید.

این به طور کلی حدود ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار هزینه دارد، هرچند که متفاوت است. یا شما می توانید برش لیزری خود را بسازید.
دستگاه برش لیزری را انتخاب کنید که از لیزرهای فیبر استفاده می کنند
برش لیزری با لیزرهای فیبر انرژی بیشتری را برای کارآیی، دقیق و مقرون به صرفه برای اکثر صنایع بالا پایان می دهد.

دستگاه های لیزر فیبر دقیق تر از لیزر سنتی CO2 تولید می کنند و طول عمر بیشتری دارند.

لیزرهای فیبر گران تر از لیزرهای سنتی گران هستند، اما بیشتر طول می کشد و نیاز به نگهداری و جایگزینی کمتر دارند.

 

لیزرهای فیبر معمولا حدود ۲۵۰۰۰ دلار تا ۶۵۰۰۰ دلار هزینه می کنند.

هزینه ماشین آلات برش لیزر برای فروش می تواند بسیار گران باشد. اگر قصد دارید از دستگاه برای یک پروژه واحد استفاده کنید یا مطمئن نیستید که بتوانید از آن استفاده کنید، در نظر بگیرید استخدام یک سرویس برش و استفاده از امکانات دستگاه برش لیزر خود را داشته باشید. برخی حتی قطعات خود را برای شما برش می دهند.

لیزر و مسافت سنجی

لیزر و مسافت سنجی لیزر

لیزر و مسافت سنجی : در اندازه گیری تداخل سنجی مسافت از تداخل سنج مایکلسون استفاده می شود .

باریکه لیزر به وسیله یک تقسیم کننده نور به یک باریکه اندازه گیری و یک باریکه مرجع تقسیم می شود باریکه مرجع با یک آینه ثابت بازتابیده می شود در حالی که باریکه اندازه گیری از آینه ای که به جسم مورد اندازه گیری متصل شده است بازتاب پیدا می کند .

سپس دو باریکه بازتابیده مجددا با یکدیگر ترکیب می شوند به طوری که با هم تداخل می کنند و دامنه ترکیبی آن ها با یک آشکار ساز اندازه گیری می شود .

هنگامی که محل جسم در جهت باریکه به اندازه نصف طول موج لیزر تغییر کند سیگنال تداخل از یک ماکزیمم به یک مینیموم می رسد و سپس دوباره ماکزیمم می شود .

بنابراین یک سیستم الکترونیکی شمارش فریز ها می تواند اطلاعات مربوط به جا به جایی جسم را به دست دهد .

این روش اندازه گیری معمولا در کارگاه های ماشین تراش دقیق مورد استفاده قرار می گیرد امکان اندازه گیری طول با دقت یک در میلیون را می دهد .

باید یادآوری کرد که در این روش فقط می توان فاصله را نسبت به یک مبدا اندازه گیری کرد .

برتری این روش در سرعت دقت و انطباق با سیستم های کنترل خودکار است .

برای فاصله های بزرگتر از روش تله متری مدوله سازی دامنه استفاده می شود و فاصله روی اختلاف فاز بین دو باریکه لیزر مدوله می شود و فاصله از روی اختلاف فاز بین دو باریکه گسیل شده و بازتاب معین می شود نیز دقت یک در میلیون است .

از این روش در مساحت سنجی زمین و نقشه کشی استفاده می شود .

برای فواصل طولانی تر از یک کیلومتر فاصله با اندازه گیری زمان پرواز یک تپ کوتاه لیزری گسیل شده از لیزر یاقوت و یا دستگاه لیزر co2  انجام می گیرد .

این کاربرد ها اغلب اهمیت نظامی دارند .

کاربرد های غیر نظامی مانند اندازه گیری فاصله بین ماه و زمین با دقتی حدود ۲۰ سانتی متر و تعیین برد ماهواره ها هم قابل ذکر است .

کاربرد لیزر

کاربرد لیزر بر اساس شدت های زیاد

کاربرد لیزر : برش لیزر و جوشکاری با لیزر ، صنعت هوافضا و نساجی ، جراحی چشم و جراحی هی دیگر ، مزایای بسیار زیادی برای استفاده از لیزر در چنین جراحی هایی وجود دارد ، روش لیزری تخریبی نیست و نیازی به بیهوشی ندارد و با توجه به مدت زمان کوتاه تپ ها ، نیازی به بی حرکت نگهداشتن طولانی عضو نیست .

کاربرد همفازی لیزر

تمام نگاری _ هولوگرافی ) که از خود این روش درست قطعات خودرو تاسیسات ، ترکیدگی داخلی لاستیک های هواپیما ، فشرده سازی اطلاعات ( اعم از تصاویر و متن و غیره ) و بازسازی اطلاعات .

کاربرد تکفامی نور لیزری

جداسازی ایزوتوپ ها ، صنایع هسته ای

لیزر در صنعت

هم محور کردن

یکی از معمول ترین استفاده های صنعتی لیزر هم محور کردن است .

برای اینکه یک خط مرجع مستقیم برای هم محور کردن ماشین آلات در ساخت هواپیما و نیز در مهندسی سازه برای ساخت بناها  ، پل ها و یا تونل ها داشته باشیم استفاده از جهت مندی لیزر سودمند است .

در این زمینه لیزر به خوبی جای وسایل نوری مانند کلیماتور و تلسکوپ را گرفته است .

معمولا از یک لیزر هلیم –نئون با توان کم استفاده می شود و هم محور کردن عموما به کمک آشکار ساز های حالت جامد به شکل ربع دایره ای انجام می شود .

محل برخورد باریکه لیزر روی گیرنده با مقدار جریان نوری روی هر برع دایره معین می شود .

در نتیجه هم محور شدن بستگی به یک اندازه گیری الکتریکی دارد و در نتیجه نیازی به قضاوت بصری آزمایشگر نیست .

در عمل دقت ردیف شدن از حدود ۵ میکرومیلی تا حدود ۲۵ میکرو میلی به دست آمده است .

مسافت سنجی

از لیزر برای اندازه گیری مسافت هم استفاده شده است .

روش استفاده از لیزر بستگی به بزرگی طول مورد نظر دارد .

برای مسافت های کوتاه تا ۵۰ متر روش های تداخل سنجی به کار گرفته می شوند که در ان ها از یک لیزر هلیم – نئون پایدار شده فرکانسی به عنوان منبع نور استفاده می شود .

برای مسافت های متوسط تا حدود یک کیلومتر روش های تله متری شامل مدوله سازی دامنه به کار گرفته می شود .

برای مسافت های طولانی تر می توان زمان در راه بودن تپ نوری را که از لیزر گسیل شده است و از جسمی بازتابیده می شود اندازه گیری کرد .

فرایند دستگاه برش لیزر

فرایند دستگاه برش لیزر ی

فرایند دستگاه برش لیزر : برش لیزری یک روش دقیق برش یک طرح از یک ماده داده شده با استفاده از یک فایل CAD برای هدایت آن است.

سه نوع اصلی از لیزرهای مورد استفاده در صنعت وجود دارد:

این شامل شلیک لیزری است که با ذوب کردن، سوزاندن یا تبخیر کردن مواد خود را کاهش می دهد.

شما می توانید سطح بسیار دقیق برش را با انواع مختلفی از مواد به دست آورید.

به یاد داشته باشید که لیزر CO 2 نمی تواند فلزات و مواد سخت را برش دهد، اما آنها می توانند آنها را برش دهند.
لیزر سر و تحمل

پرتو از آنچه به نام “لوله لیزر” نامیده می شود و از طریق چندین آینه به “سر لیزری” (مانند یک پریسکوپ) منعکس می شود.

در سر یک لنز است که پرتو را بر روی سطح مواد برای برش یا حکاکی لیزری قرار می دهد

.

کرف اشاره دارد که چقدر از مواد که لیزر را از بین بردن را از بین می برد. (عرض شیار ساخته شده در هنگام برش). این مواد از مواد به مواد متفاوت است و همچنین به تحمل پرتو لیزر یعنی عرض پرتو وابسته است.

تمام ماشین های ما تحمل بسیار خوبی دارند.
لیزر ، فرایند برش لیزری، نمودار لیزر سر

فرایند دستگاه برش لیزر
مرحله ۱٫ آماده سازی آثار هنری

شما آثار هنری خود را به ما می فرستید و ما بررسی می کنیم که آیا برای برش لیزری و مواد مورد نیاز برای برش خوب است.

این دستگاه سکته مغزی ضخامت موی سر را در قرمز یا نازک می کند.
برش لیزری process_cut laser cut_REBECCA LUCRAFT.jpg، برش لیزری cutlasercut

فرایند دستگاه برش لیزر

مرحله ۲: تنظیمات لیزر برش را تنظیم می کنیم

ما مواد انتخاب شده خود را در تخت ماشین ما قرار داده و دستگاه برش لیزر را برای تزیین آثار هنری خود پیکربندی می کنیم. ما قدرت، سرعت و فرکانس را با توجه به مطالب خاص خود تنظیم می کنیم. ما ۳ برش لیزری در استودیوی ما داریم. حداکثر اندازه ورق که ما می توانیم برش آن را بزرگ ۲۴۰۰mmx 1200mm است.
برش لیزری ، فرایند برش لیزری

فرایند دستگاه برش لیزر
مرحله ۳ ما کار خود را پردازش می کنیم

سپس دستگاه مسیر سکته مغزی خود را برای برداشتن قطعاتی که کشیده شده است دنبال کنید.

بسته به مواد، ما معمولا در طول فرایند برش لیزر حمایت می کنیم که پس از برش کامل می شود. این سطح از عالئم گرما و سوختگی محافظت می کند.
برش لیزری process_cut laser cut ، برش لیزر process_ برش لیزر برش

فرایند دستگاه برش لیزر

جوشکاری با دستگاه لیزر

جوشکاری با دستگاه لیزر جوش

جوشکاری با دستگاه لیزر : جوشکاری توسط پرتو لیزر در تولیدات صنعتی به شکل روز افزونی در حال گسترش است و دامنه ی استفاده ی ان از میکرو الکترونیک تا کشتی سازی گسترده شده است .

تولید انبوه خودکار در این بین از بیشترین توسعه برخوردار گشته اند که این پیشرفت ها را می توان مرهون عوامل زیر دانست .

حرارت ورودی محدود منطقه ی حرارت پذیرفته ی کوچک میزان ناصافی اندک سرعت بالای جوشکاری این خصوصیات جوشکاری لیزری را گزینه ی منتخب بسیاری از قسمت های صنعتی کرده که از جوشکاری مقاومتی در گذشته استفاده می کردند .

با توجه به خصوصیات منحصر به فرد این روش می توان بکارگیری گسترده ی ان را در زمینه ی کاربرد های مختلف انتظار داشت .

فرایند های ترکیبی که از ترکیبی که از ترکیب لیزر و قوس استفاده می کنند برای قرار گرفتن بر سطحی که بایستی جوشکاری در ان انجام شود طراحی شده اند .

علاوه بر این تجهیزات ویژه ی بکار گرفته شده به شکل قابل توجهی ابزار های مورد نیاز برای اماده سازی لبه ی مورد نظربرای جوشکاری را کاهش می دهند .

الیاژ هایی که برای سیم های پر کننده در قسمت درزگیری بکار می روند باعث یکدست شدن فیزیکی ان ناحیه می شوند .

علاوه بر این فرایند های ترکیبی بکار گرفته شده قادر هستند سرعت انجام کار را به شکل قابل توجهی افزایش دهند .

همچنین در نفوذ عمقی و درزگیری کلی هم موثرند .

جوشکاری با دستگاه لیزر : پیشرفت های بی نظیر در زمینه ی دیود های لیزری موقعیت جدیدی را برای حل مشکلات همیشگی صنعتی فذاهم کرده است .

البته باید در نظر داشت که این فرایند ها برای همگون شدن با قسمت های مورد نظر بایستی به شکلی اختصاصی تغییر یابند .

در حال حاضر در جوشکاری بدنه ی اتومبیل ها ، قسمت های حمل و نقل ، مبادله کننده های حرارتی و پر کردن حفره ها مورد استفاده قرار می گیرند .

سال ها لیزر های یاقوتی کمتر از ۵۰۰w برای جوش بخش های کوچک مورد استفاده قرار می گرفتند .

برای مثال قسمت های کوچک و ظریف ابزار های پزشکی ، بسته های الکترونیکی و حتی تیغ های اصلاح صورت .

لیزر های یاقوتی چند کیلو واتی از گذراندن پرتو از فیبر های نوری استفاده می کردند .

این کار بسادگی توسط ربات ها انجام می شود و دامنه ی وسیعی  از کاربرد های سه بعدی مثل برش لیزری و جوش بدنه ی اتومبیل  ها را ممکن می کرد .

پرتو لیزر در نقطه ی کوچکی متمرکز می شود و با شدتی که در ان نقطه ایجاد می کند باعث ذوب و حتی بخار کردن فلز می شود .

برای تمرکز نیروی لیزر های دی اکسید کربنی قدرتمند ، اینه های خنک شونده توسط اب بجای عدسی ها مورد استفاده قرار می گرفتند .

جوشکاری بطور کلی به دو شکل انجام می شود .

در هدایتی جوشکاری ، حرارت از طریق هدایت گرمایی به فلز منتقل می گردد .

این روش مختص لیزر های یاقوتی نسبتا کم انرژی تر است که معمولا جوشکاری های کم عمق تر با انها انجام می شود .

جوشکاری با لیزر های پرانرژی معمولا در پر کردن حفره ها مورد استفاده قرار می گیرد .

در این قسمت است که ذوب و تبخیر فلز اتفاق می افتد .

دستگاه برش لیزر ورق

 دستگاه برش لیزر ورق های غیر فلزی

دستگاه برش لیزر ورق : برای برش بسیاری از انواع ورق های غیر فلزی مانند ورق چوب یا MDF برای ساخت مصنوعات چوبی از دستگاه های برش لیزری استفاده می شود .

همین طور در مواردی برای برش رول های پارچه ورقه های چرم مصنوعی برای تهیه لباس یا ساخت مبل از لیزر استفاده می شود .

از لیزر برای برش ورق های پلکسی برای ساخت محصولات صنعتی نیز استفاده می شود .

لیزر را برای برش و ساخت واشر نیز مورد استفاده قرار می دهند .

نمونه ای از یک دستگاه برش لیزر که مشخصات فنی دستگاه به شرح زیر می باشد :

گرافیک لیزری

کاربرد دیگری که در این بخش اشاره می کنیم گرافیک لیزری است .

در این تکنیک ابتدا باریکه لیزر بوسیله یک سیستم مناسب روبشگر بر روی یک صفحه حساس به نور کانونی می شود و در حالی که شدت لیزر به طور همزمان با روبش از نظر دامنه مدوله می شود به طوری که بتوان ان را بوسیله کامپیوتر تولید کرد ( مانند سیستم های چاپ کامپیوتری بدون تماس ) و یا ان ها را به صورت سیگنال الکتریکی از یک ایستگاه دور دریافت کرد ( مانند پست تصویری ).

در مورد اخیر می توان سیگنال را به وسیله یک سیستم خواننده مناسب با کمک لیزر تولید کرد .

وسیله خواندن در ایستگاه دور شامل لیزر با توان کم است که باریکه کانونی شده ان صفحه ای را که باید خوانده شود می روبد .

یک اشکار ساز نوری باریکه پراکنده از نواحی تاریک و روشن روی صفحه را کنترل می کند و ان را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند .

سیستم های لیزری رونوشت ، اکنون به طور وسیعی توسط بسیاری از ناشران روزنامه ها برای انتقال رونوشت صفحات روزنامه به کار برده می شود .

دستگاه برش لیزر ی

دستگاه برش لیزر ی و خدمات آن

دستگاه برش لیزر ی : دستگاه لیزر ، دستگاه برش لیزری ، دستگاه برش لیزر و نرم افزارهای وابسته به آن ابزاری هستند  که برش و دیگر خدمات لیزر را بسیار راحت ، با کیفیت ، تمیز ، همراه با بهره وری بالا و فراتر از روش های قدیمی و سنتی انجام می‌دهند.

از آنجایی که مردم تمایل دارند در کارهایشان ، میزان بهره وری را بالاتر ببرند ماشین لیزر برش  به دلیل پیشرفت فن آوری آن تقریباً در همه قسمت های جامعه وارد شده است.

دستگاه برش لیزری در انواع مختلف موجود می تواند قابلیت کار همراه با ظرافت و زیبایی و تمیزی را به ارمغان بی اورد به طوری که که فرایند برش لیزری به طور کامل در اختیار دستگاه بوده و اطمینان عملکرد را به کاربر دستگاه می دهد .

این دستگاه ها ویژه محیط های کاری می باشند که در آن ها اطمینان از پایداری و قابلیت اعتماد به عملکرد ایمن دستگاه مد نظر است و با خیال راحت به نتیجه کار نظارت کنند .

چون ما شرکت رادین پرتو تابان همواره خواهان پیشگامی در عرصه تولیدات صنعتی هستیم، دستگاه برش لیزری را پیشنهاد می دهیم که کاملا تست شده و از لحاظ عملکرد تضمین شده باشد.

زیرا این دستگاه ها کاربرد حقیقی فن آوری لیزر را در تولیدات صنعتی نشان می دهد.
دستگاه های لیزر برش در انواع و قیمت های  مختلفی در بازار وجود دارند مانند :

که انتخاب ها می تواند گسترده و براساس نیاز های مشتریان صورت گیرد. به طوری که کاربر نهایی به بالاترین کاربری مد نظر خود و به بهترین عملکرد دست پیدا کند . از این رو طیف مختلفی از دستگاه های برش لیزر ارائه شده است.

سه نوع لیزر اصلی در برش لیزری مورد استفاده قرار می گیرد.

 1.  لیزر CO2 برای برش و حکاکی مناسب است.
 2. لیزرهای نئودیمیم (Nd)  و لیزرهای نئودیمیم-ایتریم-آلومینیوم-گارنت(Nd-YAG)  که در سبک یکسان هستند و فقط در برنامه کاربردی متفاوت هستند.  Nd برای هنگامی که انرژی زیاد اما تکرار کم مورد نیاز است استفاده می شود.
 3.  لیزر Nd: YAG زمانی که قدرت بسیار زیاد برای حکاکی مورد نیاز است، استفاده می شود.

مزایای دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزر ی : از مزایای دستگاه برش لیزر فلزات می توان به  سرعت برش عالی ، دقت و ظرافت برش و هزینه پایین اشاره کرد. مصرف انرژی کمتر، راندمان بالا از دیگر مزایای دستگاه برش لیزری فلزات می باشد.

مهمترین مزیت دستگاه برش لیزری دقت ، سرعت، هزینه کمتر و کیفیت بالای برش لیزری می باشد.

صنایع قابل کاربرد در دستگاه لیزر :

دستگاه برش لیزری فلزات قابلیت استفاده در صنایعی از نظیر :

دستگاه برش لیزر ی : شرکت رادین پرتو تابان ، آماده ارائه خدمات برش لیزری فلزات توسط جدید ترین و مدرن ترین دستگاه های برش لیزری ، بصورت حرفه ای می باشد.

این مجموعه دارای متخصصین توانمند  و با تجربه در زمینه برش و حکاکی لیزری فلزات و غیر فلزات می باشد.

لیزر در درمان بیماری

لیزر در درمان بیماری ها

لیزر در درمان بیماری : به چند مورد از کاربرد های لیزر در پزشکی اشاره می کنیم .

کاربرد لیزر در درماتولوژی

درمان سوختگی ها و زخم های مقاوم به درمان اکنه ، اگزما ، پسوریاسیس ، ضایعات و اقدامات پیشگیرانه مثل جلوگیری از پیر شدن پوست توسط لیزر امکانپذیر شده است .

لیزر در بیماری های عضلانی – اسکلتی و ارتوپدی

در درمان کشیدگی های تاندونی ارتریت روماتوئید ، رفع اختلالات موجود  جویدن  و غیره توسط لیزر صورت می پذیرد .

لیزر در حوزه عصبی

درمان سردرد ها و میگرن توسط لیزر امکانپذیر می باشد .

لیزر در بیماری های عروقی

درمان واریس های وریدی ضایعات عروقی حاصله از بدو تولد و غیره

موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی

تقریبا هیچ موردی در منع استفاده از لیزر وجود نداشته و فقط به هنگام حاملگی به علت عدم وجود اطلاعات کافب بهتر است این وسیله  با احتیاط استفاده شود .

در مورد انواع مختلف پوست و یا دارو هایی که فرد مورد استفاده قرار می دهد باید لیزر را با احتیاط بیشتری بکار برد.

برای مثال استفاده از هپارین و وارفارین ( داروهایی که معمولا برای رقیق کردن خون بکار می روند ) منعی در استفاده از لیزر ندارند

انواع مختلفی از لیزر های پزشکی وجود دارند که دو گروه اصلی ان ها عبارتند از :

 1. لیزر های پر قدرت ( High power Laser ) : برای بریدن ، لخته کردن و بخار کردن بافت استفاده می شوند .  به این نوع لیزر اغلب لیزر جراحی می گویند چون از ان می توان بجای تیغ جراحی استفاده نمود .
 2. لیزر های کم توان( Low Lever Lasers ) : از ان می توان در تحریک فرایند های سلولی استفاده نمود . از این نوع لیزر به عنوان لیزر های تحریک زیستی یا  های با توان کم نیز نام برده می شود . اثرات زیستی ان ها مثل لیزر های جراحی گرمایی نیست .

برای مطالعه ادامه مقالات و اشنایی با دستگاه لیزر با سایت شرکت رادین پرتو همراه باشید .

لیزر در پزشکی

لیزر در پزشکی و کاربرد آن

لیزر در پزشکی : امروزه به طور نسبی همه لیزر و موارد کاربرد آن را می دانند .

در تمام دنیا استفاده از لیزر و مشتقات آن به طور شگفت انگیزی افزایش داشته است.

هر کس خالی داشته باشد که ان را مزاحم بداند به سراغ لیزر می رود .

بنابراین بررسی علمی این موضوع ، مفید و لازم به نظر می آید .

نور و طیف ان می تواند اثرات مفید و مضر برای بدن و پوست ایجاد کند .

