انواع جوشکاری با لیزر ( دستگاه لیزر )

انواع جوشکاری با لیزر که شامل جوشکاری میکرونی و جوشکاری با عمق زیاد می باشد .

جوشکاری میکرونی

انواع جوشکاری با لیزر : با توجه به امکان متمرکز نمودن باریکه لیزر در ناحیه ای حدود چند میکرون ، و به دلیل ان که میتوان باریکه لیزر را هدایت و کنترل نمود ، استفاده از لیزر در جوشکاری و لحیم کاری اتصالات دقیق فلزی مانند انچه در مدار های الکترونیکی یافت می شود ، وجود دارد .

یک نمونه از ان اتصال دقیق ترموکوپل به شیئی که می خواهیم دمایش را اندازه گیری نمائیم است .

لیزر را میتوان برای اتصال و جوش ترموکوپل به محل و حتی برش سیم ها با طول دقیق مورد نیاز و ان هم طی یک فرایند پشت سر هم به کار برد .

جوش های  ترموکوپل از  این طریق را می توان برای اتصال کاوه ها به اجسامی مانند ترانزیستور ها ، پره های توربین ها و قطعات سوخت هسته ای به کار برد .

چنین کاربرد هایی به مقدار زیادی تکیه بر توانایی لیزر ها به جوش دادن فلزات غیر مشابه و عدم ایثرات گرمایی در محل اتصالات دارد .

در قلمرو لحیم کاری مدار های میکرونی فایده اساسی لیزر این است که میتوان مقدار معین و دلخواهی از گرما را به ناحیه مورد نظر منتقل کرد .

بسیاری از مدار ها نمی توانند دما های بالا را که توسط وسایل معمولی لحیم کاری ایجاد می شود ، تحمل کنند و از این رو لیزر بر  انها مزیت دارد .

به علاوه دقت زیاد باعث می شود که قطعات بتوانند بیشتر نزدیک به هم قرار گیرند و با اصطلاح جمع و جور تر باشند .

در این زمینه لیزر Nd : YAG ، در مقایسه با لیزر CO2 مزایای بیشتری دارد .

لیزر  Nd : YAG با طول موج ۱٫۰۶ میلی متر سریع تر و راحت تر به وسیله فلزات و غیر فلزات جذب می شود .

متقابلا پرتو لیزر می تواند به طور مداوم و بدون قطع و ویصل شدن مورد استفاده قرار گیرد .

اما طول موج لیزر CO2 به راحتی توسط غیر فلزات و عایق ها جذب می شود .

انرژی بازتاب شده از قطعات فلزی برای خراب کردن عنایصر حساس به گرما کافی است .

جوشکاری با عمق زیاد

انواع جوشکاری با لیزر : وقتی لیزر های چندین کیلو واتی مداوم (CW)  یا لیزر ضربانی به کار برده مص شود .

فرایند جوشکاری با لیزر مقداری پیچیده تر می شود .

اساسا وقتی پرتو پر قدرت لیزر به سطح برخورد میکند ، مقدار قابل توجهی از ماده ممکن است بخار شود و باعث ایجاد سوراخ کوچکی می شود که ان را سوراخ کلید می نامند .

انرژی لیزری که متعاقبا به ماده می رسد در محل سوراخ تله می افتد و سریع تر از حالت قبل به ماده نفوذ می نماید .

لیزر های ضربانی  CO2 با استفاده از یک پالس اولیه پر قدرت بادوره حدود ۱۰۰ میکرو ثانیه که با انرژی کمتری که از پالس باقیمانده دنبال می شود می توانند کارآیی این فرایند را  افزایش دهند .

چنین شکل پالسی توسط کنترل جریان تخلیه الکتریکی لیزر امکان پذیر است .

توان ماکزیمم اولیه کافی است تا بتواند سوراخ کلید اولیه را ایجاد کند ولی در ادامه انرژیص پالس ان قدر زیاد نیست تا باعث تبخیر ماده شود ولی مواد اطراف ذوب میشوند تا سوراخ اولیه را پر کنند

از انجایی که جذب انرژی در داخل خیلی بستگی به شرایط و نوع سطح فلز ندارد این فرایند ، فلزات را قادر می سازد که مواد با دمای ذوب بالا نیز جوش داده شوند .

امروزه لیزر های گاز کربنیک با توان های مداوم حدود ده ها صد کیلو وات موجودند و امکان جوش دادن صفحات استیل تا حدود چندین سانتی متر را با سرعت چندین متر در دقیقه به دست می دهد .

لذا امکان استفاده از جوشکاری لیزر در صنایع سنگین مانند کشت سازی وجود دارد .