لیزر و مسافت سنجی لیزر

لیزر و مسافت سنجی : در اندازه گیری تداخل سنجی مسافت از تداخل سنج مایکلسون استفاده می شود .

باریکه لیزر به وسیله یک تقسیم کننده نور به یک باریکه اندازه گیری و یک باریکه مرجع تقسیم می شود باریکه مرجع با یک آینه ثابت بازتابیده می شود در حالی که باریکه اندازه گیری از آینه ای که به جسم مورد اندازه گیری متصل شده است بازتاب پیدا می کند .

سپس دو باریکه بازتابیده مجددا با یکدیگر ترکیب می شوند به طوری که با هم تداخل می کنند و دامنه ترکیبی آن ها با یک آشکار ساز اندازه گیری می شود .

هنگامی که محل جسم در جهت باریکه به اندازه نصف طول موج لیزر تغییر کند سیگنال تداخل از یک ماکزیمم به یک مینیموم می رسد و سپس دوباره ماکزیمم می شود .

بنابراین یک سیستم الکترونیکی شمارش فریز ها می تواند اطلاعات مربوط به جا به جایی جسم را به دست دهد .

این روش اندازه گیری معمولا در کارگاه های ماشین تراش دقیق مورد استفاده قرار می گیرد امکان اندازه گیری طول با دقت یک در میلیون را می دهد .

باید یادآوری کرد که در این روش فقط می توان فاصله را نسبت به یک مبدا اندازه گیری کرد .

برتری این روش در سرعت دقت و انطباق با سیستم های کنترل خودکار است .

برای فاصله های بزرگتر از روش تله متری مدوله سازی دامنه استفاده می شود و فاصله روی اختلاف فاز بین دو باریکه لیزر مدوله می شود و فاصله از روی اختلاف فاز بین دو باریکه گسیل شده و بازتاب معین می شود نیز دقت یک در میلیون است .

از این روش در مساحت سنجی زمین و نقشه کشی استفاده می شود .

برای فواصل طولانی تر از یک کیلومتر فاصله با اندازه گیری زمان پرواز یک تپ کوتاه لیزری گسیل شده از لیزر یاقوت و یا دستگاه لیزر co2  انجام می گیرد .

این کاربرد ها اغلب اهمیت نظامی دارند .

کاربرد های غیر نظامی مانند اندازه گیری فاصله بین ماه و زمین با دقتی حدود ۲۰ سانتی متر و تعیین برد ماهواره ها هم قابل ذکر است .