اثرات نور بنفش نقش تعیین کننده و مفیدی بر تغذیه و متابولیسم سلولی ایفا می کند .

اینگونه اثرات سلامت بخش و مفید نور از زمان های کهن نیز برای انسان تا حدود زیادی روشن بوده است .

بر اساس شواهد و مدارک موجود یونانی ها و رومی ها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور به طور تجربی اطلاع داشته و از ان در درمان های مختلف بهره می جستند .

در اوایل سال ۱۹۰۳ دانشمندان اثرات درمانی نور را در شکلی علمی مطرح نمودند و در همین سال ها یک فیزیکدان به نام Nife finsen Ryberg  به خاطر کشف ها و تحقیقاتش روی قابلیت های درمانی اشعه های ناشی از طیف های مختلف نور موفق به دریافت جایزه نوبل گردید .

او دستگاه لیزری را اختراع کرد که طول موج های مختلف نور خورشید را مجزا نموده و ان ها را در مسیر های معین هدایت می نمود .

اثرات مختلف لیزر روی بدن

تحریک سلولی

لیزر باعث تشدید رشد و ترمیم مجدد سلول در پوست ، اتصالات ، مفاصل ، بافت عا و غیره می گردد .

افزایش فعالیت بافت ها

تولید سلولهای زایا افزایش تولید انزیم ها و پروستاگلاندین ها و غیره را باعث می شود.

ترمیم و تشدید فعالیت DNA

لیزر در RNAبافت کلاژن تغییراتی را ایجاد می نماید .

اثار ضد التهابی لیزر

کاهش بافت فیبروز

درمان زخم ها توسط لیزر امکان پذیر می باشد .

اثار استریلیزاسیون و میکروب کشی

اثرات ضد ویروسی

تحریک فعالیت های بافت عصبی

افزایش قدرت دفاعی بدن

تولید اینترفرون ( مولکول واسطه در سیستم ایمنی ) را باعث می شود .

تقویت نمودن رشد مجدد موها

کاهش دادن رشد مو ها و محو موهای ناخواسته

ایجاد واسکولاریزاسیون

شکل گیری عروق جدید خونی که باعث خون گیری بهتر بافت ها می گردد را موجب می شود که این خاصیت لیزر عامل اساسی در جوان شدن مجدد پوست می باشد .

افزایش تراکم بافتی با لیزر

دستگاه لیزر چیست

دستگاه لیزر چیست ؟

دستگاه لیزر چیست ؟ دستگاه لیزر ، دستگاهی است است که پرتو منسجمی از نور را از طریق یک فرایند تقویت نوری منتشر می کند.

انواع مختلفی از ماشین های لیزر هم چون انواع دستگاه لیزرهای گازی ، ماشین های لیزر فیبری ، لیزرهای حالت جامد ، دستگاه های لیزر رنگی ، لیزرهای دیودی و لیزرهای اگزایمر  وجود دارد.
تمامی این ماشین های مجموعه  اولیه ای از بخش های مختلف را به اشتراک می گذارند.

اجزا و بخش های یک دستگاه لیزر

 1. محیط فعال لیزر که قادر است باقی مانده نشر تحریک شده را نگه دارد
 2. منبع انرژی برای پمپ محیط فعال لیزر
 3. بازتابنده کلی برای بازتاب انرژی
 4. بازتابنده جزئی
 5. خروجی پرتو لیزری
 6. محیط فعال لیزر و رزوناتور طول موج پرتو لیزری و قدرت آن را مشخص می کنند.

فناوری لیزری چگونه کار می کند؟

لیزرها بخش کلیدی از  بسیاری از محصولات هستند که ما به صورت روزمره از آن استفاده می کنیم. محصولاتی همچون دی وی دی پلیر  بر روی فناوری لیزری تکیه دارند.

اسکنرهایی که برای خواندن بارکد های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند نیز از فناوری لیزری بهره مند شده اند.

لیزرها هم چنین در بیشتر فرایند های جراحی هم چون جراحی چشم مورد استفاده قرار می گیرند.

در تولید ، لیزرها برای برش( دستگاه برش لیزری )، حکاکی (دستگاه لیزر حکاکی ) ، مته زنی و نشانه گذاری طیف وسیعی از مواد استفاده می شوند.

کاربردهای بسیار زیادی برای فناوری لیزری وجود دارد که در ادامه با برخی از آنها اشنا می شوید:

ویژگی های اصلی یک دستگاه لیزر که موقع خرید باید به آن توجه نمود :

در این مورد به موارد زیر توجه کنید:

 1. سایز میز کار
 2. توان تیوپ
 3. میز ثابت یا میز برقی بودن

دستگاه برش لیزری چیست

دستگاه برش لیزری چیست ؟

دستگاه برش لیزری چیست ؟ برای  افراد زیادی سوال پیش می آید که دستگاه برش لیزری چیست ؟

همان طور که اطلاع دارید برش لیزری فناوری است که از لیزرهای قدرتمند برای برش و حکاکی لیزر  ورقه های صافی از مواد هم چون پارچه ، کاغذ ، چوب و غیره استفاده می کند.

اینکه بتوانید نیاز مشتریان خود را هدف قرار دهید و از عهده رفع این نیازها بربیایید برای موفقیت شرکت شما بسیار مهم خواهد بود.

با استفاده از یک فناوری برش لیزری بهبود یافته و جدید ، تولید کنندگان قادر خواهند بود خود را با تقاضاهای مشتری هماهنگ سازند و در عین حال بتوانند محصولات با کیفیتی در اختیار آنها قرار دهند.

استفاده از آخرین نسل تجهیزات برش لیزری برای متمایز شدن در میان رقبا بسیار مهم است و می تواند محدوده وسیعی از پروژه ها را در اختیار شما قرار دهد.
خدمات برش لیزری فلزات
خدمات برش لیزری غیر فلزات

فناوری برش لیزری چیست؟

دستگاه برش لیزری چیست ؟ برش لیزری فناوری است که از لیزر برای برش مواد استفاده می کند و معمولا برای ساخت محصولات متعدد از آن استفاده می شود.

هم چنین این فناوری در مدارس  ، کسب وکارهای کوچک و مراکز سرگرمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه برش لیزر با هدایت کردن خروجی یک لیزر قدرت مند بر روی ماده مورد نظر کار می کند.
معمولا در این روش از لیزر برای حکاکی لیزری  یا برش لیزری طراحی های مختلف بر روی مواد متعددی استفاده می شود.

سه نوع لیزر وجود دارد که در صنعت از آنها استفاده می شود:

 1. دستگاه لیزر CO2
 2. ماشین لیزر Nd
 3. لیزرهای Nd-YAG

ما از دستگاه های Co2 استفاده می کنیم.

این دستگاه از یک لیزر برای برش استفاده می کند که در آن ماده مورد نظر ذوب شده یا می سوزد و در نهایت تبخیر می شود.

شما می توانید جزییات بسیار دقیقی را بر روی طیف وسیعی از مواد ایجاد نمایید.

مکانیسم اصلی برای فناوری برش لیزری چیست؟

دستگاه های برش لیزری معمولا از فناوری تحریک وتقویت برای تبدیل انرژی الکتریکی به پرتوهای نور با چگالی بالا استفاده می کنند.

زمانی که الکترون ها توسط یک منبع خارجی تحریک می شوند مرحله تحریک آغاز می شود .

این منبع خارجی معمولا یک لامپ یا قوس الکتریکی است.

تقویت نیز داخل یک رزوناتور نوری در یک محفظه اتفاق می افتد که بین دو آینه تنظیم شده است.

یک آینه بازتابی (انعکاسی ) است در حالی که آینه دیگر به صورت انتقالی خواهد بود و به انرژی پرتو اجازه می دهد دوباره به رسانه لیزری برگردد.

اگر یک فوتون با روزناتور هم تراز نشده باشد، آینه آن را هدایت نمی کند.

این موضوع به سیستم موجود اطمینان می دهد که تنها فوتون های مناسب تقویت می شود و پرتو منسجمی ایجاد می گردد.

خواص و ویژگی های نور لیزری در دستگاه برش لیزری:

دستگاه برش لیزری چیست ؟ فناوری نور لیزری خواص منحصر به فردی دارد.

خاصیت نوری آن شامل انسجام ، تک رنگ بودن ، پراش و درخشندگی است .

انسجام یک پرتو به ارتباط بین اجزای الکترونیکی و مغناطیسی امواج الکترومغناطیسی اطلاق می شود .

لیزر زمانی منسجم در نظر گرفته می شود که اجزای مغناطیسی و الکترونیکی هم تراز باشند .

تک رنگ بودن نیز با اندازه گیری عرض خطوط طیفی مشخص می شود.

هر چقدر سطح تک رنگ بودن بالاتر باشد ، محدوده فرکانسی که لیزر می تواند منتشر شود نیز پایین تر خواهد بود.

پراش فرایندی است که در آن نور در اطراف سطوحی با لبه های تیز خم می شود.

پرتوهای لیزری پراش بسیار کمتری دارند و این بدین معنی است که شدت و قدرت کمتری را در مسیر خود از دست می دهند.

درخشندگی پرتو لیزری اندازه قدرت به ازای ناحیه واحد ساطع شده در یک زوایه مشخص است. با دستکاری نوری نمی توان درخشندگی را افزایش داد زیرا درخشندگی تنها تحت تاثیر طراحی محفظه لیزر است.

آیا برای استفاده از فناوری برش لیزری ، آموزش های خاصی لازم است؟

یکی از مزایای اصلی فناوری برش لیزری راحت بودن فرایندهای یادگیری برای کار با آن است.

یک رابط لمسی کامپیوتری بیشتر فرایندها را مدیریت می کند و همین امر از حجم کاری افراد می کاهد .
مراحل راه اندازی انواع دستگاه لیزر چگونه است و در برگیرنده چه چیزی است؟
فرایند نصب و راه اندازی نیز نسبتا ساده و کارآمد است. تجهیزات سطح بالای جدید قادرند به طور خودکار هرگونه فرمت گرافیکی ایمپورت شده را اصلاح و تجزیه و تحلیل کنند.

دستگاه برش لیزری جدید حتی می توانند کاری را شبیه سازی کنند و ایده ای را در اختیار اپراتور قرار دهند. در این دستگاه ها انجام تنظیمات بسیار ساده تر خواهد بود.

شما می توانید برای کسب اطلاعات و راهنمایی از مشاوران شرکت رادین پرتو تابان تماس حاصل فرمایید .

لیزر های جامد

لیزر های جامد ( بلورین و شیشه ای )

لیزر های جامد : در دسته ی مهم دیگری از لیزر ها ، جهت محیط فعال ، از مواد شیشه ای یا جامد بلورین استفاده می کنند .

یاقوت و نئودمیم – یاگ ، دو مثال عمومی از لیزر های جامد با کاربرد صنعتی گسترده هستند .

یاقوت ، اکسید آلومینیوم بلورین است که در آن یون های کروم جایگذین بعضی از یون های آلومینیوم در شبکه ی بلوری ، شده اند .

این یون های کروم ، تشکیل دهنده ی عناصر فعال در لیزر یاقوت هستند .

در این نوع لیزر ، ماده فعال ایجاد کننده لیزر ، یک یون فلزی است که با غلظت کم در شبکه یک بلور یا درون شیشه ، به صورت ناخالصی قرار داده شده است .

فلزاتی که برای این منظور بکار می روند عبارتند از :

سه موضوع اساسی برای ایجاد بهره در لیزر های حالت جامد عبارتند از : محیط میزبان ، یون های فعال در داخل محیط میزبان ، منابع نوری برای دمش مواد تشکیل دهنده محیط میزبان .

محیط میزبان به دو دسته بلوری و شیشه ای تقسیم می شوند .

این محیط باید از نظر اپتیکی ، مکانیکی و خواص گرمایی شرایط عملکرد لیزری را متحمل شود .

محیط های میزبان بلوری که پس از اختراع اولین لیزر یاقوت مورد بررسی و مطالعه و کاربرد قرار گرفته اند عبارتند از :

سافایر ، گارانت ها ، ایتریوم ، آلومینیوم ، گارنت ، گادولنیوم ، گالیوم ، گارنت که با GGG نشان می دهند .

گادولنیوم ، اسکاندیوم ، آلومینیوم ، گارنت که با GSAG نشان می دهند .

آلومینیت ، ایتریوم ، اورتو آلومینیت که با YAP نشان می دهند .

فسفات ها و سیلیکات ها ، کلسیم فلوروفسفات که نام معدنی فلوراپاتیت سیلیکات اکسی پاتیت یا تنگستیت ها ، مولیبدیت ها ، وانادیت ها و بریلیت ها فلوراید ها ، سرامیک ها ، شیشه ها .

 

 

 

لیزر گازی

لیزر گازی co2

لیزر گازی معمولا حجیم هستند و هر چه پر قدرت تر باشند  ، اندازه آن ها بزرگتر خواهد بود .

در این لیزر گازی ها از روش دمش تخلیه الکتریکی استفاده می شود .

یکی از مهم ترین انواع لیزر های گازی ، لیزر مولکولی CO2 است .

در لیزر های CO2 از گاز نیتروژن به عنوان گاز کمکی به منظور تحریک ملکول های  CO2 استفاده می شود.

تحریک در طی دو مرحله است ، ابتدا تحریک نیتروژن انجام می شود که این کار به کمک تخلیه الکتریکی با ولتاژ های بالا در حدود چند هزار ولت انجام می شود .

تشدید کننده نوری در این لیزر دارای کاتد و آندی از جنس آلومینیوم است .

با اعمال ولتاژ بالا ، الکترون های مربوط به لایه سطحی آلومینیوم در کاتد جدا شده و در جهت عکس میدان الکتریکی به سمت آند حرکت می کنند ، این الکترون ها در مسیر خود به اتم های نیتروژن برخورد کرده ، ان ها را تحریک می کنند و به تراز های انرژی بالا تر می فرستند .

این اتم های نیتروژن نیز در هنگام بازگشت به تراز های قبلی خود انرژی خودرا به مولکول های CO2 منتقل می کنند و ان ها را تحریک می نمایند تا به تراز انرژی تحریکی مورد نظر بروند .

اتم های CO2 تحریک شده در بازگشت به تراز پایین خود انرژی جذبی خود را آزاد کرده و بصورت فوتون های نوری گسیل می کنند که این فوتون ها در ناحیه مادون قرمز دارای طول موجی بین ۹٫۴ تا ۱۰٫۸ میکرومتر است و قوی ترین طول موج ان طول موج  ۱۰٫۶ میکرو مترمی باشد .

فوتون ازاد شده با توجه به جهت میدان الکتریکی که از آند به کاد است به طرف اند حرکت می کند و با برخورد به اینه ای که در سمت آه با برخورد مجدد به مولکول های CO2 ان ها را مجددا تحریک و یک فوتون دیگر ازاد می کند .

این عمل تقویت و تحریک تا انجا ادامه می یابد که روند تولید فوتون های نوری به یک مقدار پایدار برسد و خروجی بهینه لیزر اغاز می شود .

لیزر گاز کربنیک تاکنون مهم ترین لیزر در رده ی خود به شمار می رود و از نقطه نظر کاربرد های تکنولوژیکی این لیزر از مهم ترین لیزر ها محسوب می شود .

با در نظر گرفتن بازدهی ۳۰ درصد و خروجی پرتوان ، توان های موج پیوسته این لیزر به ده ها کیلو وات می رسد ، بنابراین کاربرد هایی نظیر جوشکاری ، برش فلزات و اجرای نقوش فلزی و کاربرد های نظامی این لیزر میسر شده است .

گذار لیزری دراین لیزر با لیزر های یونی یا اتمی متفاوت است ، چه تراز های انرژی مرتبط با حالت های کوانتومی مد های ارتعاشی و چرخشی مولکول CO2 می باشد .

در مورد مد های ارتعاشی ، سه نوع مد ارتعاشی غیر متقارن ، متقارن و خمشی در گذار های لیزر در گیر می باشند .

عمل لیزری در نواحی بین دو طول موج ۴٫۹ و ۶٫۱۰ میکرومتر  است که در ناحیه فروسرخ طیف واقع می شود .

این دستگاه لیزر با ساختار های متفاوت تکنیکی ساخته می شود که عبارتند از : لیزر پالسی فشار اتمسفری  ، محفظه بسته ، جریان گازی و دینامیک گازی

دستگاه برش لیزر CO2

دستگاه برش لیزر CO2 ( دی اکسید کربن )

دستگاه برش لیزر CO2 : لیزر دی اکسید کربن ( CO2 ) نمونه ای از یک لیزر گازی مولکولی پر قدرت است .

باریکه خروجی وقتی کانونی شود می تواند ضخامت الماس و فولاد ضخیم را در عرض ند ثانیه برش دهد .

نمودار تراز انرزی یک گاز مولکولی به طور قابل توجهی پیچیده تر از ان برای یک اتم است .

هر تراز الکترونی در یک مولوکل گاز به طور کلی دارای زیر تراز هایی مربوط به ارتعاشات مجاز ملکولی می باشدد و هر یک از این تراز های ارتعاشی نیز زیر تراز هایی بر  اساس دوران مجاز مولکولی دارند .

عملکرد دستگاه لیزر از طریق گذار های بین تراز های ارتعاشی – دورانی مختلف امکان پذیر می شود و تابش خروجی به صورت فرو سرخ ( فوتون های کم انرژی ) می باشد .

لیزر برش CO2 با استفاده از این نوع گذار یک باریکه خروجی مثلا به طول موج ۱۰٫۶ میکرومتر در عملکرد موج پیوسته (CW) نی دهد .

طراحی لیزر CO2 شبیه Ne –He

است ، با این تفاوت که مخلوط گاز ( ۹% دیاکسید کربن ، ۱۵% نیتروژن ، ۷۶% هلیوم ) پیوسته و بطور یکنواخت از داخل لوله عبور می کند .

پمپ کردن این لیزر مانند لیزر هلیوم – نئون با برانگیزش dc انجام می گیرد .

لوله را باید خنک کرد ، این کار معمولا با جریان اب بطور یکنواخت از میان یک پوشش به دور لوله صورت می گیرد .

لیزرزایی در CO2

عمل لیزر زایی در CO2 بواسطه انتقال انرژی از اتم های نیتروژن برانگیخته به تراز های انرژی مجاور مولکول ها ی CO2 صورت می گیرد .

بهره توان بالای دستگاه برش لیزر  CO2 ( حدود ۱۵%) به دلیل پایین قرار داشتن حالت های انرژی ارتعاشی و دورانی دی اکسید کربن که انرژی کمی برای برانگیختگی لازم دارند .

با قرار دادن یک Q – سوئیچ می توان لیزر CO2 را از عملکرد موجپیوته به عملکرد پالسی ( ضربه ای ) تبدیل کرد .

با استفاده از این شیوه یک لیزر ۱۰۰ واتی CW می تواند پالس های ۱۰۰ کیلو واتی در عرض ۱۵۰ نانو ثانیه و با ۴۰۰ پالس در ثانیه ایجاد کند .

لیزر CO2  نمونه ای از یک نوع طیف غنی از منبع انرژی است ، زیرا تعداد بسیار زیادی از انتقال های لیزری امکان پذیر می باشند .

لیزر های با چنین مشخصه ای را لیزر های قابل تنظیم می گویند .

لیزر های CO2  جدید بعضا روی بیش از ۸۵ طول موج مختلف قابل تنظیم هستند .

تنظیم ممکن است با شیوه خوش ساختی از طیف نگار لیترو که در آن از یک منشور و یا توری پراش برای پراکندگی استفاده می شود ، انجام گیرد .

در یک انتهای لیزر ، منشور تمام نقره اندودی که قابل چرخش است قرار دارد و نور را طوری پراکنده ( پاشنده ) می کند که فقط خط طیف با محور لیزر هم خط می شود و به دنبال  آن تقویت شده و امواج ایستاده به جای می گذارد .

 

عناصر اساسی لیزر

عناصر اساسی لیزر و موارد ان

عناصر اساسی لیزر : ابزار لیزر یک نوسانگر اپتیکی است که باریکه ی بسیار موازی شده ی شدیدی از تابش همفاز را گسیل می کند و از سه بخش ساخته شده است :

 1. چشمه انرژی خارجی یا دمنده
 2. محیط تقویت کننده
 3. کاواک اپتیکی یا تشدیدگر

دمنده

عناصر اساسی لیزر : دمنده یک چشمه ی انرژی خارجی است که وارونی جمعیت را در محیط لیزری به وجود می آورد .

تقویت موج نور یا میدان تابش فوتون تنها در یک محیط لیزری که در آن وارونی جمعیت بین دو تراز انرژی وجود داشته باشد روی می دهد .

برای اینکه لیزر کار کند لازم است تعداد اتم های N2 در تراز انرژی E2 از تعداد اتم های N1 در تراز انرژی E1 بزرگ تر باشد .

این وضعیت را وارونی جمعیت می نامند .

وارونی جمعیت و گسیل القائی با هم در محیط لیزری کار می کنند و باعث تقویت نور می شوند .

در غیر این وضعیت موج نور عبور کننده از محیط لیزری تضعیف خواهد شد .

دمنده ها می توانند از نوع اپتیکی ، الکتریکی ، شیمیایی یا گرمایی باشند به شرط اینکه انرزی لازم برای برانگیختن اتم ها و ایجاد وارونی جمعیت ، کافی باشد .

در لیزر های گازی مانند He-Ne ، دمنده ای که از همه بیشتر به کار می رود از نوع تخلیه ی الکتریکی است .

عوامل مهم حاکم بر این نوع دمش مقطع های برانگیزش الکترونی و طول عمر های تراز های انرژی مختلف هستند .

در بعضی از لیزر های گازی ، الکترون های آزادی که در فرایند تخلیه تولید شده اند با اتم ها ، یون ها و یا مولکول های لیزرمستقیما برخورد و انها را برانگیخته می کنند .

در سایر لیزر ها ، بر انگیزش توسط برخورد های ناکشسان اتم- اتم یا مولکول – مولکول روی می دهد .

تقویت کننده

عناصر اساسی لیزر : محیط تقویت کننده که از هر جسم ساطع می شود یا محیط لیزری بخش مهمی از ابزار لیزر است که می تواند گاز ، مایع یا جامد باشد و طول موج تابش لیزری را تعیین می کند .

بسیاری از لیزر ها از روی نوع محیط لیزری به کار رفته در آن ها نامگذاری می شوند ، برای نمونه هلیم –نئون ، دی اکسید کربن و نئودمیم ( نارسنگ ایتریم آلومینیوم ) .

خروجی لیزر ها به دو صورت پالسی و پیوسته می باشد .

پالس در واقع نوری است که در محدوده زمانی کوتاه تابیده می شود .

این محدوده زمانی امروزه به کمتر از فمتوثانیه است .

تشدید کننده

عناصر اساسی لیزر : برای داشتن پرتو خروجی از لیزر ها و انرژی بهینه و با توان بالانیاز داریم که پرتو های تحریک کننده را جهت تحریک مجدد ماده لیزری و افزایش انرژی و شدت نور تقویت کنیم .

در بیشتر حالات تقویت کلی نور توسط قرار دادن آینه های تخت یا خمیده با درصد بازتابش بالا در دو انتهای تشدید کننده که دقیقا هم ردیف شده اند و مراکز ان ها روی محور اپتیکی دستگاه لیزر قرار دارد انجام میشود که یکی از آنها بازتابنده – نیمه گذرنده انتخاب می شود تا قسمتی از باریکه ی نور بازتابنده ی داخلی بتواند ، به عنوان باریکه ی نور لیزری مفید خروجی ، از ان عبور کند .

آینه ها که یک تشدید کننده نوری ( کاواک ) را تشکیل می دهند ، در اصل مانند یک بازخورد ( فیدبک) نوری از ماده فعال و تقویت کننده نور عمل کرده و فوتون ها را به جلو و عقب می رانند .

هنگام برخورد پرتوی نوری با اینه های انتهایی اکثر انرژی نورانی به داخل تشدید کننده باز می گردد و ماده فعال را بیشتر تحریک می کند تا نور بیشتری گسیل کند ، نور تقویت شده مجددا با برخورد به آینه دیگر بیشتر تقویت می شود و این فرایند مدام تکرار می شود تا نوسانات به یک حالت پایدار برسند .

تشدید کننده های پایدار علاوه برپایدار نگه داشتن پرتو ها ، ویژگی دیگری نیز دارند و آن تنظیم نور خروجی لیزر است .

هندسه ی آینه ها و فاصله ی ان ها تعیین کننده ی ساختار میدان های الکترومغناطیسی داخل تشدید کننده لیزری نیز هستند و با تنظیم دقیق آن ها می توان فرکانس و طول موج نور خروجی را تنظیم کرد .

این عمل به سادگی و با تغییر فاصله آینه ها و بدین ترتیب با تغییر دادن نقدار تابش در طرف اینه کوچکتر که خروجی لیزر را می سازد ممکن خواهد بود .

برای مشاهده عملکرد دیگر دستگاه های لیزر مانند دستگاه برش لیزری ، دستگاه حک و برش لیزری و غیره با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید .

انواع میزر

انواع میزر ها

انواع میزر :

میزر امونیاکی

انواع میزر : یک مولکول آمونیاک ، می تواند از دو وضعیت اتم ازت نسبت به اتم های هیدروژن انرژی اخذ کند .

یعنی یک حالت این که نیتروزن در یک طرف اتم های هیدروژن قرار گیرد و حالت دیگر این که اتم نیتروزن در سمت قرینه حالت قبل نسبت به اتم های هیدروژن قرار گیرد .

تاونز استدلال کرد که اگر در یک مخزن محتوی آمونیاک بتوان تعداد کافی از اتم ها را که دارای حالت انرژی بالا هستند ، بوجود اورد ، فوتونی که انرژی آن برابر با اختلاف انرژی بین دو تراز است ، میتواند یک اندر کنش زنجیره ای را آغاز کند که در آن گسیل القایی بر جذب غالب و یک موج تقویت شده توسط گسیل های القایی متوالی حاصل می شوند .

سازو کار میزر آمونیاکی

انواع میزر : ابتدا باریکه مولکول ها را از داخل متمرکز کننده الکتروستاتیکی که  دارای اثر همگراکننده برای مولکول های با حالت انرژی بالا و خاصیت واگرا کننده برای مولکول های با حالت انرژی پایین است ، عبور می دهند .

تحویل مستقیم مولکول های امونیاک توسط اتصال یک رشته از لوله های باریک به تانک حاوی گاز آمونیاک ، تحت فشار چند تور عملی می شود .

خود متمرکز کننده ، از یک قفسه چهار میله ای ، هر یک به درازی ۵۵ سانتی متر که به فاصله یک سانتی متر از هم قرار گرفته اند و به عنوان الکترود کار می کنند ، تشکیل شده است .

دو الکترود دو به دو به زمین وصل شده اند و دوتای دیگر در پتانسیل ۱۵کیلو وات نگه داشته می شوند .

با این روش ساده فیزیکی برای دور کردن مولکول های با انرژی پایین ، یا یک وارونی تجمع در گازی که سیستم متمرکز کننده را ترک می کند ، بوجود  می آید .

سپس باریکه تمرکز یافته مولکول های با انرژی بالا وارد حفره ای می شود که آن حفره در فرکانس تشدید بین حالات بالایی و پایینی مولکول آمونیاک ، یعنی ۲۳۸۷۰ مگا هرتز طرح شده است.

بنابراین وقتی یک علامت که موجی با این فرکانس وارد حفره شود ، تقویت میشود .

اگر به حد کافی مولکول های با انرژی بالا به داخل حفره تزریق شود ، گسیل خود به خود می تواند یک اندرکنش زنجیره ای خود نگهدار آغاز کندو انگاه میزر به عنوان یک نوسانگر عمل خواهد کرد .

کارایی میزر های امونیاکی

انواع میزر : توان خروجی یک نوسانگرمیزر آمونیاکی بسیار پایین و در حدود ۱۰ به توان منفی ۱۰ .ات است ، ولی طیف بسیار خالصی دارد .

به عنوان یک تقویت کننده ، این نوسانگر به یک نوار کم هرض در حدود تنها چند کیلو هرتز در پیرامونه فرکانس مرکزی محدود است و البته امکان تغییر طرح برای کار در فرکانس های مختلف وجود ندارد .

به همین دلیل ، میزر امونیاکی بیشتر به عنوان یک معیار بسامد استفاده است .

میزر سه ترازی

انواع میزر : همانطور که می دانیم شزط لازم برای انجام عمل لیزر ، ایجاد وارونی تجمع ین دو تراز در یک سیستم اتمی یا مولکولی است .

در مورد میزر آمونیاکی ، این شرط با دور کردن فیزیکی مولکول ها با حالت انرژی پایین از سیستم حاصل شد .

در حالت کلی چنین روشی عملی نیست و باید روش مناسب تری پیدا کرد .

طرح بلومبرگن که اولین بار این نوع میزر راپیشنهاد کرد ، این بود که یک سیستم سه ترازی مناسب را انتخاب کند که در آن در نتیجه توزیع تراز های انرژی از تراز پاین به تراز بالا کاهش یابد و با افزودن یون های با بسامد دقیق ، اتم ها از تراز های زیری به تراز های بالا ، پمپ شوند .

با توجه به اینکه احتمال جذب و گسیل القایی با هم برابر هستند ، سیستم با تجمع مساوی در تراز های بالا و پایین به حالت پایدار در می آید ، با وجود این تحت این شرایط ، اگر فاصله نسبی بین سه تراز به دقت انتخاب شوند ، در این صورت می توان تجمع تراز وسطی را از تجمع پایینی بیشتر کرد .

در نتیجه تجمع وارونی بین حالات وسطی و پایینی بوجود می اید و شکل گیری دستگاه لیزر ممکن می شود .

بر خلاف فوتون های نور ، یک فوتون که موجی در مقایسه با انرژی حرارتی بسیار کوچک است .

از این رو سه تراز انرژی بسیار نزدیک به هم و در نتیجه خیلی نزدیک به حالت پایه خواهند بود .

پس در دمای اتاق تجمع آن ها تقریبا با هم برابر خواهند بود .

برای افزایش اختلاف جمعیت ، محیط فعال را تا دمای هلیوم مایع ( چهار درجه کلوین ) سرد می کنند و بدین ترتیب یک اختلاف بزرگ در تجمع بین تراز ها فراهم می شود .

ساختمان میزر سه ترازی

انواع میزر : برای ساختن یک میزر سه ترازی ، لازم است ماده ای با سه تراز جدا از هم ، توسط گاف هم ارز با بسامد های که موجی پیدا کرد .

بلومبرگن معتقد بود که مواد پارامغناطیس می تواند برای این منظور مناسب باشند .

اینها بلور هایی هستند که اتم ها یا مولکول های آن ها در محل مغناطیس های دائمی هستند .

وقتی مغناطیس درست در خلاف جهت میدان قرار گیرد ، اتم یا مولکول دارای بالاترین مقدار ممکن انرژی پتانسیل است . کاربرد ای پن سیستم در آنتن های رادیویی برای تقویت امواج دریافت شده است .

میزر

میزر چیست

میزر :

مقدمه میزر

میزر Maser  حروف اول عبارت Microwave Amplification by Stimulattion Emission of Radiation  به معنای تقویت امواج میکروویو بوسیله تحصیل تحریکی تابش ، می باشد .

این پدیده یکی از چشمه های نوری است که تولید ان به دمای جسم بستگی ندارد .

سیستم میزر ها با مانند لیزر است .

میزرها در ناحیه بسیار فشرده در میان سحابی ها ( که معمولا از مولوکول ها تشکیل شده اند ) رخ می دهد .

فضای میان ستاره ای شامل گونه های کمی از مولکول ها ماندد SiO و OH ، گاز اکسیژن ، گاز هیدروژن  و آب می باشد .

بخاطر پراکندگی این مولکول ها ، خطوط طیف نشری آن ها بسیار ضعیف و شناسایی آن ها بسیار سخت است ، اما با استفاده از پدیده میزر می توان حتی در کهکشان های دیگر هم آن ها راشناسایی کرد .

تاریخچه میزر

در مدت زمان جنگ جهانی دوم ، تلاش های فراوانی در گسترش طول موج مورد استفاده در رادار به طرف ناحیه سانتی و میلی متر انجام شد .

تاونز که در طی جنگ روی امواج ۱٫۲۵ سانتی متری کار می کرد ، مشاهده کرد کخ در بخار آمونیاک ، جذب شدیدی صورت می گیرد .

وی با اتکا به کار های پورسل  Pure cell  . پوند Pound  در ۱۹۵۱/۱۳۲۰ که برخی اثر های دمای منفی را مورد مشاهده قرار داده بودند ، به این فکر افتاد که ممکن است مولکول امونیاک خود به عنوان یک منبع موج عمل کند .

بعد ازکشف تاونز در ۱۳۲۰/۱۹۵۱ و کار های وسیع ت رو یاین مساله سرانجام در اواخر سال   ۱۹۵۳/۱۳۳۲ گوردون Gordon ، زایگر Zeiger   و تاونز در دانشگاه کلمبیا با استفاده از این اصل وسیله ای ساختند و نامش را میزر گذاشتند .

جستجو برای پیدا کردن یک میزر قابل تنظیم پر قدرت و با عرض نوار پهن سبب شد که بلومبرگن  Bloembergan   در سال ۱۹۵۶/۱۳۳۵ میزر سه ترازی را پیشنهاد کند .

اولین وسیله ای که بر این اساس کار می کرد .

در سال ۱۹۵۶/۱۳۳۵ توسط اسکوویل  Scovil  ، فر Feher  و سیدیل  Seidel  در آزمایشگاه های تلفن بل ساخته شد .

در این لیزر  ، یون گادولینیوم Gadolinium به صورت سولفات اتیل گادولینیوم بکار گرفته شد .

این ماده تا ۱٫۲ درجه کلوین سرد و در یک بسامد ۱۷۵۰۰ مگا هرتز با یک میدان اعمالی ۲۸۵۰ اورستد پمپ گردید .

عمل میزردر بسامد ۹۰۶۰ مگا هرتز حاصل شد .

سال بعد در ۱۹۵۷/۱۳۳۶ مک ورتر McWhorter  و مییر Meyer در آزمایشگاه لینکلن در سازمان تحقیقات فنی ماساچوست ، یون های کروم را به صورت سیانید کوبالت پتاسیم و نوسان و تقویت را به دست آوردند .

این وسیله در دمای ۱٫۲۵ کلوین عمل می کرد و عرض نواری چند صد کیلو هرتز حاصل شده بود .

فرق لیزر و میزر

میزر زمانی رخ می دهد که مولکول های یک ابر مولکول در حالت برانگیخته باشند .

تفاوت لیزر و میزر در همین جا است ، چرا که در لیزر های اتم گازی در حالت برانگیخته شده است .

در حالی که  در میزر مولکول برانگیخته می شود و میخواهد به حالت پایه برگردد به همین مقدار انرژی را که گرفته بصورت فوتون پس می دهد .

این موج الکترومغناطیس که از بین مولکول های برانگیخته دیگر عبور می کند ، اولا سرعت برگشتن به حالت پایه مولکول های دیگر را افزایش می دهد ، دوما با موج الکترومغناطیس دیگر مولکول ها هم فاز بوده بنابراین تداخل سازنده خواهند داشت و دامنه موجی که از سحابی بیرون بیاید چند برابر می شود .

به همین ترتیب شدت تابش موج الکترومغناطیس افزایش می یابد .

در شرایط عادی میزر در حالت های زیر اتفاق می افتد :

 1. وقتی ابر مولکولی در مقابل یک چشمه امواج الکترومغناطیسی قرار گیرد . مانند زمانی که یک ستاره جوان پر نور در پشت آن قرار گیرد .
 2. وقتی ابر های بزرگ (GMC)H2  با آن ها برخورد کند .

لیزر و آینده قسمت سوم

لیزر و آینده قسمت سوم

لیزر و آینده قسمت سوم : پدیده های نو همیشه نو و تازه هستند .

مردم نمی تواندد به خوبی پدیده های جدید را تصور کنند .

به همین دلیل برای رسیدن به موارد تازه باید روشن فکر تر باشیم .

ما باید روشن فکر باشیم و اکتشاف کنیم و این روند است که در طولانی مدت نتیجه خواهد داد .

همه مطالعات حاصلی ندارند ، اما بخشی از آن ها عملی می شوند و زمانی که عملی شوند ، می توانید کارهای خارق العاده ای را با کمک آن انجام دهید .

لیزر و آینده قسمت سوم : دستگاه لیزر همچنان در حال توسعه و تکمیل است و برای سال های طولانی به این توسعه ادامه خواهد داد .

شاید طی چند سال آینده بتوانیم به لیزر های پرتوی ایکس دست پیدا کنیم .

در حال حاضر این پرتو ها وجود دارند ، اما از کارایی و تاثیر گذاری زیادی برخوردار نیستند .

شاید بتوانیم به نمونه های بهتری از آن دست پیدا کنیم .

ما قادر خواهیم بود به انرژی های بالاتر و دقت بیشتری دست پیدا کنیم و در عین حال کاربرد های متنوعی برای لیزر تعریف خواهند شد که آینده آن ها را به انسان ها نشان خواهد داد .

فکرش را بکنید اگر می شد برای انجام فعالیت های پزشکی مرتبط با پرتوی ایکس به لیزر پرتوی ایکس دسترسی داشت .

لیزری که از دقت تمرکز بسیار بالایی برخوردار بوده و می تواند تنها بخشی از بدن را که پزشک می خواهد ، تحت تاثیر خود قرار دهد .

چنین کاربردی هم برای تشخیص و هم برای درمان بسیار مفید خواهد بود .

همچنین پرتوهای ایکس می توانند از اجسامی عبور کنند که نور توانایی عبور از آن ها را ندارد .

لیزر و آینده قسمت سوم : می توان از لیزر های پرتوی ایکس برای نفوذ به داخل مواد و تمرکز بر روی نقاط خاصی از بخش های داخلی مواد به منظور سوزاندن ، جوشکاری کردن و یا حتی بریدن ( دستگاه برش لیزر ) بخش های داخلی از ماده ای بدون آسیب وارد کردن به بخش های خارجی آن استفاده کرد .

با متمرکز کردن پرتوهای ایکس بر روی نقطه ای از بخش داخلی یک ماده ، پرتوهایی که بر روی سطح قرار دارند ، بسیار ضعیف خواهند بود و تمام قدرت خود را بر روی نقطه درونی متمرکز می کنند .

لیزر تاکنون علومی جدید و عالی را تولید کرده است .

لیزر ها پایین ترین و بالاترین حرارت ممکن را به وجود آورده اند و احتمالا از پروژه بزرگ گداخت هسته ای  ، NIF که با استفاده از لیزر انجام خواهد گرفت خبر دارید .

در این پروژه با استفاده از پرتو های لیزر ، میلیارد ها وات انرژی منتقل می شود و این بیشترین متمرکز سازی انرژی خواهد بود که تاکنون انجام گرفته است .

به نظر من لیزر می تواند این انرژی را به وجود آورد ، اما اینکه آیا این انرژی به منبعی تجاری از انرژی تبدیل خواهد شد یا نه ، سوال دیگری است .

در پایان وی در جواب این سوال که راز سلامتی اش در سن ۹۴ سالگی چیست می گوید : باید بگویم  من در تمامی طول عمرم تقریبا هرگز کار نکرده ام !

تنها با انجام تحقیقاتم لحظات خوشی را سپری  کرده ام .

من کار نمی کنم و افرادی هستند که به دلایلی برای کار نکردن به من پول می دهند .

این سرگرمی بسیار خوبی است !!!

لیزر و اینده

لیزر و اینده   ( قسمت دوم )

لیزر و اینده  : در حدود ۱۰ تا ۱۲ جایزه نوبل تحت تاثیر وجود لیزر یا میزر و امکان استفاده از آن ها در مطالعات علمی به افراد مختلف اهدا شده است .

لیزر تاکنون دستاورد های علمی بسیار خوبی داشته و اکنون همه از اهمیت ان در کاربرد های صنعتی آگاهی دارند .

امروز لیزر واقعل یک تجارت بزرگ است .

لیزر و اینده : یک ضرب المثل قدیمی می گوید ( موفقیت چندین صاحب دارد) و به طور حتم ، افراد زیادی در ساخت لیزر و تکمیل لیزر نقش داشته اند .

در مورد لیزر هم قطعا چنین واقعیتی صادق است .

همه میخواهند بخشی از اعتبار این ابداع را به خود نسبت دهند .

در واقع ایده اولیه میزر بود که در ان زمان کسی چندان توجهی به آن نداشت .

تنها کسانی که نسبت به این موضوع علاقمند بودن  ، باسوف و پروخرف روسی بودند که به همراه من جایزه نوبل را دریافت کردند .

آن ها در روسیه به صورت موازی در حال مطالعه بر روی این پدیده بودند .

من در آن زمان از این موضوع آگام نبودم و فکر نمی کنم آن ها نیز از مطالعات من اطلاعاتی در دست داشتند .

در واقع در ان زمان تنها دو گروه در سرتاسر جهان مشغول مطالعه بر روی لیزر بودند .

لیزر و اینده : پس از ابداع میزر ، این حوزه مطالعاتی به میدان هیجان انگیز تبدیل شد ، اما باز هیچ کس تصور تبدیل ان را به امواج کوتاه نوری نداشت .

پس از اینکه ( ارتور شاولو ) و من مقاله ای دز زمینه چگونگی دستیابی به امواج با طول موج کوتاه نوشتیم ، همه خود را وارد این مطالعات کردند و در آن زمان بود که لیزر های متعدد و متفاوتی ساخته شد .

همه این دستگاه لیزر ها در زمینه های صنعتی ساخته شدند .

من می دانستم در صورتی که نشان دهم ساخت لیزر علمی است .

رقابت های زیادی برای ساخت آن آغاز خواهد شد .

به همین دلیل به جای ساخت لیزر ، فرضیه ام را درباره ساخت لیزر ها در قالب مقاله ای منتشر کردم ، زیرا باور داشتم دیگران مرا شکست خواهند داد و ئاقعا نیز من را شکست دادند .

می توانم به آن زمان اشاره کنم که مطالعات من تحت حمایت نیروی دریایی قرار داشت .

من در حال مطالعه بر روی طیف نمایی بودم و بسیاری از افراد در مورد نیاز حمایت نیروی دریایی از این فناوری بحث ها و سوالاتی را مطرح می کردند .

در نهایت این مطالعات بسیار خوبی از خود به جا گذاشت .

همه مطالعات نتیجه مفیدی در بر ندارند ، اما هر چند وقت یکبار مطالعه یا تحقیقی به نتیجه خواهد رسید .

پیش بینی کردن نتیجه مطالعات سخت است .

زمانی که من در حال ساختن میزر بودم ، رئیسم می گفت : ( کار بیهوده ای انجام می دهی و باید آن را متوقف  کنی ، چون تنها داری پول هدر می دهی !)

هیچ کس با من رقابت نمی کرد .

آن ها گمان نمی بردند آن چه من در حال مطالعه بر روی آن بودم ، بتواند کار ویژه ای انجام دهد .

اما زمانی که تکمیل شد ، ناگهان همه در مورد ان به هیجان امدند .

برای مطالعه ادامه مطلب لیزر و آینده قسمت سوم کلیک کنید .

لیزر و آینده

لیزر و آینده ( قسمت اول )

لیزر و آینده : در پنجاهمین سالگرد تولد لیزر ، نظریه پرداز ۹۴ ساله لیزر که جایزه نوبل فیزیک را برای لیزر دریافت کرد ، با مرور بر نیم قرن گذشته و تاثیرات لیزر بر فناوری امروز ، از آینده و دستاورد های آن سخن می گوید .

۵۰سال پیش عصر دستگاه لیزر آغاز شد ،دورانی که تحولاتش هم سنگ عصر فضا سنجیده می شود .

لیزر و آینده : امروزه بیش از نیمی از محصولات تجاری در کشور های مختلف جهان به گونه ای با این فناوری در ارتباط هستند .

در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) ، تئودور مایمن موفق شد اولین تابش های لیزر را در آزمایشگاه هیوز تولید کند ، تعداد کمی بودند که می توانستند تاثیرات جدی این ابزار را روی ارتباطات ، تولیدات تجاری ، پزشکی و هنر تصور کنند .

پیشرو ترین آن ها چارلز تاونز ( Charles Townes ) بود که با تلاش ها و مطالعاتش و به خصوص با آزمایش بر روی تقویت نور به واسطه گسیل القایی تابش یا میزر زمینه مناسب برای ظهور لیزر های نوری را فراهم آورد .

در واقع وی به همراه چند تن دیگر قبل از مایمن نظریه ساخته شدن لیزر را ارائه کرده بود .

تحقیقات تاونز در سال ۱۹۶۴ ( ۱۳۴۳ ) برای وی نوبل فیزیک را به ارمغان آورد .

تاونز که ۹۴ سال از عمرش می گذرد ، هم چنان یکی از دانشمندان فعال در دانشگاه کالیفرنیا بر کلی محسوب می شود و به مطالعه درباره اخترشناسی می پردازد .

وی در گفت گویی خبری می گوید : می دانستم لیزر بسیار پر اهمیت است .

موارد زیادی بود که لیزر می توانست برای آن ها کاربردی باشد .

لیزر و آینده : برخی از مردم می گفتند لیزر راه حلی است که به دنبال مساله می گردد .

در واقع زمانی که داشتیم بر روی میزر کار می کردیم تا بتوانیم آن را فعال کنیم ، هیچ کس به آن علاقه و توجهی نشان نمی داد .

به محض اینکه میزر عملیاتی شد ، مورد توجه همه قرار گرفت و کاربرد های زیادی برای آن کشف شد .

برای مدتی هیچ کس تصور نمی کرد بتوان میزر را به امواج نوری تبدیل کرد و این همان کاری بود که من قصد انجامش را داشتم .

ایده اولیه من دستیابی به امواج کوتاه بود .

پس از چند سال مطالعه بر روی میزر و با وجود تمامی شگفتی هایی که در مورد آن وجود داشت ، تصمیم گرفتم آن را به امواج نوری تبدیل کنم .

راه های متعددی را برای انجام این کار مطرح کردم و مطلبی درباره چگونگی ساخته شدن لیزر نوشتم .

من می توانستم بسیاری از کاربرد ها را برای آن پیش بینی کنم ، اما خیلی ها درباره این کاربرد ها تردید داشتند .

در واقع بسیاری از کاربرد هایی که اکنون برای لیزر تعریف شده ، در آن زمان به هیچ وجه به ذهن من نرسیده بود .

برای مثال من استفاده پزشکی از لیزر را تصور نکرده بودم ، در حالی که امروزه کاربرد های پزشکی لیزر بسیار گسترده اند .

آن چه من تصور کرده بودم ، ارتباطات ، حک و برش ، جوشکاری و سوزاندن با استفاده از لیزر و بسیاری از دیگر کاربرد های علمی بود .

یرای مطالعه ادامه مطلب لیزر و اینده کلیک کنید .

برندگان جایزه نوبل در زمینه لیزر

برندگان جایزه نوبل در زمینه لیزر (اسمامی دانشمندان لیزر )

برندگان جایزه نوبل در زمینه لیزر : دانشمندان بسیار زیادی در چند دهه گذشته در اهداف مرتبط با فیزیک که به نحوی با لیزر  سر و کار پیدا میکند موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند .

برندگان جایزه نوبل در زمینه لیزر : در اینجا اسامی چند دانشمند که مستقیما در ارتباط با لیزر جوایز نوبل را دریافت کرده اند را ذکر خواهیم نمود :

از سایر فعالیت های اساسی در زمینه لیزر می توان از اختراع پرفسور علی جوان ، دانشمند ایرانی به خاطر اولین لیزر گازی هلیوم نئون و سی.ک.ان پاتل ( دانشمند هندی ) برای اختراع لیزر CO2 نام برد .

با وجودی که از اختراع لیزر بیش از ۴۰ سال می گذرد ، لیزر ها به صورت ابزارهایی کاملا توسعه یافته برای تئلید باریکه نور همفاز در امده اند .

گسترش کاربرد های ان بسیار وسیع بوده و در تمام شئون زندگی بشری ، از جراحی های ظریف گرفته تا صنعت ، مسائل دفاعی و حتی خرید از فروشگاه ها قابلیت خود را نشان داده اند .

بنابراین می توان ادعا کرد که کاربرد های آن در آینده وسیع تر شده و جایگاه لیزر و اهمیت آن در اجتماع و زندگی انسان ها روز به روز ملموس تر خواهد شد .

سیر تحول و رشد لیزر

با پیشرفت روز افزون مکانیک کوانتومی و جنبه های ذره ای نور و تولید آینه هایی با توان بالا دانشمندان لیزر هایی را با توان خروجی بهتر ( لیزر های توان بالا ) و همفازی بالاتر ساخته اند .

اختراع لیزر به سال ۱۹۵۸ با نشر مقالات علمی در رابطه با میزر پرتو فروسرخ و نوری بر می گردد .

نشر مقالات یاد شده سبب افزایش تحقیقات علمی توسط دانشمندان در سراسر جهان گردید .

در بخش ارتباطات نیز کارشناسان توانایی لیزر را که جایگزین ارسال یا مخابره الکتریکی شود ، تایید نمودند .

انا اینکه چگونه پالس ها را مخابره نمایند ، مشکلات زیادی را به وجود آورد .

در سال ۱۹۶۰ دانشمندان پالس نور را مخابره نمودند ، سپس از لیزر استفاده کردند .

لیزر نور زیادی را تولید کرد که بیش از میلیون ها بار روشن تر از نور خورشید بود .

پرتو لیزر می تواند خیلی تحت تاثیر شرایط جوی مانند بارندگی ، مه ، ابر های کم ارتفاع ، مزاحمت های جانبی در آزمایش های مربوط به هوا مانند پرندگان قرار گیرد .

دانشمندان نیز طرح های نوینی را جهت حمایت نور از برخورد با موانع را پیشنهاد نمودند .

قبل از اینکه دستگاه لیزر بتواند سیگنال های تلفن را ارسال کند .

اختراع مهم دیگر ، موجبر فیبر نوری بود که شرکت های مخابراتی برای ارسال صدا ، اطلاعات و تصویر از آن استفاده می کنند .

امروزه ارتباطات الکترونیکی بر پایه فوتون ها استوار می باشد .

تکنولوژی تسهیم طول موج یا رنگ های گوناگون نوری برای ارسال تریلیون بیت فیبر نوری استفاده می کند .

بعد از اینکه لیزر دی اکسید کربن در سال ۱۹۶۴ اختراع شد کاربرد لیزر در زمینه های پزشکی خیلی توسعه یافت و برای جراحاناین امکان را فراهم نمود تا بجای استفاده از چاقو های جراحی از فوتون استفاده نمایند .

امروزه لیزر می تواند وارد بدن گردد ، اعمال جراحی را انجام دهد ، و در صنایع و فعالیت های ساختمانی ، در وسایل نظامی و غیره کاربرد های فراوان آن را می توان مشاهده نمود که منبع لیزر می تواند نور همفاز تابش کند ، به گونه ای که دامنه و فاز آن در تمامی نقاط فضا ، قابل سنجش و تعیین باشد .

یکی دیگر از خواص لیزر ، همگرایی بالای آن است .

به دلیل این ویژگی ، تمامی انرژی پرتو لیزر در یک فرکانس متمرکز می شود .

لذا تکفامی و بالا بودن شدت  آن ایده آل است .

کاشف لیزر

کاشف لیزر ( تاریخچه )

کاشف لیزر : پیشنهاد استفاده از گسیل القایی از یک سامانه با جمعیت وارون برای تقویت امواج میکروویو به طور مستقل را وبر ، جوردون ، زیگر ، باسو ، تانز و پروخرف دادند .

نخستین استفاده عملی از چنین تقویت کننده هایی توسط گروه جوردون ، زیگر و تاونز در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد .

این گروه نام میزر را که  سرواژه ی عبارت ( Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) است ، برای آن برگزیدند .

کاشف لیزر

انیشتین نخستین دانشمندی بود که مقوله لیزر را در قالبی علمی مطرح کرد و در سال های بعد از ان آمریکایی ها و روس ها در طول جنگ سرد تحقیقات و پژوهش های متعددی در مورد چگونگی بکارگیری لیزر در صنایع جنگی انجام دادند .

نخستین لیزرطبی به نام Robust که در قالب یک ماشین ثابت با حجمی سنگین و در اندازه ای بزرگ طراحی شده بود در درمان های جراحی مورد استفاده قرار گرفت.

کاشف لیزر : پس از آن جهان طب شاهد تکامل سریع و غیر منتظره در تولید انواع لیزر طبی و ارائه شدن نسل های مختلف لیزر به جامعه پزشکی بوده به رغم اشکال متنوع و چند کاره بودن دستگاه لیزر در حوزه های مختلف پزشکی یک اصل اساسی از ابتدا تاکنون هرگز تغییر نکرده و آن بکارگیری بهینه از انرزی حاصل از لیزر در حوزه های مختلف علمی ، پزشکی ، جراحی و زیبا سازی پوست می باشد .

مبانی نظری لیزر را آلبرت انیشتین در ۱۹۱۶ میلدی طی مقاه ای مطرح کرد ولی سال های نسبتا زیادی طول کشید تا صنعت و فناوری امکان ساخت نخستین لیزر را فراهم کند .

چارلز تاونز در سال ۱۹۳۵ میزر (تقویت کننده موج میکروویو ) را اختراع کرد و خواست ازمایش های خود را حول جایگزینی نور مرئی به جای فروسرخ ادامه دهد و همزمان این امر میان ازمایشگاه های گوناگون در سراسر جهان به عنوان رقابتی جدی در نظر گرفته شد .

نخستین میزر با استفاده از گذار میکروویو در مولکول های امونیاک ساخته شد .

در سال ۱۹۵۸ نخستین بار پیشنهاد فعالیت میزر در فرکانس های نوری در مقاله ای توسط اسکاولو و تاونز داده شد .

عبارت لیزر در همان زمان در مقاله ای از ( گوردون هولد )دانشجوی دکترای دانشگاه کلمبیا ، پیشنهاد شد و تئو دور میمن لیزر پالسی یاقوت را در ۱۹۶۰ ساخت .

کاشف لیزر : نخستین لیزر گازی را نیز علی جوان فیزیکدان ایرانی در سال ۱۹۶۱ با استفاده از هلیوم و نئون ساخت .

در سال ۱۹۶۲ نیز پیشنهاد لیزر های نیمه هادی مطرح گردید .

از سال ۱۹۶۶ لیزر نیمه رسانا  در مخابرات نوری در ژاپن و امریکا مورد توجه قرار گرفت و نسبت به امکان مد گردانی مستقیم آن تا فرکانس های بسیار زیاد شناخت حاصل شده است .

لیزر ها بر اساس اصل کلی که در بسامد های میکروموج اختراع گردیده بود و به ان میزر ( تقویت میکروموج توسط گسیل تابش القایی ) گفته می شد ، کار می کنند .

وقتی طول موج نوسان به ناحیه بسامد های اپتیکی می رسد ، طبیعتا به آن لیزر ( تقویت نور توسط گسیل تابش القایی ) گفته می شود .

اختراع اولین لیزر به سال ۱۹۶۰ توسط تئودور مایمن باز می گردد و ان یک لیزر یاقوت است که با لامپ درخش فعال می شود .

جالب است بدانیم که امروزه لیزر های حالت جامد ( نظیر یاقوت ، نئودمیم یاگ ) نیز کم و بیش به صورت همان تکنیک قدیمی خود کار می کنند .

روش دمیدن محیط فعال از طریق اپتیکی است.

البته حضور لیزر های نیمه رسانا و تابش انها در ناحیه جذب شدید بلور های لیزر ، تکنولوژی بسیار جدید امروزی را که دمش لیزر های حالت جامد توسط لیزر های نیمه رساناست ، متحول ساخته است .

این لیزر ها که با باریکه ی لیزر های نیمه رسانا دمیده می شوند ، بسیار کوچک و قابل حمل و کم مصرف و با بازدهی بالایی هستند .

حتی در این خصوص پا فراتر گذاشته شده استو لیزر های پر قدرت که در حجم کوچک ساخته می شوند قادر به تولید باریکه های پر توان برای مصارف صنعتی می باشند .

لیزر و تعریف آن ۳

لیزر و تعریف آن ۳ ( قسمت سوم )

لیزر و تعریف آن ۳ :ادامه مقاله لیزر و تعریف آن۲

نخستین بار طرح اولیه لیزر ( میزر ) را انیشتین داد .

کار لیزر به این گونه است که با تابش یک فوتون به یک ذره  (اتم یا مولکول یا یون ) برانگیخته ، یک فوتون دیگر نیز آزاد می شود که این دو فوتون با هم ، هم فرکانس هستند .

با ادامه این روند شمار فوتون ها افزایش می یابد که می توانند باریکه ای از فوتون ها را به وجود بیاورند.

لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر ، آن را از نور های ایجاد شده از دیگر منابع متمایز می سازد .

لیزر و تعریف آن ۳ : از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر ،به خواص ویژه آن پی برده شد و ما بطور گزینشی به این خواص از ماهیت فرایند لیزر می پردازیم که خود این خواص بستری عظیم برای کاربرد های وسیع این پدیده در علوم گوناگون به ویژه صنعت و پزشکی ایجاد کرده است .

پیشرفت دانش بدون تکنولوژی لیزر امکان پذیر نیست .

لیزر ، کاشفی علمی می باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است .

لیزر ها به طور روز افزونی در تولیدات صنعتی ، ارتباطات ، نقشه برداری و چاپ مورد استفاده قرار می گیرند .

همچنین لیزر در پژوهش های علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاه های علمی ، موارد مصرف پیدا کرده است .

برتری لیزر در این است که از منبعی برای نور و تابش های کنترل شده ، تکفام و پر توان تولید می کند .

تابش لیزر ، با پهنای نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید ، جندین برابر درخشان تر از نور خورشید است .

اکنون با توضیحاتی که در فصول پیش داده شد می دانید که با دادن انرژی به الکترون های یک اتم می توان آن ها را به مدار های بالاتری برد .

اما این خانه جدید برای الکترون ها خیلی وضعیت پایداری ندارد و الکترون ها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خودشان برگردند .

این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می شود .

پس اگر با تعداد زیادی از اتم ها به طور همزمان این کار را انجام دهیم ، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم .

شاید مهم ترین بخش فیزیک اتمی ، بحث فیزیک لیزر باشد .

با دادن انرژی به الکترون های یک اتم می توان ان ها را به مدار های بالاتر برد .

اما این خانه جدید برای الکترون ها جایگاه چندان پایداری نیست و الکترون ها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خود برگردند .

این انرژی به صورت به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص ( یعنی یک واحد انرژی ) آزاد می شود .

نور از همین فوتون ها ساخته می شود .

پس اگر با تعداد زیادی از اتم ها هم زمان این کار را انجام دهیم ، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم .

علاوه بر اینکه با روش ها و دقت هایی می توان پرتوهای هم فاز تولید کرد .

این پدیده ساس تولید پرتوهای لیزر است .

پرتو لیزر دارای چهار خاصیت مهم است که عبارتند از : شدت زیاد ، مستقیم بودن تکفامی و همفازی .

لیزر ها در اشکال گوناگون وجود دارند .

لیزر و تعریف آن ۳ : ممکن است تصور شود که پرتو لیزر همانند اشعه ایکس ، گاما ، ماوراء بنفش (uv) و مادون قرمز ( IR) ، جایگاهی معین در طیف الکترومغناطیسی را داراست ،حال آنکه این پرتو می تواند هر کدام از فرکانس های محدوده طیف نامبرده را در برگیرد ، با این تفاوت که دارای مشخصاتی از قبیل تکفامی ، همفازی و شدت زیاد است .

اینکه چگونه می توان پرتو لیزری با فرکانس های دلخواه را تولید نمود ، کار دشواری است که عملا با آن رو به رو هستیم .

مشکل دیرپا در تابش لیزری ، فقدان پوشش گسترده طول موجی در آن است .

به دلیل اینکه لیزر ها به خودی خود فاقد قابلیت تنظیم طول موج هستند ، پوشش کل طیف نورانی نیاز به هبزار های متعدد و جداگانه دارد .

ویژگی های منحصر به فرد لیزر آن را از نور های دیگر متمایز می سازد که در هیچ منبع نور دیگری یافت نمی شود .

پس دانستیم که لیزر چهار ویژگی دارد :

 1. همفازی
 2. تک رنگی
 3. واگرایی کم
 4. موازی بودن پرتو

برای کسب اطلاعات از دستگاه لیزر و دیگر دستگاه برش لیزر و دستگاه حک لیزر با سایت رادین پرتو همراه باشید .

به دلیل طولانی بودن مقالات تعریف لیزر همان طور که دیدید به سه بخش تقسیم کردیم و برای راحتی شما لینک دو مقاله قبلی تعریف لیزر را به ترتیب برای شما آورده ایم .

لیزر و تعریف آن

لیزر و تعریف آن ۲

 

لیزر و تعریف آن ۲

لیزر و تعریف آن ۲ (قسمت دوم )

لیزر و تعریف آن ۲ ادامه مقاله لیزر و تعریف آن می باشد .

امروزه به طور نسبی همه لیزر و موارد کاربرد آن را می دانند .

در تمام دنیا استفاده از دستگاه لیزر و مشتقات آن بطور شگفت انگیزی افزایش داشته است .

امروزه حتی اگر کسی خالی ساده داشته باشد که آن را مزاحم بداند به سراغ لیزر می رود .

بنابراین بررسی علمی این موضوع مفید و لازم به نظر می اید .

البته نور و طیف آن می تواند اثرات مفید و مضر برای بدن و پوست ایجاد کند .

اثرات نور بنفش نقش تعیین کننده و مفیدی بر تغذیه و متابولیسم سلولی ایفا می کند .

اینگونه اثرات سلامت بخش و مفید نور از زمان های کهن نیز برای انسان تا حدود زیادی روشن بوده است .

لیزر و تعریف آن ۲ : بر اساس شواهد موجود ، یونانی ها و رومی ها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمان های مختلف بهره می جستند .

در اوایل سال ۱۹۰۳ دانشمندان اثرات درمانی نور را در شکلی عملی مطرح نمودند و در همین سال ها یک فیزیکدان به نام Nife finsen Ryberg بخاطر کشف ها و تحقیقاتش روی قابلیت های درمانی اشعه های ناشی از طیف های مختلف نور موفق به دریافت جایزه نوبل گردید .

او دستگاهی را اختراع کرد که طول موج های مختلف نور خورشید را مجزا نموده و آن ها را در مسیر های معین هدایت می نمود .

اتم ها در حالت های گسسته ای از انرژی وجود دارند .

وقتی یک اتم که در حالت پایه ( پایین ترین حالت انرژی ) است انرژی جذب کند ، به حالت انرژی بر انگیخته ای صعود می کند .

به دنبال آن در بازگشت به حالت پایه چه به طور مستقیم و چه از طریق حالت های انرژی میانی ، فوتون های تابشی با بسامد و طول موج گسیل می دارد که بستگی به اختلاف انرژی بین حالت های انرژی شبه پایدار می باشند .

گسیل فوتون از اتم ها در حالت های انرژی شبه پایدار گاه به تاخیر می افتد تا در نهایت به گسیل تابش فلورسانسی یا فسفر سانسی منجر شود .

اتم هایی که برای عملکرد لیزر مناسب می باشند ، حداقل دارای چنین حالت شبه پایداری باشند .

وقتی یک فوتون که از حالت شبه پایدار اتمی گسیل شده ، از نزدیکی یک اتم دیگر که در همان حالت است عبور کند می تواند آن اتم را ترغیب کند تا یک فوتون تابشی گسیل دارد که دارای انرژی ( و طول موج ) ، جهت ، قطبش و فاز یکسان مانند خودش باشد .

هر یک از چنین فوتون های ترغیب شده ای خود می توانند با هم فوتون مشابه دیگری را ترغیب کنند .

این فرایند که اساس عملکرد لیزر لیست یک فرایند جمع شونده و پیوسته است و می توان با ایجاد شرایط مناسب ان را تقویت کرد .

تهیه تعداد لازم از اتم هایی که در حالت انرژی شبه پایدار صحیح باشند ، ضرورت اساسی برای عملکرد لیزر است .

عملکرد لیزر بستگی به ایجاد یک وارونی تعداد دارد که در آن بیشتر اتم ها د حالت شبه پایدار می باشند .

انرژی را باید به این تعداد پمپ کرد تا وارونی لازم راایجاد کنند .

بنابراین حالت شبه پایدار مستقیما و یا با تنزل از یک حالت بالاتر به وجود می آید .

ادامه مطلب را در مقاله لیزر و تعریف آن ۳ مطالعه بفرمایید

لیزر و تعریف آن

لیزر و تعریف آن به صورت عمومی

لیزر و تعریف آن : بدون شک یونانی ها اولین قومی بودند که به توضیح نور و اینکه اشیا چگونه دیده می شوند پرداختند .

مدت ها بعد تجربه های علمی ، دو نظریه را راجع به نور مطرح ساخت .

اولین نظریه مرتبط با نظریه ذره ای نور است که ابتدا توسط نیوتن مطرح گردید ، وی پیشنهاد کرد که نور شامل جریانی از ذره است که از قوانین دینامیکی حرکت که خود از بنیان گذاران آن بود تبعیت می کند .

دومین نظریه توسط هوک و هویگنس پیشنهاد شد که فرض کردند نور دارای طبیعت موجی است تداخل نور نیز نشان می دهد که نور دارای طبیعت موجی است .

پدیده فوتوالکتریک ، از جهت دیگر ، با پذیرفتن طبیعت ذره ای نور قابل توضیح می باشد .

لیزر و تعریف آن : بنابراین هر دو نظریه موجی بودن و ذره ای بودن نور قادرند به توضیح پدیده های فیزیکی که با نور سروکار دارند بپردازند .

لیزر و تعریف آن : واژه لیزر ( Laser  ) سر واژه ی عبارت  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  به معنی ( تقویت نور به روش گسیل القایی تابش ) است .

لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتو های موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می کنند .

این دستگاه از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید نور قرار دارد .

این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی ( از نوع الکتریسیته یا نور )به وجود آمده ، تقویت می کند .

فرض کنید یک کامیون کمپرسی پر از ماسه داریم ، که ابتدا دانه های ماسه را یکی یکی بر روی فردی که روی زمین دراز کشیده می ریزیم ، فرد هیچ گونه احساس فشار و ضربه و ناراحتی نکرده ، اگر همان ماسه را یکباره بر روی آن بریزیم چه اتفاقی می افتد .

تقریبا تفاوت نور معمولی با نور های حاصل از لیزر مشابه همین حالت است .

به طور کلی لیزر ها انواع مختلف و زیادی دارند که وجه تمایز و دسته بندی انواع لیزر ها را پارامتر هایی از قبیل نوع محیط فعال ( محیطی که عمل لیزر زایی یا به عبارتی تقویت در آنجا انجام می گیرد که میتواند جامد ، مایع و گاز نیز باشد ) و نوع ساختار و شرایط فیزیکی حاکم بر آن تعیین می کند .

لیزر ها هم می توانند به صورت پالسی و هم پیوسته کار کنند ، که بستگی به هدف و کاربردمان دارد  .

لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتو های موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می کنند .

این دستگاه لیزر از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید نور قرار دارد .

این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی (از نوع الکتریسیته یا نور ) به وجود آمده ، تقویت می کند .

برای مطالعه ادامه مطلب با با همراه باشید .از طریق لینک زیر می توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید و هم چنین با ما در سرچ گوگل همراه باشید و از اطلاعات و خدمات سایت رادین پرتو مطلع شوید .

لیزر و تعریف قسمت دوم

با تشکر

لیزر چیست

لیزر چیست ؟

لیزر چیست ؟ لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتو های موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می کند .

این دستگاه از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که دورن محفظه تشدید نور قرار دارد .

این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی ( از نوع الکتریسیته یا نور ) به وجود آمده ف تقویت می کند و به صورت فوتون هایی با فرکانس و جهت یکسان و متمرکز ارائه می دهد .

این تعریف یک وصف کلاسیک و البته نسبتا دقیق از لیزر است ، اما همه چیز به همین تعریف ساده ختم نمی شود.

این پدیده ی علمی یا در واقع دستاورد شگرف ، در عین سادگی توجیه ساختار و قابل درک بودنش ، در واقع به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل شده که تقریبا تمامی رشته های علمی – صنعتی و حتی رشته های پزشکی و زیر شاخه های ان را تحت تاثیر قرار داده است .

به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هر آنچه با مواد در ابعاد اتمی سروکار دارد به گونه ای با تکنولوژی لیزر مورد تحریف و بازآرایی قرار گرفته است .

در این مقاله سعی بر آن بوده تا به زبانی نه چندان پیچیده جهت اشنایی هر چه بیشتر و شکل گیری ذهنیت مخاطبان ، توضیحاتی پیرامون ساختار اتم در چارچوب فیزیک نوین و چگونگی شکل گیری پرتوی همدوس لیزر و همچنین انواع لیزر ها و کاربرد های قابل توجه آن ارائه گردد که در مطالب بعدی با این موضوعات اشاره خواهد شد .

امید است مطالب ارائه شده در ارتقاء آگاهی شما خواننده ی عزیز موثر بوده و به حد کافی جامع و کامل و پربار باشد .

شما می توانید اطلاعات بیشتر و تخصصی تر و هم چنین دستگاه لیزر ، حک لیزر و برش لیزر را در سایت رادین پرتو جستجو کنید در هر بخش در مورد دستگاه لیزر مد نظر توضیح اورده شده است . در صورت نیاز می توانید با مشاوران رادین پرتو تماس حاصل فرمایید .

دستگاه برش لیزر فلزات

دستگاه برش لیزر فلزات رادین پرتو

دستگاه برش لیزر فلزات : سیستم های لیزر شرکت رادین پرتو تابان می توانند با فناوری لیزر نوآورانه پالس مجهز شوند که اجازه می دهد تا برای برش دقیق فلز ورق و همچنین فلزات معمولی که عبارتند از فولاد ضد زنگ ، فولاد ملایم و آلومینیوم.

دنبال کننده ارتفاع فوکوس اتوماتیک، که توسط Laser Systems توسعه یافته است، یکی از عناصر کلیدی برای برش فلز مطلوب است.

نازل برش توسط یک سنسور خازنی و موتور محور z کنترل می شود.

شکاف بین فلز برش داده شده و نازل برش را می توان تنظیم تا زمانی که کانال پرتو دلخواه به دست می آید.

دستگاه برش لیزر فلزات : همان طور که فرآیند برش آغاز می شود، دنبال کننده ارتفاع سطح فلز را ردیابی می کند و نازل را در محور z تنظیم می کند و نقطه تمرکز ثابت را در حالی که فلز بریده می شود، تنظیم می کند.

جدول برش فلز از کار خسته کننده شبکه ساخته شده است که تماس سطح را با پایین برش فلز متمرکز می کند.

فایل slat که کار شبکه را بر روی رایانه ذخیره می کند بر روی کامپیوتر ذخیره می شود و می توان بر روی سیستم لیزر برش جایگزین را انجام داد.

ویژگی های پیشرفته برش فلز در نرم افزار KCAM Laser اجازه می دهد تا کنترل کامل فرایند برش فلز را کنترل کند.

تاخیر در ليزر در دسترس است تا اطمینان حاصل شود که لیزر از طریق فلزی عبور می کند قبل از اینکه حرکت برش شروع شود.

فشار هوا نازل را می توان به طور مستقل برای ساکن لیزر، برش لیزر نرمال و تکان دادن بین قطعات تنظیم کرد.

فرکانس مدولاسیون لیزر را می توان از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ هرتز تنظیم کرد تا یک برش آزاد بدون سوزاندن ایجاد شود که نیازمند یک فرایند خرد کردن ثانویه است.

KKCAM Software Screenshotern دارای پیشرفته ترین نرم افزار لیزر برش و حکاکی خود یعنی KCAM® است.

از طریق سال ها تحقیق و بازخورد مشتری، KCAM® به یک نرم افزار پردازش لیزری پیچیده تبدیل شده است.

پارامترهای معمول استفاده شده با استفاده از یک رابط کاربر مناسب تنظیم می شوند.

قابلیت برش و حکاکی بر روی کلیه دستگاه های لیزر استاندارد است.

یک فایل تک طراحی به طور معمول راه اندازی شده است به طوری که حکاکی برای اولین بار پردازش می شود و برش شروع می شود از توالی به داخل.

این تضمین می کند که در حال پردازش مواد، در حالی که لیزر در حال حرکت است یا حرکت نمی کند.

KCAM به طور مداوم ارتقا می یابد و شما به آخرین نسخه نرم افزار از وب سایت ما دسترسی خواهید داشت.

این که آیا شما برش آکریلیک ضخیم یا پارچه نازک را قطع می کنید، اطمینان حاصل کنید که KCAM شما را با کنترل لیزر مورد نیاز برای نتایج سریع و دقیق فراهم می کند.
نمایشگر نرم افزار TimeKern را ذخیره می کند

بهینه سازی برش زمان برنامه نویسی خود را کاهش دهید، با اجازه دادن به KCAM به طور خودکار سریع ترین دستور برش برای طرح های پیچیده ترین خود را تعیین کنید.

برآورد زمان دستگاه برش لیزر فلزات

با دانستن مقدار زمان پردازش لیزر قبل از اینکه محصول حتی به تخت لیزر نیز برسد، قیمت دقیق را به مشتریان خود می دهد.

افست ابزار برای جبران نوردهی لیزر، می توان یک افست ساده داخل / خارج را تنظیم کرد.

این نتیجه در قطعات دقیق اندازه بدون اصلاح نقوش اصلی خود راکنترل نمونه های فولادی ضد یخ را می دهد

سفارشی تنظیمات پیرس زمان خاموش، قدرت لیزری، فرکانس، نقطه تمرکز و جریان هوا می تواند مستقل از تنظیمات برش طبیعی خود تنظیم شود.

این ویژگی تضمین می کند که فلزات تمیز با حداقل و بدون هیچ زه کشی تمیز می شوند.

کنترل هوا به منظور دستیابی به نتایج متناسب با انواع مختلف مواد لیزری، هوا، اکسیژن و یا نیتروژن را می توان به سیستم لیزر متصل کرد.

کنترل سرعت مسیر بردار. KCAM یک ماشین مسابقه را با کاهش سرعت برش به گوشه های تیز و شتاب گرفتن از آنها تقلید می کند.

درایور چاپگر EasyKern را در اختیار شما قرار می دهد

درایور پرینتر لیزری

آسان برای استفاده از درایور پرینتر لیزری، KCAM به نرم افزارهای طراحی معمول مانند CorelDRAW® و AutoCAD LT® می پردازد.

سیستم ثبت نام چشم انداز. K-Vision یک راه حل جامع سخت افزاری و نرم افزاری است که میز برش لیزری خود را به سیستم تکمیل پیشرفته دیجیتال تبدیل می کند.

لیزر ها

لیزر ها و نور ليزر

لیزر ها : براى شناخت ليزر ها ، بايد بدانيد كه نور ليزر چه تفاوت هايى با نور معمولى گسيليده از اجسام داغ يا اتم هاى منفرد در يك تخلية الكتريكى دارد.

هر ذره نور معمولى و هر فوتون، خواهى نخواهى بدون هيچ گونه ارتباط با ديگر ذرات مجاور گسيل مى شود.

به واسطة اين ويژگى مستقل و پيش بينى نشده است كه آن را نور خود به خود مى نامند و به وجود آمدن آن گسيل خود به خود تابش ناميده مى شود.

كارهاى نظرى آلبرت اينشتين و ديگران در سال هاى ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ وجود نوع ديگرى از نور، يعنى نور القايى را پيش بينى كرد كه وقتى به وجود مى آيد كه اتم برانگيخته يا دستگاهى اتم گونه فوتون عبورى را تكرار كند.

لیزر ها :  اگرچه اين گسيل القايى تابش فقط وقتى به وقوع مى پيوندد كه اتم برانگيخته قابليت گسيل خود به خود فوتون توليد شده را داشته باشد، نسخه اى كه توليدشده چنان كامل است كه دو فوتون كاملاً غيرقابل تشخيص اند.

اين دو فوتون با هم يك موج الكترومغناطيسى را تشكيل مى دهند.

براى اينكه از چگونگى وقوع چنين القايى تصوير بهترى به دست آيد، يك اتم منزوى را در حالتى برانگيخته در نظر بگيريد.

اين اتم سرانجام به حالت پاية خود برمى گردد، ولى براى چنين اتفاقى بايد تعداد بيشترى فوتون گسيل كند.

اتم در حالت برانگيخته منتظر مى ماند تا گذار تابشى خود به خود شروع شود.

در اين گذار، يكى از الكترون هاى اتم به پس و پيش شتاب مى گيرد و اتم يك فوتون گسيل مى كند.

اگر هنگام انتظار اتم در حالت برانگيخته فوتون مشابهى از آن بگذرد، ميدان الكتريكى آن فوتون مى تواند فرايند گذار تابشى آن را با ارتعاشى هم نوا القا كند.

اين ميدان با كشيدن و فشار دادن الكترون هاى اتم ، آن ها را به پس و پيش شتاب مى دهد.

اگرچه اين اثر كوچك است ، ولى مى تواند براى شروع گسيل نور كافى باشد.

اگر اتم نور گسيل كند، فوتونى كه توليد مى كند نسخة كاملى از فوتون القايى است.

وقتى ابتدا فرايند گسيل برانگيخته كشف شد بى درنگ معلوم شد كه اين فرايند تقويت نور را امكان پذير مى سازد.

اگر بتوان سامانه هاى برانگيختة كافى را كنار هم قرار داد، عبور يك تك فوتون را مى توان بارها و بارها دقيقا تكثير كرد.

پس به زودى به جاى يك تك ذرة نور، هزاران، ميليون ها، يا حتى ميلياردها ذرة نور مشابه خواهيد داشت.

اما تحقق اين ايده بايد تا اواخر سال هاى ۱۹۵۰ منتظر مى ماند تا جزئيات فنى چگونگى دستيابى واقعى به تقويت نور فراهم آيد.

در سال ۱۹۶۰ ، اولين نوسان گرهاى ليزرى ساخته شدند.

اين ها وسايلى بودند كه باريكه هاى شديد نور گسيل مى كردند كه در آن ها تمام ذره هاى نور مانند هم بودند.

هر ذرة نور در فرايند القا به نسخه هاى بى شمارى تكثير شده بود.

وقتى تك تك اتم ها يا سامانه هاى اتم گونة برانگيخته، در گسيل خود به خود، نور گسيل مى كنند ذرات نور به صورت تعداد زيادى امواج الكترومغناطيسى مستقل بيرون مى آيند .

الف). لیزر ها : نور متشكل از تعداد زيادى امواج الكترومغناطيسى مستقل را نور نا همدوس مى نامند.

به هر حال، وقتى مجموعة يكسانى از اتم ها يا سامانه هاى اتم گونة برانگيخته ، نور گسيل مى كنند، تمام ذرات نور كاملاً يكسان و يك موج الكترومغناطيسى را تشكيل مى دهند .

ب). لیزر ها : برخلاف الكترون ها كه ذرات فرمى هستند، تعداد زيادى فوتون مانند هم مى توانند موج كوانتوامى يكسانى داشته باشند زيرا فوتون ها ذرات بوز هستند و ذرات بوز از اصل طرد پائولى پيروى نمى كنند.

نور متشكل از تعداد زيادى فوتون يكسان و يك موج الكترومغناطيسى نور همدوس ناميده مى شود.

نور همدوس به دليل سرشت تك موجى خود اثرهاى تداخلى قابل توجهى از خود نشان مى دهد.

اين آثار را مى توان به سهولت در نور همدوس گسيليده از ليزرها مشاهده كرد.

درك خود را وارسى كنيد با طرح یک سوال : آشوب نور فوتون ها

لیزر ها : پرسش: اگر بخواهيد ميدان الكتريكى در نور يك چراغ قوه را اندازه بگيريد، در مى يابيد كه داراى افت و خيز كاتور هاى است.

چرا ميدان الكتريكى نور چنين نامنظم است؟

پاسخ: چراغ قوه نور ناهمدوس توليد مى كند كه از امواج نورى مستقل تشكيل شده است كه هريك با ميدان الكتريكى مربوط به خود در توليد ميدان الكتريكى مشاركت مى كنند.

اگر بخواهيد اين ميدان كلى را اندازه بگيريد، آن را بسيار نامنظم خواهيد يافت.

دليل: زيرا فوتون هاى نور ناهمدوس مستقل هستند، ميدان هاى الكتريكى تك تك آن ها همراه هم افت وخيز نمى كنند.

در هر مكان و در هر زمان، تك تك ميدان هاى الكتريكى به صورتى پيچيده و كاتور هاى با هم جمع مى شوند.

با گذشت زمان، اين ميدان كلى به صورت كاتور هاى افت و خيز خواهد كرد.

نور همدوس كه در آن هر فوتون مانند همة فوتون هاى ديگر است ، ميدان الكتريكى بسيار منظم ترى دارد.

زيرا تمام فوتون ها در آن مشاركت يكسانى دارند.

لیزر حکاکی فلز

لیزر حکاکی فلز ات

لیزر حکاکی فلز ، حکاکی لیزری ، علامت گذاری فلزات
کدام فلزات می توانند لیزر و حکاکی شوند؟

مارک لیزری سیاه روی آلومینیوم

لیزر حکاکی فلز تقریبا هیچ نوع فلزی وجود ندارد که لیزر یا لیزر حک نشده باشد.

روش های پردازش که برای شناسایی و حکاکی فلزات مورد استفاده قرار می گیرند، به همان اندازه جامع هستند:

آنها از انجماد و علامت گذاری سیاه تا “حکاکی ساده” و سه بعدی متفاوت اند.

تصاویر قابل تغییر لیزر می تواند به همان اندازه به عنوان ساختار سطح تزئینی و محافظت از میکرو engravings ایجاد شود.

لیستی از فلزات که می توان لیزر را مشخص کرد و لیزر حکاکی شده طولانی است و شامل انواع متالورژی می شود ، اما همچنین بسیاری دیگر که ممکن است در زیر ذکر نشده باشند:

فولاد ضدزنگ ، فولاد، فولاد کربن ، مس ، آهن ، فلزات آهنی ، منیزیم ، آلومینیوم ، برنج ، طلا ، نقره ، پلاتین ، پالادیوم ، تیتانیوم

مارک لیزر از فولاد ضد زنگ در صنعت پزشکی

لیزر حکاکی فلز : برای نشان دادن وسایل پزشکی بسیار بیشتر از مواردی است که فقط با مقررات مطابقت دارد.

این که آیا تولید کنندگان باید با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند و همه علامت های ID را با دقت تکرار کنند یا اینکه آیا باید کیفیت محصول را تضمین کنند.

همه محصولات پزشکی باید در وهله اول به درستی مشخص شوند.

برای اطمینان از شناسایی قسمت درست، علائم کاملا قابل ردیابی ضروری است.

مارک لیزر روش ایده آل برای ایجاد این علائم است و در عین حال ، افزایش بهره وری تولید و کاهش ضایعات کالای پر هزینه را ارائه می دهد.

 

علامت کنتراست فوق العاده بالای فلز

 

کولیک ترمز، در سمت چپ با مارک سیاه و سفید بهینه شده است

ساختارهای پیچیده یک بستر مانند ریخته گری در بخش خودرو ممكن است خوانایی كدهای اعمال شده به دلیل سایه ها در شرایط مختلف نور و در نتیجه تضادهای ضعیف پیچیده شود.

یک مارک سیاه / سفید بهینه شده باعث می شود تا خوانایی بسیار بهتر شود.

کنتراست بالا را می توان با علامت گذاری کدهای سیاه در فلز و علاوه بر سفید کردن مناطق محیطی و هم چنین فضاهای بین فضایی ایجاد کرد.

یاطاقان توپ، ساخته شده از فولاد با مارک سیاه و سفید
بلبرینگ مشخص شده است

بلبرینگ ساخته شده از فولاد ماشین کاری معمولی (فولاد بدون سولفور) با علامت زنی سیاه و سفید.

شمش فولاد با مارک زنی رنگی

بلوک فلزی با مارک زنی

با توجه به درجه حرارت در طول مارک ، رنگ های مختلف بر روی سطح فولاد از طریق آنیلینگ تولید می شود.

رنگ آمیزی لیزر رنگی بر روی فولاد ضد زنگ

بلوک فلزی با مارک زنی

مارک زدن اجازه می دهد تا ایجاد رنگ های مختلف و حتی مناسب برای ارائه زیر ساخت ها طرح های مختلف.

در تولید دستگاه های پزشکی، فولاد ضد زنگ و تیتانیوم اغلب در حال استفاده هستند. هنگامی که حتی سطوح لازم برای جلوگیری از نفوذ میکروب ها لازم است، انلینگ یک راه حل مناسب برای نشان دادن است، زیرا فرایند حرارت محلی منجر به تغییر رنگ به جای حذف ماده می شود. علاوه بر این این علائم بسیار مقاوم هستند.

فولاد ضد زنگ نشان داده شده در اینجا قبل از علامت گذاری الکترولیز شده است.

درمان های مختلف سطحی نیز امکان پذیر هستند، مانند مسواک زدن یا میکرو سایشی انفجاری.

تقلب با لیزر حکاکی

تقلب با لیزر حکاکی و دستگاه لیزر

تقلب با لیزر حکاکی : چگونه لیزرها می توانند به مبارزه با تقلب کمک کنند
تقلب در کسب و کار بزرگ در دنیای الکترونیک است ، و خود را از طریق راه های مختلف و روش های متنوعی نشان می دهد.

این یک تهدید فراگیر برای هر بخش از زنجیره عرضه ، کسب و کار و دیگر مشاغل از تولید کننده تا عرضه کننده به کاربر نهایی است.

براساس گزارش سال ۲۰۱۷ منتشر شده توسط انجمن بین المللی علامت تجاری (INTA) و اتاق بازرگانی بین المللی ، این نیز تهدید رو به رشد است ، که اشاره کرد که ارزش اقتصادی جهانی تقلبی و حفظ حریم خصوصی می تواند تا سال ۲۰۲۲ به ۲٫۳ تریلیون دلار برسد و یک اضافی ۱٫۹ تریلیون دلار از نظر هزینه های اجتماعی و اقتصادی گسترده تر است.

البته، برای مبارزه با تقلبی بودن اجناس ، از جمله مقابله با اجزای سازنده به پایگاه داده های آنلاین ، ارتکاب به استفاده از فروشندگان شناخته شده و غیره وجود دارد.

اما شاید هیچ اقدام ضد جعل و فریبنده تر و واقعی تر از حکاکی قطعات واقعی با نشانه های منحصر به فرد و قابل شناسایی نباشد مانند آنچه که شما می توانید با سیستم لیزر Epilog دست یابد.
بخش فلزی با دستگاه لیزر تزریق می شود.
بیت مته با یک دستگاه لیزر Epilog تزریق می شود.

تقلب با لیزر حکاکی : در واقع، یکی از ارزشمندترین کاربردهای حکاکی لیزر توانایی به طور دائمی نام، شماره سریال، آرم شرکت یا سایر علامت های شناسایی برای هر نوع مواد قابل تصور – از جمله مواد بسیاری که معمولا در تولید الکترونیک استفاده می شود اضافه می شود.

با تشکر از رزولوشن بالا (۱۲۰۰ نقطه در اینچ) از سیستم های حکاکی ، علامت های با کیفیت بالا نیز می توانند در پارامترهای بسیار کوچک اندازه گیری شوند.

ممکن است همه چیز را از یک تلفن همراه یا لپ تاپ ارائه شده توسط شرکت های بزرگ به تخته های PCB، ویفر سیلیکون و قطعات نیمه هادی علامت گذاری کنید.

تقلب با لیزر حکاکی : علاوه بر مارک قابل تنظیم، سیستم از کدهای شناسایی منحصر به فرد (UID) نیز در قالب کد های بارکد، کدهای ماتریس داده و متن قابل خواندن استفاده می کند.

این موارد برای شناسایی، ردیابی و حساب دهی خرید اوراق بهادار دولتی ایالات متحده مورد نیاز است و می تواند به طور مستقیم به یک بخش یا یک تکه غیر قابل جابجایی در یک مورد اعمال شود.

در اتحادیه اروپا، مارک های CE شاخص استانداردی است که محصول مطابق با الزامات اساسی است؛ مجوز برای طیف وسیعی از خانواده های محصول، از جمله الکترونیک، این نیز می تواند توسط یک سیستم تولید می شود.
علامت CE
صفحات مدار کوچک با یک دستگاه لیزر حکاکی شده اند.

تقلب در حوزه تولید در حال حاضر مشکلی جدی است و هیچ ابزار خاصی نمی تواند به تمام جنبه های آن پاسخ دهد.

اما معرفی یک سیستم لیزری در هر مرحله از زنجیره تامین می تواند یک راه حل ظریف و مقرون به صرفه باشد که راهی طولانی برای ایجاد اموال امن تر، اجزای قابل اعتماد تر و کسب و کارهای پایدارتر خواهد بود.

علاوه بر این، یکپارچگی مناسب سیستم نشان دهنده یک گام مهمی در جهت یک جهان امن و مطمئن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از دستگاه لیزر برای ایجاد علامت های شناسایی، با ما تماس بگیرید

جوش لیزری

جوش لیزری و توضیح آن

جوش لیزری : جوشکاری پرتو لیزر عمدتا برای اتصال به اجزاء مورد نیاز است که باید با سرعت بالا جوش ترکیب شوند.

سرعت جوشکاری بالا، عملکرد اتوماتیک عالی و امکان کنترل کیفیت آنلاین در طول فرایند ، لیزر را به عنوان یک روش مشترک در تولید صنعتی مدرن ، به کار می گیرد.

محدوده کاربردی بهترین جوشکاری جوش های غیر متخلخل در تکنولوژی پزشکی را به جوش نقطه دقیق در صنایع الکترونیک و صنایع جواهر، جوشکاری در ابزار و قالب سازی و جوشکاری دستگاه های کامپوزیت در ساخت خودرو می دهد.

با این حال، فرایندهای تولید جدید و کارآمد اغلب بدون مزیت تکنولوژی لیزر امکان پذیر نیست.

بنابراین، ضخامت و کیفیت ورق های متنوع به وسیله جوشکاری به شکل های مختلف تبدیل می شود و جوشکاری دقیق نقطه جوش با لیزر جایگزین می شود.

 

دستگاه جوش لیزری

ایستگاه های کاری لیزری از OR لیزر: به طور کامل برای نیازهای شما طراحی شده است

سیستم های جوش لیزری در بسیاری از زمینه ها برای بهره مندی از لحاظ اقتصادی و بدون تماس از اتصالات با کیفیت بالا استفاده می شود.

آن ها به درزهای بی عیب و نقص در صفحات فلزی، اجزای پلاستیکی، جواهرات و حتی ساختن اجزاء منجر می شوند.

تجهیزات جوشکاری لیزری که از OR Laser موجود می باشد، تمام این خواسته ها را در بر می گیرد، در حالی که به طور انعطاف پذیری کار بسیار سفارشی می کند.

 

از این رو این سیستم ها به طور واقعی برای هر کار تولیدی ایده آل هستند. تجهیزات جوشکاری لیزر حرفه ای ارائه شده در کاتالوگ ما شامل ده سیستم مختلف است که برای پاسخگویی به نیازهای صنعتی خاص طراحی شده اند.
برنامه های جوش لیزری
لیزر جوش
روکش فلزی سیم لیزری
پوشش پودر ليزر
جوش پلاستیک لیزری
تولید دقیق و با هزینه ای موثر

دستیابی به درزهای قوی و بصری بی عیب و نقص در بسیاری از فرآیندهای تولید به طور فزاینده ای اهمیت دارد.

سیستم های جوشکاری لیزری از OR Laser ارائه دقیق و کارایی لازم برای کاربردهای صنعتی در مقیاس بزرگ.

علاوه بر این ، ما مجموعه وسیعی از تجهیزات را ارائه می دهیم که شرکت هایی از هر اندازه می توانند سیستم را انتخاب کنند که به بهترین وجه مورد نیاز آنها باشد.

سیستم جوش لیزری از OR Laser

OR لیزر هر دو سیستم لیزر جی لی سی موبایل و ثابت را توسعه می دهد که به طور مداوم کیفیت بالا را ارائه می دهد، هر چند شما با فلزات و پلاستیک کار می کنید.

لیزر برش

لیزر برش با لیزر فایبر

لیزر برش : طیف سنجی کیفیت ما تولید لیزرهای فایبر پالسی و CW می تواند برای برش فلزات، کامپوزیت گرافیت، سرامیک، سنگ های قیمتی و پلاستیک استفاده شود.
آزمایشگاه های کاربردی جهانی ما همچنین می توانند شما را برای یافتن بهترین راه حل لیزر فایبر برای پاسخگویی به نیازهای خاص خود، به شما کمک کنند.

مزایای برش لیزری

فرایند دستگاه برش لیزری

برای برش لیزر ، پرتو باید توسط یک لنز به یک اندازه کوچک نقطه متمرکز شده، به طور معمول ۲۵-۱۰۰μm قطر برای برش خوب و قطر ۱۰۰ تا ۳۰۰μm برای برش بخش ضخیم تر است.

گاز کواکسیال فقط بالای فوکوس لیزر با یک نازل که پرتو لیزر را احاطه کرده است، تحویل داده می شود.

این کمک می کند تا اپتیک را تمیز نگه دارید و فرآیند برش را با فشار دادن مواد تبخیر شده و مایع شده از طریق کرافت بهبود می بخشد.

گازهایی مانند اکسیژن و هوا برای ترویج برش آلیاژهای آهنی و مواد سلولز استفاده می شود.

هوا اغلب با پلاستیک استفاده می شود.

گاز بی اثر با فشار بالا هنگام بریدن بعضی از فلزات برای ترک لبه ی غیر اکسید شده با ضایعات کم استفاده می شود.
لیزر فایبر

کیفیت پرتو فایبر لیزری اجازه می دهد تا برش لیزری بسیار خوب با عرض پهن ممکن از کمتر از ۲۰μm در ورق های نازک با ضخامت کمتر از ۲۰۰μm (فویل). با چنین تکنیک خوب، سرعت چرخش ۱۰m / min در طیف وسیعی از فلزات، سرامیک و مواد نیمه هادی مانند سیلیکون امکان پذیر است.

با امکان مدولاسیون پرتو در فرکانس بالا و زمان پاسخ سریع، برش لیزری با سرعت بالا از ویژگی های کوچک با دقت و تکرارپذیری بسیار بالا امکان پذیر است.

طیف وسیعی از لیزر های چند لیتری فایبر لیزری RedPOWER امکان برش مواد بسیار ضخیم تر را فراهم می کند .

برای مثال، آن ها می توانند با الیاف پردازش قطر متفاوت از ۱۰۰ تا ۳۰۰μm برای برش و فلز ورق جوش استفاده شوند.

این می تواند فولاد ضخیم کم کربن (LCS)، آلیاژهای آلومینیوم، فولاد ضد زنگ (۳۰۴SS) و فلزات بازتابنده مانند مس و برنج را کاهش دهد.

برای مطالعه در مورد برش لیزری طلا کلیک کنید .

با شرکت پرتو تابان رادین  همراه باشید .

دستگاه برش لیزر پارچه

دستگاه برش لیزر پارچه و دیگر منسوجات

دستگاه برش لیزر پارچه : برای برش توری پارچه های نساجی، این برش لیزر پارچه را می توان با سیستم شناسایی تصویر برای الگوی توری به طور خودکار برش کانتور مجهز شده است.
سیستم برش می تواند لنت طولانی مدت و اتوماتیک پیوسته را به صورت کامل و برش بر روی یک الگوی واحد که بیش از منطقه برش دستگاه است، انجام دهد.

تخت برش لیزری بزرگ برای پارچه های نساجی CJG-250300LD

شرح دستگاه برش لیزر پارچه

 1. تخت برش لیزر با فرمت گسترده و محدوده کاری ۲۵۰۰mmX3000mm (زمینه های کاری اختیاری: ۱۶۰۰x3000mm، ۲۱۰۰X3000mm، ۳۲۰۰X2000mm، ۳۲۰۰X5000mm، و غیره)
 2. میز کار نوار نقاله خلاء با سیستم تغذیه خودکار (اختیاری). پارچه های بافندگی با پهنای باند ثابت و مواد انعطاف پذیر گسترده.
 3. سیستم برش می تواند لنت طولانی مدت و خودکار کامل تغذیه پیوسته و برش بر روی یک الگوی واحد که بیش از منطقه برش دستگاه است، انجام دهد.
 4. برای برش توری پارچه های نساجی، این برش لیزر می تواند با سیستم شناسایی تصویر برای الگوی توری به طور خودکار برش کانتور انجام و مجهز شود.
 5. نرم افزاری هوشمند اختیاری است، می تواند گرافیک برش چیدمان را به شیوه ای با صرفه ترین مواد ذخیره کند.
 6. صفحه نمایش LCD 5. 5 اینچی CNC از چندین انتقال داده پشتیبانی می کند و می تواند در حالت های آفلاین یا آنلاین اجرا شود.
 7. پس از سیستم مکش خسته کننده بالا برای همگام سازی سیستم لیزر و سیستم اگزوز. اثرات مکش خوب، صرفه جویی در انرژی.

ویژگی های دستگاه برش لیزر پارچه

منسوجات و پارچه های برش لیزری که بر دستگاه برش لیزری قابل اجرا می باشد شامل :

پلی استر، پنبه، ابریشم، نایلون، لیکرا، آرامید، توری، چرم و چرم، پارچه خز مصنوعی، پشم گوسفند وجانوران دیگر، پارچه های مش، جلیقه، فیبر، پارچه فایبر گلاس، نئوپرن، پارچه های مصنوعی طبیعی و فلت، چرم جیر، پارچه های لاستیکی و رطوبت، مصنوعی منسوجات، منسوجات فنی و غیره

مناسب برای لباس، اثاثه نساجی ، پارچه مبلمان، مبل، پرده، تشک، سفال، پارچه صنعتی، و غیره

شرکت پرتو تابان رادین به عنوان پیشگام در زمینه استفاده از لیزر و فروش دستگاه لیزر بوده و  دارای چند سال تجربه در زمینه دستگاه  برش لیزرمی باشد

دستگاه برش لیزری co2

دستگاه برش لیزری co2 فلزات

دستگاه برش لیزری co2 : آیا می توان فلز را با لیزر co2 برش داد ؟

اگر شما به دنبال بریدن یا علامت گذاری فلزات هستید، به سراغ سایت مناسبی آمده اید.

طیف گسترده ای از لیزر سیستم های متنوعی را با توجه به درخواست شما ارائه می دهد، از علامت های کم هزینه افزودنی CO2 از طریق سیستم های برش لیزری صنعتی با قدرت بالا .

لیزر فیبر دارای جذب ۳-۱۰x بیشتر در فلزات از لیزر CO2 است، و آن ها را انتخاب ایده آل برای برش و یا حکاکی. سیستم های ۲۰W 1064nm Fiber Galvo می توانند اکثر فلزات را حکاکی کنند و ورق فلزی نازک (۰٫۱ میلیمتری) را برش دهند.

لیزر فیبر نوری ۵۰۰W 1070nm CW ما می تواند تا ۶ میلی متر ورق ، ۴ میلی متر از جنس استیل، و ۲ میلی متر از آلومینیوم را کاهش دهد.

طول موج لیزر CO2 کمتر از فیبر لیزر جذب می شود، اما این واحد های ارزان قیمت دارای برنامه های رقابتی زیادی هستند.

لیزر CO2 با حداقل ۴۰ وات می تواند فولاد را با مارک Spark Marking Thermark، ۹۰W و بالاتر، بتواند فولاد را به طور مستقیم برش بداند و لیزر CO2 150W و بالاتر می تواند فولاد ورق ۱ میلی متر را با استفاده از گاز اکسیژن کمک کند.

برای به دست اوردن اطلاعات در مورد لیزر برش و حکاکی غیر فلزات co2 و لیزر برش و حکاکی فلزات co2
و دستگاه برش لیزری و حکاکی مورد نظر آن با سایت رادین پرتو در ارتباط باشید .
لیزر برش و حکاکی غیر فلزات co2 شامل چهار دسته :

 1. لیزر حکاکی و برش دوربین دار
 2. لیزر حکاکی و برش غیر فلزات دو هد
 3. حکاکی و برش co2
 4. اتوماتیک پارچه و چرم

و لیزر برش و حکاکی فلزات co2 شامل ، لیزر برش و حکاکی فلزات co2 می باشد .

چگونه دستگاه لیزر کار می کند

چگونه دستگاه لیزر کار می کند ؟

چگونه دستگاه لیزر کار می کند ؟چگونه لیزر کار می کند ؟
قبل از اینکه بتوانید بفهمید که لیزر چگونه کار می کند ، باید بدانید که اتم چگونه می تواند نور را به وجود آورد.
یک لیزر به طور مؤثر از یک ماشین که میلیاردها اتم از یک میلی لیتر فوتون (ذرات نور) را پر می کند تا یک بار به یک پرتو نور متمرکز تبدیل شوند.

ما به دو بخش اساسی در دستگاه لیزر نیاز داریم:

یک بار از اتم ها (جامد، مایع یا گاز) با الکترون در آنها است که ما می توانیم تحریک. این به عنوان رسانه یا بعضی اوقات، رسانه تقویت کننده یا “افزایش” شناخته شده است (زیرا کلمه یابی دیگری برای تقویت است).
چیزی برای تحریک اتم ها، مانند یک فلاش لوله (مانند لامپ فلش زنون در یک دوربین) یا لیزر دیگر.

یک لیزر قرمز معمولی حاوی یک کریستال بلند ساخته شده از روبین (رسانه ای که در آثار هنری زیر به عنوان یک نوار قرمز نشان داده شده است) با یک لوله فلش (خطوط زنجیر زرد رنگ) در اطراف آن قرار دارد.

لوله فلش کمی شبیه یک نور نوار فلورسنت به نظر می رسد، فقط در اطراف کریستال روبین پیچ خورده است و هرکدام به طرز چشم گیری چشمک می زند مانند یک لامپ فلش دوربین.

چگونه فلاش لوله و کریستال یک پرتو لیزری را ایجاد می کند؟

لیزر چگونه عمل می کند

چگونه دستگاه لیزر کار می کند ؟ یک منبع تغذیه با ولتاژ بالا باعث می شود که لوله به فلاش روشن و خاموش شود.
هر بار که لوله چشمک می زند، آن را “پمپ” انرژی به بلور روبی. درخشان آن انرژی را به شکل کریستال به شکل فوتون تزریق می کند.
اتم ها در کریستال های روبی (لکه های سبز بزرگ) این انرژی را در فرآیند جذب ، جذب می کند.

اتم انرژی را جذب می کند زمانی که الکترونها به سطح انرژی بالاتر می روند.

پس از چند میلی ثانیه، الکترونها با یک فوتون از نور (آبی کوچک کوچک) به سطح انرژی اصلی خود (حالت زمین) بازگشت می کنند.

این به عنوان انتشار خود به خود نامیده می شود.
فوتون هایی که اتم ها را در داخل کریستال های روبی بزرگ می کنند و در سرعت نور حرکت می کنند.
هر چند اغلب، یکی از این فوتون ها یک اتم هیجان انگیز را تحریک می کند.

وقتی این اتفاق می افتد، اتم هیجان انگیز فوتون را می گیرد و ما فوتون اصلی ما را نیز می بینیم.

این نامگذاری تحریک شده است. در حال حاضر یک فوتون نور دو تولید کرده است، بنابراین نور تقویت شده است (افزایش در قدرت).

به عبارت دیگر، “تقویت نور” (افزایش مقدار نور) بوسیله “انتشار تابش” (از این رو نام “لیزر”، به این دلیل است که دقیقا چگونه یک لیزر کار می کند) ایجاد شده است.تقویت نور و انتشار تابش توسط دستگاه لیزر انجام می شود .
یک آینه در یک انتهای لوله لیزر فوتون ها را در داخل کریستال به عقب و جلو حرکت می دهد.
یک آینه جزئی در انتهای دیگر لوله، برخی از فوتون ها را به بلوری متصل می کند اما برخی از فرارها را می دهد.
فوتون های فرار ایجاد پرتو بسیار متمرکز از نور لیزر قدرتمند است.

برش لیزری چیست

برش لیزری چیست و چگونه در فلزکاری استفاده می شود؟

برش لیزری چیست ؟ یک روش برش به اشکال خاص ورق فلز تخت و سایر مواد است.

این مقاله خلاصه نحوه عمل لیزر، مزایا و معایب آن، و همچنین انواع مختلف برش لیزر را مورد بحث قرار می دهد.

برش لیزری چیست ؟

دستگاه برش لیزری ، همانطور که به نظر می رسد در آینده، تکنولوژی است که از لیزر برای برش فلز استفاده می کند، یک فرایند که عمدتا در صنعت تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

لیزرهای صنعتی عمدتا برای برش ورق تخت یا فلزات ساختمانی یا لوله سازی استفاده می شود.

لیزر با سوزاندن، ذوب کردن، یا دمیدن ، آن مواد را از بین می برد.

اکثر مردم نمی دانند که کلمه لیزر مخفف “تقویت نور توسط انتشار تابش تحریک شده” فرآیند است که با انتشار تحریک کار می کند.

این در قالب پرتو دیفرانسیل پایین است که می تواند با سطوح مختلف بازتابنده دستکاری شود.

یک پرتو لیزر بوسیله تحریک یک ماده لیزر توسط تخلیه های الکتریکی یا لامپ ها در یک ظرف بسته ایجاد می شود.

روش های مختلفی برای تولید لیزر در برش لیزر با انواع مختلفی استفاده می شود که برای برش مواد مختلف استفاده می شود.

در اینجا یک لیست جزئی از روش ها است:

تبخیر، ذوب و ضربه، ضربه ذوب و سوختگی، ترک خوردگی تنش حرارتی، ریزش، برش سرد و برش لیزری تثبیت شده.

مزایا و معایب برش لیزری چیست؟

برای مثال، هنگام برش مکانیکی  با اره ، ماشین ها می توانند با موادی که برش می گیرند آلوده شوند و همچنین می توانند با استفاده مکرر از آنها خرده  شوند.

دقت در پرتوهای لیزر نیز بالاتر از مواد معمول برش صنعتی است.

به طور خلاصه، برش لیزری سفارشی سازگاری بیشتر را از بخشی به بخش تولید می کند. برش لیزری به شما ، برش بدون رطوبت، تولید سریع تر، مداخله اپراتور حداقل (به طوری که خطای انسانی کمتر)، و دقت بیشتری به معنی کمتر فلز زباله و هزینه های کمتر برای تولید کننده است.

مکانیک برش ماشین کاری ساده است اما نیاز به انرژی کمتری نسبت به برش لیزر، ضعف اصلی در فرآیند دارد.

همچنین، برش لیزر نیاز به خنک کننده دارد. آب خنک کننده معمولی است که معمولا از طريق يک چيلر يا سيستم انتقال حرارت انتقال می يابد.

انواع برش لیزری چیست؟

سه نوع اصلی برش لیزری وجود دارد. لیزر CO2 برای برش، حفاری یا حکاکی استفاده می شود. Nd برای خسته کننده استفاده می شود زمانی که نیاز به انرژی بالا وجود دارد اما تکرار کم است. Nd-YAG لیزر مورد استفاده قرار می گیرد جایی که قدرت بالا مورد نیاز است. هر دو برای جوشکاری استفاده می شوند .

دستگاه لیزری معمولی شامل منبع تغذیه برای تولید پرتوهای لیزری، یک جدول موقعیت یابی قطعه کار، مواد لیزری، روش تحریک، آینه ها و یک لنز تمرکز است.

قطعه کار توسط تسمه، گیره، زبانه ها، آهن ربا یا فنجان مکش ثابت می شود.

 

دستگاه لیزر فایبر مارکینگ

چرا دستگاه لیزر فایبر مارکینگ بهترین انتخاب در برنامه های برش خاص است ؟

دستگاه لیزر فایبر مارکینگ : از سه روش اصلی برش حرارتی ، پلاسما و لیزر ، بدون شک لیزر بهترین کیفیت برش به ویژه برای سوراخ های دقیق و طرح های پیچیده ارائه می دهد .

این دقیقا همان چیزی است که لیزر را مناسب ترین روش برای برش دقیق در هر صنعت می کند.
در رده لیزر دو تکنولوژی اصلی وجود دارد:

 1. لیزر گاز (CO2)
 2. لیزر حالت جامد (YAG، دیسک و فایبر

لیزر فایبر توجه زیادی را به خود جلب می کند، زیرا سرعت و کیفیت لیزر CO2 را کاهش می دهد و هزینه های آن به طور قابل توجهی پایین تر از کار و نگهداری است.

تعریف فایبر

سیستم برش لیزر فایبر شبیه به سیستم های لیزر CO2 است که از نور لیزر برای برش فلز استفاده می کنند. با این حال، سیستم ها با شدت نور تولید شده و نحوه انتقال نور (انتقال پرتو) از منبع برق به سر برش متفاوت است.
سیستم های لیزری فایبر بر چندین دیود پمپ حالت جامد متکی هستند تا یک پرتو لیزر با طول موج بسیار کوتاه ، طول موج ۱ میکرون در مقایسه با طول موج ۱۰ میکرون برای سیستم های لیزر CO2 تولید کند.

سپس پرتو از طریق کابل فایبر نوری انعطاف پذیر به سر برش لیزر منتقل می شود.

یک سیستم CO2، از سوی دیگر، به آینه ها متصل می شود، فاصله ای از راه دور را به هم متصل می کند تا پرتو نور را انتقال دهد.

مزایای لیزر فایبر

دستگاه لیزر فایبر مارکینگ :استفاده از یک کابل فایبر نوری به جای آینه، منجر به تعدادی از مزایای کاربر نهایی می شود:

انعطاف پذیری بیشتر در مورد اندازه و پیکربندی جدول، هزینه کمتر برای برق و خنک کننده، توانایی کاهش فلزات غیر رسانایی و به طور قابل توجهی فرکانس نگهداری و هزینه های پایین تر.
هیچ محدودیت عملی برای اندازه جدول لیزر حالت جامد وجود ندارد.

جدول برش بزرگتر، صرفا نیاز به فایبر تحویل طولانی دارد.

در حقیقت، حتی ممکن است یک برش لیزری فایبر لیزری درست در کنار یک برش پلاسما بر روی میز برش پلاسما نصب شود، چیزی که گزینه ای برای لیزر CO2 نیست. در همان زمان، توانایی خم کردن یا کویل فایبر نوری به این معنی است که سیستم های لیزری نسبتا جمع و جور در مقایسه با سیستم های CO2 قدرت مشابه هستند. این به ویژه برای مغازه هایی با فضای محدود محدود مفید است.

دستگاه برش لیزر

فرایند دستگاه برش لیزر

دستگاه برش لیزر : از واژه های تقویت کننده نور توسط انتشار تحریک شده از لیزرهای پرتوی ، از زمان ظهور آنها در شصت سالگی، برای کارایی و کیفیت پردازش مواد آورده شده است.

آن ها یک شکل کاملا جدیدی از انرژی ارائه دادند که به نوبه خود، خود را در تولید، پزشکی و ارتباطات به کار می برد.

قادر به حرارت دادن، ذوب و حتی تبخیر مواد ، لیزرها به عنوان محیط ایده آل برای هدایت انرژی شدید اما قابل کنترل می باشند.

تا به حال محبوب ترین استفاده از لیزر برای برش است.

برش لیزری


برش لیزری عمدتا یک فرایند حرارتی است که در آن یک پرتو لیزر متمرکز ، برای ذوب کردن مواد در یک منطقه محلی استفاده می شود. جت گاز هم ، محوری برای تخلیه مواد مذاب استفاده می شود.

برش ، پیوسته با حرکت دادن پرتو لیزر یا قطعه کار تحت کنترل CNC تولید می شود.

سه نوع عمده برش لیزری وجود دارد:

 1. برش فیوژن
 2. برش شعله 
 3. برش دور

 برش لیزر فیوژن

گاز غیر مستقیم (به طور معمول نیتروژن) برای خروج ماده مذاب از خم شدن استفاده می شود.

گاز نیتروژن با مواد مذاب واکنش اکسوترمی ندارد و بنابراین به ورودی انرژی کمک نمی کند.

برش لیزر شعله

اکسیژن به عنوان گاز مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر اعمال نیروی مکانیکی بر روی ماده مذاب، این واکنش اکسوترمی ایجاد می کند که انرژی را برای فرایند افزایش می دهد.

دستگاه برش لیزر

برش لیزری از راه دور

ماده با بخار لیزر با شدت بالا تخلیه شده (تخلیه شده)، اجازه می دهد ورقه های نازک بدون کمک گاز ، برش داده شود.

فرایند برش لیزر خود را به طور اتوماتیک با سیستم های آفلاین CAD / CAM کنترل می کند که سیستم های مسطح سه محور یا روبات های شش محور را برای برش لیزر سه بعدی کنترل می کند.

بهبود دقت ، لبه چگالی و کنترل ورودی گرما به این معنی است که برش لیزری به طور فزاینده ای جایگزین سایر تکنیک های برش پروفایل مانند پلاسما و اسیوم می شود.

دستگاه برش لیزری

توضیح دستگاه برش لیزری برای برش

دستگاه برش لیزری : لیزرها برای مقاصد مختلف استفاده می شوند.

یکی از راه های استفاده از آنها، برش ورق های فلزی است.

فرایند برش لیزری بر روی فولاد خفیف، فولاد ضد زنگ و ورق آلومینیومی بسیار دقیق است، کیفیت عالی برش را ارائه می دهد، دارای عرض بسیار کوچکی است و گرما را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود شکل های بسیار پیچیده و حفره های کوچک را کاهش دهد.

اکثر مردم در حال حاضر می دانند که کلمه “LASER” در واقع یک مخفف برای تقویت نور با انتشار تابش است.

دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری

اما چگونه از طریق نور ورق فولادی را برش می دهد؟

چگونه برش لیزر کار می کند ؟

پرتو لیزر یک ستون از نور شدید با شدت بالا، از یک طول موج طولی و یا یک رنگ است.

در مورد یک لیزر معمولی CO2، این طول موج در بخش Infra-Red از طیف نور است، بنابراین آن را به چشم انسان نامرئی است.

پرتو فقط حدود ۳/۴ اینچ قطر است، زیرا از رزونانس لیزر عبور می کند که پرتو را از طریق مسیر پرتو ماشین ایجاد می کند.

این ممکن است قبل از پایان دادن به روی صفحه، متمرکز شود.

پرتو لیزر متمرکز می شود از طریق سوراخ یک نازل درست قبل از اینکه به صفحه برسد. همچنین جریان از طریق سوراخ نازل یک گاز فشرده مانند اکسیژن یا نیتروژن است.

تمرکز پرتو لیزر می تواند توسط یک لنز مخصوص، یا یک آینه منحنی انجام شود، و این در سر لیزر برش قرار می گیرد.

پرتو باید دقیقا متمرکز شود به طوری که شکل نقطه تمرکز و تراکم انرژی در آن نقطه کاملا دور و سازگار و در نازل محور است. با تمرکز پرتوهای بزرگ به یک نقطه دقیق، تراکم گرما در آن نقطه بسیار زیاد است.

فکر می کنم در مورد استفاده از یک ذره بزرگ برای تمرکز اشعه های خورشیدی بر روی یک برگ و اینکه چگونه می تواند آتش را آغاز کند. در حال حاضر در مورد تمرکز ۶ کیلو وات انرژی در یک نقطه فکر کنید، و می توانید تصور کنید که چقدر آن نقطه گرم خواهد شد.

تراکم قدرت بالا باعث گرم شدن سریع، ذوب شدن و تبخیر جزئی یا کامل مواد می شود.

هنگام بریدن فولاد خفیف، گرما پرتو لیزر به اندازه کافی برای شروع فرایند سوزاندن “سوخت هیدروژن” معمولی است و گاز برش لیزر اکسیژن خالص درست مثل یک مشعل سوخت هیدروژن است.

لیزر در هنگام برش از فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم به راحتی مواد را ذوب می کند و نیتروژن فشار بالا برای متوقف کردن فلز مذاب از خم شدن استفاده می شود.

بر روی یک برش لیزری CNC، برش لیزر بر روی صفحه فلزی به شکل قسمت مورد نظر منتقل می شود، بنابراین بخشی را از صفحه جدا می کند.

یک سیستم کنترل ارتفاع خازنی یک فاصله بسیار دقیق بین پایان نازل و صفحه ای که برش داده شده فاصله می گیرد.

این فاصله مهم است، زیرا تعیین می کند که نقطه کانونی نسبت به سطح صفحه چیست.

کیفیت برش را می توان با بالا بردن یا کاهش نقطه کانونی از بالا به بالای صفحه، در سطح و یا فقط در زیر سطح قرار داد.

بسیاری از پارامترهای دیگر نیز وجود دارند که کیفیت برش را نیز تحت تاثیر قرار می دهند، اما زمانی که همه آنها به درستی کنترل می شوند، برش لیزری یک روند پایدار، قابل اعتماد و دقیق برش است.

 

جوش لیزری فایبر

دستگاه پزشکی لیزر میکرو جوش لیزری فایبر

جوش لیزری فایبر : سیستم های جوش لیزری فایبر

سیستم های جوش لیزری فایبر با در نظر گرفتن نیازهای صنعت میکرو جوشکاری دقیق و میکرو برش طراحی شده اند و سطح دقیق و سازگاری را که قبلا در دسترس نیست، فراهم می کند.

این امر به دلیل توانایی های منحصر به فرد موتور لیزر فایبر، از جمله تغییرات انرژی پالس ۰٫۵ تا ۰٫۵ درصد، استقامت قدرت CW / 0.5 درجه سانتیگراد، کیفیت پرتو تک مدل (TEM00) و اندازه های نقطه متمرکز پایین تا ۱۰ میکرومتر این ویژگی ها، همراه با بازخورد قدرت نزدیک، پروفیل پالس، بهره وری انرژی بالا و قطعات نوری برای تراز کردن یا کالیبره کردن، سیستم لیزری فایبر را ، یک موتور لیزری جذاب برای محیط های طبقه کارگاه می کند.

مزایای سیستم های جوش لیزری فایبر

سیستم های لیزری فایبر ناکارایی در قدرت خروجی، اندازه نقطه و تغییرات نقطه کانونی ناشی از اثرات حرارتی بر روی میله های شیشه ای از جوشکار سنتی nd: YAG لیزر را نشان نمی دهد.

جوشکارهای لیزری فایبر، در تمام سطوح قدرت، در تمام توالی های پالس و در طول عمر لیزر، سازگاری جوهر واقعی را ارائه می دهند. پارامترهای لیزری قابل پیش بینی و سازگار باقی می مانند.

دلیل این امر این است که تولید و انتقال پرتو لیزر به قطعه کار به طور کامل در محدوده فایبر تک حالت صورت می گیرد.

شکل پرتو ارائه شده توسط این فایبر نه با گذشت زمان و نه با قدرت لیزر تغییر می کند – این باعث می شود که لیزر به طور فیزیکی قوی و پایدار باشد، بنابراین مناسب ترین محیط های صنعتی است.

مزایای دیگر جوشکارهای لیزری ، نقطه کوچکی از نقطه و کیفیت بالا پرتو است که به تابش بالا در دشت کانونی ترجمه می شود. ایستگاه های کاری مجهز به جوشکارهای لیزر می توانند نتایج بهتر در سطوح پایین تر تولید کنند.

جوش لیزری فایبر

پرتو متمرکز انرژی به طور مداوم بر یک ناحیه بسیار کوچک از فلز اثر می گذارد، که از گرمای بسیار کمی در اطراف نقطه جوش حاصل می شود.
جوش لیزری دقیق می تواند  با کیفیت بالا بسیار نزدیک (۰٫۱mm) به پیچیده ترین قطعات ساخته شده است.

کاربردهای لیزر فایبر محدود به جوش نیستند.

برش فولادهای پزشکی و آماده سازی سیم برای اجزای پزشکی هر دو به طور موثر با سیستم های جوشکاری فایبر تولید می شود.

از لحاظ اقتصادی، عملکرد سازگار و بهبود یافته جوشکاری لیزر ضایعات را کاهش می دهد و تولید سریع را به همراه دارد و هزینه های کمتری برای مالک و زمان لیزر بهبود می یابد.

این مزایای مالی و عملکردی به این معنی است که تکنولوژی لیزری دستگاه فایبر مارکینگ در حال حاضر اغلب به عنوان ارتقاء بر لیزرهای حالت جامد و یا حتی تکنولوژی لیزر دیافراگم معمولی فلش لامپ، و یا حتی تکنولوژی لیزر DPSS در بسیاری از دیگر بخش های تولید مبتنی بر لیزر انتخاب می شود.

لیزر برش صنعتی

لیزر برش صنعتی قطعات خودرو

لیزر برش صنعتی : در تولید قطعات خودرو  در حوزه لیزر تقریبا شامل ۳ مورد زیر می باشد :

جوش لیزری
مارک لیزری
برش لیزری

برای صنعت خودرو سازی بسیار مهم است که اجزای سازنده دقیقا تولید شده و ساخته شود.

برای طراحی مشخصات به طوری که تضمین کننده و بدون اشکال و خطا باشد.

کنترل کیفیت یک عنصر کلیدی است و سیستم های برش لیزری باید از شرایط لازم برای فرایندهای تولید قطعات و اجزای با کیفیت بالا و بدون نقص برخوردار شوند.

مراکز ماشین کاری CNC برای برش لیزری قادر به کار با انواع مختلفی از مواد برای تولید قطعات و اجزای خودرو در تامین و تولید خودرو هستند.

مواد برش لیزری عبارتند از: فولاد ضد زنگ، تیتانیوم و سرامیک و همچنین بسیاری از مواد دیگر.

تمام مواد در برش لیزری می توانند با دقت برای هر دو محصول کوچک و بزرگ تولید شوند.

ما به طور مداوم مراکز ماشین کاری CNC خود را برای پردازش لیزر و فرآیندهای تولیدی تصفیه می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ما نه تنها بررسی می کنیم، بلکه بیش از الزامات مشتریانمان انجام میدهیم.

لیزر برش صنعتی

لیزر برش صنعتی

ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که به طور مداوم بهبود تولید مراکز ماشین کاری ما را برای ارائه به مشتریان خود با تحویل به موقع قطعات بدون نقص، با کیفیت بالا فراهم نماییم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قطعات لیزری برش قطعات خودرو و قطعات آن، با ما تماس بگیرید.

دیگر مقالات مرتبط با لیزر را از سایت شرکت پرتو تابان رادین دنبال کنید .

حکاکی روی فلز و پلاستیک

علامت گذاری به روش حکاکی روی فلز و پلاستیک

حکاکی روی فلز و پلاستیک : سیستم های علامت گذاری لیزر برای قطعات الکترونیکی و دیگر قطعات

لیزر مارک های الکترونیکی ، سیستم های مارک لیزر یک تکنولوژی سریع و تمیز است که به سرعت جایگزین تکنولوژی قدیمی مارک های لیزر و همچنین روش های سنتی مارک الکترونیک شده است .

مارک لیزری قابلیت ردیابی برای طیف گسترده ای از قطعات الکترونیکی و اجزای سازنده و همچنین لوازم را فراهم می کند.

از تابلوهای مدار و صفحه کلید به میکروچیپ ها و خازن های ظریف، نشانه های لیزری با سرعت بالا پاسخ بسیاری از تولید کنندگان در صنایع الکترونیک است و بخش دائمی تولید الکترونیک است.

الکترونیک و علم مارک لیزر،  دقیق شناسایی و ردیابی را تضمین می کند که به نوبه خود کیفیت بی نظیر را تضمین می کند.

مارک های معمولی لیزر از ماتریس پیچیده ۲D-Data و کد های بارکد به کدهای الفبایی و گرافیک و آرم های سفارشی محدوده می باشد.

سیستم علامت گذاری لیزر می تواند مجموعه ای باور نکردنی از مواد را با طیف گسترده ای از اثرات ممکن را علامت گذاری کند.

بسیاری از مواد مختلف در صنعت الکترونیک استفاده می شود.

حکاکی و مارک بر روی فلزات و پلاستیک

حکاکی روی فلز و پلاستیک : بسیاری از انواع پلاستیک و فلزات برای مارک قطعات و اجزای الکترونیکی استفاده می شود.

پلاستیک می تواند لیزری را با کربن سازی، فوم یا تغییر رنگ تغییر دهد.

برای فلزات، انلینگ شایع ترین روش مارک لیزر است.

با استفاده از لیزر برای علامت گذاری الکترونیک هیچ پیش و یا پس از تعمیر اضافی لازم نیست، و همه نشانه ها و موارد حک شده بر روی ان با دوام و مقاوم در برابر سایش باقی می ماند .

همچنین لیزر حکاکی فلزات به دو صورت دو بعدی و لیزر حکاکی سه بعدی صورت می پذیرد .
نمونه لیزر حکاکی دو بعدی

حکاکی روی فلز و پلاستیک
مارک لیزری یک جایگزین با سرعت بالا، کم هزینه، دقیق و سازگار با محیط زیست را برای روش های سنتی فراهم می کند، مانند: غربال کردن ابریشم، چاپ پد، مهر زنی، اچینگ شیمیایی و حکاکی مکانیکی و دائمی بودن.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لیزر مارک قطعات و قطعات الکترونیکی خود، لطفا با شرکت پرتو تابان رادین تماس بگیرید تا راه حل مناسب برای پروژه اولیه و یا بعدی خود را پیدا کنید.

حکاکی لیزری

چگونه نرم افزار حکاکی لیزری کار می کند

حکاکی لیزری نرم افزار سریع و آسان برای استفاده است .

در ۵ مرحله خلاصه ای از اموزش نرم افزار حکاکی لیزری آورده ایم .

۱٫ یک فایل جدید ایجاد کنید

راه اندازی یک صفحه فایل جدید در نرم افزار ، به سادگی یک فایل جدید را در نرم افزار مبتنی بر Windows® باز کنید. نرم افزار قادر می سازد تا انواع فرمت های تصویری و گرافیکی را وارد کنید. شما از یک کتابخانه گسترده ای از فونت های True Type بهره مند خواهید شد و الگوهای پرینت سفارشی را به طور مستقیم بر روی صفحه نمایش می کنید.

حکاکی لیزری

۲٫ تصویر، گرافیک، طرح بندی متن

تصاویر یا گرافیک مورد نیاز را انتخاب کرده و آنها را به قالب طرح بندی وارد کنید. متن، عناوین، هدرها و سایر عبارات توصیفی را برای تکمیل هدف خود اضافه کنید. تم ها را می توان به راحتی ترکیب کرد تا یک طرح کامل به وجود آید.

حکاکی لیزری

۳٫ تنظیم میدان حکاکی

دایره های تمرکز قرمز “ON” را روشن کنید تا سطح مارک خود را در موقعیت قرار دهید. بعد، ویژگی نمایه طرح به مقیاس بندی و قرار دادن طرح شما بر روی سطح نشانگر کمک می کند.

حکاکی لیزری

۴٫ تنظیمات برق را انتخاب کنید

به طور جداگانه با استفاده از پارامترهای نرم افزار (قدرت و سرعت) طرح های مارک گذاری خود را برای تعیین نتایج مارک / حکاکی دلخواه تعیین یا گروه بندی کنید.

طیف گسترده ای از پارامترهای قابل تنظیم در دسترس هستند برای بهینه سازی انواع مواد، الگوهای پر کردن یا خرج کردن، شکل گیری و سطوح شعاعی.

حکاکی لیزری

۵٫ شروع به لیزر حکاکی کنید

پس از تکمیل مراحل فوق، به سادگی مطبوعات MARK را فشار دهید و طرح جدید خود را در ثانیه لیزر نشان داده شده  حکاکی شده است. روند پاکسازی و سریع است!

حکاکی لیزری

 

برای مطالعه مقاله دستگاه لیزر کلیک کنید .

 

دستگاه لیزر

توضیح در مورد دستگاه لیزر

دستگاه لیزر : به صورت کلی دستگاه لیزر صنعتی می تواند سه نوع عملیات را به صورت مجزا و یا بعضا مشترک انجام دهد از جمله برش لیزری ، حکاکی لیزری و جوش لیزری  که بر این اساس به صورت کلی منبع تولید نور لیزر به به سهو مختلف در سال های متمادی تولید و تعریف شده است :
YAG  ، FIBER  ، CO2

که در این مقاله قصد داریم به توضیحی اجمالی در مورد و بررسی دستگاه لیزر CO2  از این جمع بپردازیم .

دستگاه لیزر CO2

لیزر های CO2  از جمله دستگاه های لیزر بسیار کارآمد و مفید در صنعت به شمار می رود زیرا تکنولوژی معمول آن توانایی حکاکی لیزری غیر فلزات ، برش لیزری غیر فلزات و برش لیزری فلزات را به صورت مجزا در یک دستگاه تخصص و یا به صورت همزمان در یک دستگاه چند منظوره عملیاتی کند ، بنابر این بر طبق این توضیحات قابلیت های در صنایع مختلف بسیار کاربردی و راه حل بسیاری از مشکلات می باشد .

در حال حاضر قدرت و توان این نوع از دستگاه ها از وات های پایین (حدود ۱۰ وات ) تا چندین هزار وات بسته به نوع نیاز کاربران تولید و قابل ارائه می باشد .

دستگاه لیزر

دستگاه لیزر

لیزر CO2  چگونه در محفظه خود تولید می شود؟

لیزر CO2 در سال ۱۹۶۴ برای اولین بار در طول مجو ۱۰٫۶ µm  تولید و مورد استفاده قرار گرفت ، بدین صورت که لیزر co2  یک نوع لیزر مولکولی است که اندازه مولکول های آن متوسط  است و تکان و حرکت آنها برای این نوع از لیزر ها با فرم انرژی متفاوت است .

در محفظه شیشه ای آن سه نوع گاز وجود دارد گاز های هلیوم ، دی اکسید کربن و نیتروژن  (He , N2 , CO2  ) که این گاز ها از یک لوله شیشه ای که قبلا تخلیه بار الکتریکی شده است تغذیه و پر می شود .

مخلوط این سه گاز در یک لحظه به وسیله تخلیه جریانی که با فشار تخلیه می گردد تولید نور لیزر نموده در این حال جهت ماندگاری این نور می بایست تخلیه جریان الکتریکی در دو سر محفظه شیشه ای ادامه یابد .

دو آئینه در دو سر محفظه وجود دارد که این نور اندک را بازتابش کرده و این عمل ادامه پیدا خواهد کرد تا نور با مادون قرمز با سرعتی بالغ بر ۱۰٫۶µm  تبدیل شود .

در واقع گاز هلیوم و نیتروژن گاز های کمکی CO2 هستند که با توجه به خاصیتشان نقش جا به جایی انرژی تحریک کننده یکی جهت القای انرژی و دیگری برای تخلیه آن و رساندن گاز CO2  به لایه های انرژی پایدار مورد استاده قرار می گیرد.

دستگاه لیزر

دستگاه لیزر

انواع لیزر های CO2

در حال حاضر ۵ نوع  لیزر CO2 تعریف می شود که ازجمله آنان لیزر های جریان محور آهسته ، لیزر های جریان محور سریع ، لیزر جریان افقی ، لیزر های جریان عمودی تحریک از اتمسفر که در حال حاضر لیزر های تحریک رایج ترین نوع در بازار بوده و مورد استفاده قرار می گیرند با دلایل ذیل :

ماکزیمم توان قابل استفاده در این نوع ۲۰۰W بوده و در حال حاضر از آنها در ساخت انواه دستگاه لیزر برش ، حکاکی ، برش و حکاکی در مواد فلزی و غیر فلزی استفاده می شود .

در توانایی این نوع از دستگاه لیزر برش و لیزر حکاکی غیر فلزات برش انواع ام دی اف ، چرم، پلکسی ، مقوا ، مولتی استایل ، پارچه  و نظیر آنها همچنین حکاکی صد در صد غیر فلزات به صورت دوبعدی  و همچنین در نوعی دیگر از آنها حکاکی لیزری سرعت بالا (Fast CO2 ) که جهت حکاکی صد در صد غیر فلزات دو بعدی و سه بعدی با سرعتی شگفت انگیز و دقتی مثال زدنی در خطوط تولید کارخانجات و همچنین انواع صنوف مورد استفاده قرار می گیرد .

لیزر حکاکی

تاثیر لیزر حکاکی در صنعت

لیزر حکاکی : یک جامعه شناس انگلیسی با نام پیتر مولن در کتاب خود در مورد تکامل و پیشرفت علم بشری در بخشی از این کتاب که در سال ۲۰۱۶ به چاپ رسید می گوید بروز و ظهور علم لیزر انسان را از پله های ابتدایی به پله های فوقانی تخصص ، سرعت در یافتن و انجام امور ناشدنی گشته رساند و آن را انقلابی در انواع امور علمی و تخصصی از جمله در صنعت می داند .

امروزه لیزر در صنعت کاربرد های بسیاری دارد که از جمله آنان می توان به توانایی های لیزر حکاکی در صنعت اشاره نمود ،

لیزر حکاکی فایبر مارکینگ پس از گذر زمان و عبور از نسل لیزر های یاگ (YAG) که نوعی از لیزر لامپی دیودی به شمار می آمدند که دارای چیلر خنک کننده ،حجم بزرگ دستگاه و اشغال فضای کاری ، میزان مصرف برق بالا و تنظیمات دردسرساز همیشگی لامپ خود بودند به وجود آمدند تا با پشت سر گذاشتن نقاط ضعف نسل یاگ ها به به بازار عرضه شوند .

لیزر حکاکی فایبر مارکینگ با حجمی بسیار کم و کاملا پرتابل ، مصرف برق پایین و سرعت حکاکی و دقتی بالاتر بدون دردسر های تنظیمی نسل قبل خود را معرفی نمود .

این دستگاه قابلیت های فراوانی دارد از جمله حضور در خطوط تولید کارخانجات به جای جت پرینتر ها با تمامی مشکلاتشان از جمله مصرف جوهر و حلال و هزینه های آنها  ، گرفتگی هد دستگاه و توقف خط تولید و نظیر آن .

بنابر این این دستگاه می تواند انتخاب مناسبی در این زمینه محسوب گردد و تمامی موارد را از جمله تاریخ ، بارکد ، کیو آر کد ، شماره سریال ، برند و لوگو و هر آن چیز که کاربر طراحی و اجرا نماید را می تواند با سرعتی فوق العاده حکاکی نماید .

حکاکی لیزری این نوع از دستگاه ها می تواند با توجه به جنس و نوع درخواست کاربر به صورت یک حک کاملا سطحی و یا عمیق باشد و یا رنک حک لیزری مورد نظر روشن (سفید) و یا تیره باشد (مشکی) و طبیعتا طیف رنگی میان رنگ سفید تا مشکی نیز برای دستگاه لیزر حکاکی قابل اجرا بوده و جزو خاصیت های این دستگاه به شمار می رود .

همچنین در بعضی از متریال ها با داشتن ماده کروم در خود میتوان رنگ های قرمز روشن ، آبی ، بنفش و طلایی را نیز در حکاکی متریال ایجاد نمود که توسط سه عامل قدرت ، سرعت و فرکانس قابل عملیاتی شده و کاربر در این زمینه تصمیم گیرنده خواهد بود .

سازندگان دستگاه فایبر مارکینگ با در نظر گرفتن کارگاه ها و کارخانجاتی که دارای خطوط کاموایری نیستند و یا تولیدات آنها پس از اتمام فرآیند ساخت محصول نیاز به حکاکی دارند.

بر روی صفحه کاردستگاه که محل قرار گیری محصول می باشد سوراخ های رزوه شده تعبیه نموده اند و به دستگاه پدال مخصوص به خود را اضافه کرده اند تا با استفاده از فیکسچر مخصوص محصول خود و پیچ نمودن آن به سطح صفحه کار بتوانند محصول را درون آن قرار داده و با فشردن پدال یکبار حکاکی مورد نظر خود را بر روی سطح متریال انجام داده و مجددا این عمل را برای سایر محصولات پیاده سازی نمایند .

و با استفاده از این امکانات به انجام عملیات کاری خود سرعت بخشیده و تیراژ کار خود را در ساعات کاری بالا ببرند .

لیزر حکاکی

لیزر حکاکی

در قابلیت های نرم افزاری این تیپ از دستگاه ها استفاده از شمارنده برای شماره سریال وجود دارد بدین معنا که با استارت اولین حکاکی یک شماره سریال با شماره درخواستی کاربر دستگاه می تواند بدان شماره برای بار دوم طبق درخواست اضافه نموده و حکاکی نماید و این عمل را تا بی نهایت ادامه دهد .

بنابر این در هر بار حکاکی لیزری نیاز به تغییر شماره سریال به صورت دستی نخواهد بود و شمارنده فعالیت مورد نظر را به راحتی انجام خواهد داد .

یکی دیگر از خاصیت های دستگاه لیزر حکاکی فلزات جهت استفاده در صنعت استفاده از یک بارکد خوان متصل به دستگاه جهت خواندن یک بارکد و اجرای حکاکی آنی بارکد بر روی متریال می باشد و متریال حکشده مجددا با بارکد خوان قابل بازخوانی و استفاده خواهد بود .

عمر طولانی منبع تولید نور لیزر (سورس) این دستگاه و عدم نیاز به مواد جانبی و هزینه نمودن برای آن که امروزه کارخانجات با داشتن دستگاه جت پرینتر به نوعی مشکل برای آنان و سیستم کاریشان ایجاد نموده است از دیگر شاخصه های آن به حساب می آید .

به طور کلی در حال حاضر دستگاه فایبر مارکینگ با توانایی ها ، دقت ، کیفیت و سرعت عمل خود راهی بسیار مناسب جهت انجام فعالیت های کارخانجات و کارگاه های صنعتی به شمار می رود و امروزه بسیاری از صنعتگران جهت حل مشکلات مجموعه خود بهترین راه حل را استفاده از علم روز جهانی دانسته و به دغدغه های خود پایان می دهند .

 

برش طلا با لیزر

بررسی برش طلا با لیزر

برش طلا با لیزر : طراحان و تولید کننده های جواهر به طور مداوم به دنبال راه حل های قابل اعتماد برای تولید برش دقت فلزات گرانبها هستند.

برش لیزری  فیبر با سطوح قدرت بالا، تعمیر و نگهداری بهتر و قابلیت های بهتر، به عنوان یک انتخاب عالی برای کاربردهای برش طلا و جواهر، به ویژه برنامه های کاربردی که در آن کیفیت برتر و تولید بالا مورد نیاز است، ظهور می کند.

سیستم های برش لیزری می توانند انواع متنوعی از ضایعات مختلف را برش داده و برای ایجاد اشکال پیچیده مناسب باشند.

علاوه بر این، لیزرهای فیبر حداکثر دقت، انعطاف پذیری را کاهش می دهند و راه حل برشی دقیق با هزینه ای موثر را ارائه می دهند و در عین حال، طراحان طلا و جواهر را برای ایجاد اشکال چالش برانگیز با روش های سنتی برطرف می کنند.

در زیر تنها چند مزیت دستگاه برش لیزری در مقایسه با روش های برش سنتی:

برش پیچیده
عرض باریک
تکرارپذیری بسیار زیاد

با یک سیستم برش لیزری شما به راحتی می توانید الگوهای برش پیچیده ای را برای طرح های طلا و جواهر خود ایجاد کنید:

چندی دیگر از مزایای لیزر برش طلا

آلیاژ طلا و نقره نسبت به فلز های دیگر مقاوم در برابر سایش و پارگی هستند .

برش طلا با لیزر در فلزات گرانبها بدون تغییر در رنگ آن انجام می دهد .

بنابراين تشخيص تصميم گيری دقیق و ثبت رسمی محتوای متناسب با فلزات گرانبها در طلا و نقره است. بنابراين نشانگرهای رسمی در بسياری از کشورها به عنوان تضمين خلوص طلا و جواهر طلا (BIS) استفاده می شود.

برش طلا با لیزر

برش طلا با لیزر

استفاده از لیزر برش طلا مزایای ذیل را هم داراست :

علامت گذاری لیزر بدون هیچ اسیب و یا تحریف فلز می باشد.
ممکن است سطوح مسطح و منحنی را علامت بزنید.
علامت گذاری با لیزر نیازی به تماس فیزیکی با مورد ندارد. دستگاه حکاکی لیزری بسیار دقیق آن را اعمال می کند.
موارد با ارزش ممکن است آسیب دیده و یا تحریف شوند، اگر مشخص شود با روش های قدیمی مشت زدن!!

لیزر نه تنها وضوح علامت را بهبود می بخشد، بلکه به مواردی همچون حلقه ها یا گوشواره هایی که علامت دارند، اجازه می دهد.
علامت گذاری به صورت لیزری ایده آل برای موارد توخالی یا ظریف است که در آن دیگر می تواند علامت گذاری شود.
مارک عمیق لیزری طولانی مدت است و تعریف عالی حتی پس از پرداخت نیز حفظ می کند.

منبع

 

برش لیزری و دستگاه های حکاکی لیزری

برش لیزری و دستگاه های حکاکی لیزری

برش لیزری و دستگاه های حکاکی لیزری طی سال های اخیر استفاده شده تا علامت گذاری و حکاکی فلز و لیزر اکسید فلز برای دستیابی به نتایج با کیفیت باشد.

فلزات نرم مانند آلومینیوم، نقره، مس، برنج و فلزات سخت مانند فولاد یا آلیاژهای سخت را می توان با دقت بسیار ، قابل خواندن و سریع با استفاده از یک قلم لیزر برای فلز مشخص و حک کرد.

نتایج مطابق با کیفیت بالا با استفاده از دستگاه حکاکی لیزری برای نیازهای مارک زنی تضمین می شود.

مارک های مقاوم در برابر خوردگی با انجماد بر روی آلیاژهای فولادی مزایای زیادی برای کاربردهای در بخش های کسب و کار مانند تکنولوژی پزشکی و صنعت خودرو ارائه می دهند.

نمونه های کاربردی لیزر ساخته شده از فلز

برش لیزری و دستگاه های حکاکی لیزری

حکاکی لیزری

برنامه های کاربردی لیزر در مارک فلز معمولی هستند و برای مارک محصولات با ویژگی های ردیابی و کد استفاده می شود.

 

حکاکی لیزری فلز یا حکاکی فلز لیزر یک روش بسیار دقیق و تمیز برای پردازش فلزات با نشانه های بدون تماس، دائمی است. برچسب ها مانند شماره سریال، کدهای ماتریس داده ها و آرم ها می توانند به محصولات و اجزای با وضوح بالا اعمال شوند.

مارک های فلزی، لایه های حکاکی بر روی فولاد یا حکاکی توسط لیزر با استفاده از فرآیند غیر تماس که نیاز به هیچ پیش و یا بعد از پردازش ایجاد نمی کند.

علامت های تولید شده توسط آنیلینگ به عنوان برچسب های مقاوم، اسیدی، شیمیایی و مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود که به سطح فلز آسیب نمی رساند.

برش لیزری و دستگاه های حکاکی لیزری

کاربرد های لیزر در زندگی انسان

کاربرد های لیزر در زندگی انسان

می توان به جرات گفت کاربرد های لیزر در زندگی انسان بزرگترین دست آورد انسان در قرن بیستم اختراع لیزر می باشد که با به وجود آمدن آن تغییرات اساسی و شگرفی در زمینه های مختلفی از جمله  ارتباطات ، سلامت ، صنعت و نظایر آنها با توجه به خاصیت دقت و ظرافت ذاتی  ایجاد نمود .

عملا با گذشت زمان و پیدایش علم و تجربه بیشتر در زمینه تشکیل نور لیزر محققان با دستاورد های بزرگی جهت حل سئوالات بی جواب بسیاری در علوم و فنون مختلف شدند که باعث سرعت بخشی در کشف و خلق موارد متعدد علمی شده است و در آینده نیز خواهد شد .

به عنوان مثال کاربرد های لیزر در زندگی انسان در زمینه ارتباطات انسان توانست اینترنت و تلویزیون و ماهواره  را با سرعت و کیفیتی بسیار بالاتری مخابره نماید .

همچنین توانست در علوم پزشکی و سلامت جهت درمان بیماری های گوناگون سرطان و عمل های جراحی دقیق و ظریف از آن بهره بسیار بالایی برده و نتیجه به گونه ای متفاوت با درصد اطمینان و پاسخ مناسبتر به بیماران هدیه دهد .

در صنعت نیز حضور لیزر به گونه ای گسترده همانند اکثر علوم با سرعت خیره کننده ای وارد گشت با بسیاری از معضلات دستگاه های مکانیکی پنوماتیکی مانند سرعت انجام کار ، دقت عملیات و کیفیت کار را حل و فصل نمود و به یکه تاز این عرصه مبدل گشت ، امروزه صنعتکاران قدرتمند و آینده نگر رو به سوی لیزر و پشت به دستگاه ها و عملیات های سنتی پردردسر ، پرمصرف ، هزینه بر و وقتگیر نموده اند تا کسب و کار خود را با تکیه بر پیشرفت های روز دنیا تاثیر گذارتر از سایر رقبا در بازار کسب و کار خود ی بنمایند .

کاربرد لیزر در زندگی انسان

کاربرد لیزر در زندگی انسان

شاید از خودتان بپرسید که چگونه لیزر توانسته در بسیاری از زمینه ها مخصوصا صنعت به این سرعت وارد شده و نتیجه بخش باشد ؟

سوال مناسبی است

لیزر در صنعت با چندین عامل خود را معرفی نموده مانند حکاکی لیزری ، برش لیزری ، جوش لیزری ، تراز لیزری ، دستگاه های لیزری تجزیه و تحلیل مواد و نظایر آنها ، بنابر این دستگاه های لیزر با داشتن توانمندی هایی در مقایسه با سایر دستگاه های مکانیکی و غیره همچون :

 1. سرعت بسیار بالا
 2. کیفیت بی نظیر
 3. دقت فوق العاده
 4. کم هزینه
 5. مصرف انرژی پایین

استفاده در قطعات و اجسام فلزی و غیر فلزی

رتبه اول را در استفاده و بهره بردن کارخانجات و کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی به خود اختصاص داده و تا زمانی کوتاه در هر  محل کار فنی و تخصصی صنعتی از مدل های مختلف آن بسته به نوع شرایط کاری حداقل یک عدد یافت خواهد شد .

این روز ها انواع مدل های دستگاه لیزر حکاکی ، لیزر برش و لیزر جوش برای فلزات و غیر فلزات طراحی و اجرا شده تا کار را برای مدیرانی که دغدقه سلامت نیرو ، کیفیت کالا ، سرعت تولید محصولات و تمایز با سایرین را دارند فراهم آورد .

 

مخترع لیزر

مخترع لیزر

شاید برای شما نیز جالب باشد که بدانید مخترع لیزر چه کسی است یا به تعبیری دیگری اولین شخصی که ایده ایجاد نور لیزر را در سر پروراند چه کسی بود .

اولین مخترع لیزر در دنیا یک مرد ایرانی دانشمند با نام  آقای دکتر علی جوان می باشند و این کشف بزرگ را به عرصه ظهور درآورد .

ایشان در پنجم دی ماه هزار و سیصد و پنج در شهر تهران و در یک خانواده آذری زبان چشم به جهان گشودند و در همان زمان کودکی علاقه بسیار زیادی به علم ریاضی و قدرت آن داشتند .

علی جوان دوره متوسطه را در دبیرستان البرز تهران را پشت سر گذاشتند و بعد از آن در دانشگاه تهران تحصیلات تکمیلی را تا مقطع فوق لیسانس طی نمودند پس از آن به کشور آمریکا نقل مکان نموده و در مقطع دکترای فیزیک در دانشگاه کلمبیا تحصیل را ادامه دادند .

وی اولین لیزر گازی را متشکل از هلیوم و نئون در سال هزار و نهصد و شصت اختراع نمود و کشف بسیار بزرگی را به مردم دنیا عرضه نمود که امروزه از آن در تولید انواع دستگاه های لیزر حکاکی و لیزر برش فلزات و لیزر برش غیر فلزات co2 و نظیر آن استفاده می شود .

لیزر های دی اکسید کربن (CO2)

لیزر های دی اکسید کربن (CO2) از سه گاز دی اکسید کربن ، نیتروژن و هلیوم تشکیل شده است و دارای ساختاری شبیه به یک لوله شیشه ای شفاف همچون یک مهتابی می باشد که با تخلیه جریان الکتریکی وعبور آن از لوله باعث تحریک فوتون ها و یونیزه شدن آنها می شود .

پس از برخورد مولکول های گاز نیتروژن انرژی درون الکترون های آن خیره می شود و مولکول های دی اکسید کربن آنها را انتقال داده و برانگیخته می نماید.

گاز هلیوم این در راه انتقال این انرژی کمک بیشتری نموده تا مولکول های CO2 زودتر به حالت اولیه خود یا همان رسیدن به تراز انرژی معمول خود باز گردد بنابراین انرژی آزاد شده به آئینه های دو سر لوله شفاف برخورد نموده و به سمت خروجی حرکت می کند  .

جناب آقای دکتر علی جوان دارای افتخارات بی شماریست که تعدادی از آنها خدمتتان معرفی می گردد :

دکتر علی جوان مخترع لیزر

دکتر علی جوان مخترع لیزر

بسیار لذتبخش است که بدانیم روز جهانی لیزر از تاریخ زادروز این مرد بزرگ ایرانی نامگذاری شده است و در این روز یاد و خاطره ایشان گرامی داشته می شود .

امروزه علم لیزر و وجود دستگاه های مختلف لیزری نظیر دستگاه های حکاکی لیزری( laser marking machine) و برش لیزری( laser cutting machine) مدیون تلاش ها و ذهن پویای این مخترع بزرگ می باشد .

قطعا اختراع دکتر جوان در دستیابی به نسل جدید لیزر حکاکی فلزات فایبر (fiber laser marking machine) و لیزر برش فلزات فایبر (fiber laser cutting machine) غیر قابل انکار بوده و هرچه این علم پیشرفت می کند نام ایشان در این پیشرفت مستتر خواهد بود .

ایشان در بیست و دوم شهریور سال هزار و سیصد و نود و پنج چشم از جهان فرو بستند و به دیار باقی شتافتند .

روحشان شاد و یادشان گرامی

 

 

کاربرد لیزر در حکاکی و برش طلا

کاربرد لیزر در حکاکی و برش طلا

امروزه کاربرد لیزر در حکاکی و برش طلا در صنایع مختلف از جمله صنعت طلا و جواهرات دارد ، انواع عملیات های برش لیزری طلا ، حکاکی لیزری طلا و جوش لیزری طلا از جمله کاربرد های دستگاه های لیزر در این صنعت می باشد که با استفاده از این فناوری نوآوری ، کیفیت و سرعت را در شاخصه کار این هنرمندان ارتقاع چشمگیری بخشیده و روز به روز در حال گسترش می باشد  .

حکاکی لیزری

برای یک کاربر برای حکاکی لیزری انواع انگشتر ، النگو و پلاک طلا می تواند به راحتی و با استفاده از یک کامپیوتر و یک دستگاه لیزر فایبر مارکینگ (Fiber laser marking machine) داخل یک انگشتر را با عبارات ، تاریخ و نظیر آن را با سرعتی لحظه ای حکاکی نماید .

کاربرد لیزر در حکاکی و برش طلا همچنین در مورد پلاک طلا نیز انواع طراحی های بدون محدودیت ، حک تصویر چهره و منظره ، تاریخ و بارکد و به صورت کلی همه تصاویر خلاقانه را می تواند بدون پاک شدن و یا خوردگی به صورت سطحی و عمیق حکاکی نماید    و  با روش های قدیمی و پردردسر منسوخ خداحافظی کند.

در حکاکی النگو با استفاده از یک قطعه جانبی به نام روتاری تمامی سطح بیرونی آن قابلیت حکاکی خواهد داشت و نمودی بسیار چشم نواز را به بیننده عرضه خواهد نمود .

برش لیزری

با دستگاه لیزر ، برش انواع پلاک های با سطوح صاف و نیم گرد در ابعاد متنوع (بسته به نوع دستگاه) قابل انجام بوده و نیاز شما را به اره کاری طاقت فرسا از بین خواهد برد .

امروزه بسیاری از هنرمندان طلاساز سراسر کشور جهت بهره گیری از این امکان فوق العاده جهت به رخ کشیدن توانمندی های خلاقانه خود در  طراحی و تولید انواع برش لیزری پلاک های طلا ، دستبند و امثال آن از این ماشین قدرتمند بهره می برند .

 1. سرعت
 2. دقت
 3. ظرافت

سه عضو جدانشدنی این تیپ از دستگاه ها بوده و پس از اتمام کار برش انگیزه ای مضاعف برای اجرای کار های بعدی را به شما هدیه خواهد داد .

لیزر برش طلا

لیزر برش طلا

جوش لیزری

سومین استفاده لیزر در صنعت طلا و جواهرات جوش لیزری طلا می باشد که کاربر را از استفاده  لحیم و مشعل می رهاند و ظرافت ، استحکام و کیفیت را به انواع طلا و جواهرات گرانقیمت و ارزان قیمت ارزانی می دارد که قطعا خارج از دید و نامشخص خواهد بود .

اضافه بر این موارد در شرایطی که جوش کاری در قسمت هایی از کار که با روش های معمول و مرسوم سنتی قابل دسترس نباشد با لیزر جوش کاملا قابل انجام خواهد بود .

به صورت کلی انجام انواع فرآیند های مختلف جهت کمک به هرچه بهتر ، راحت تر و تمیز تر شدن کار با استفاده از انواع دستگاه های لیزرحکاکی ، برش و جوش قابل انجام خواهد بود و این بستر و کاربری از انواع این دستگاه ها بیش از پیش مورد استقبال و تقاضای هنرمندان صنعت طلاو جواهر سازی قرار می گیرد .