لیزر و تعریف آن به صورت عمومی

لیزر و تعریف آن : بدون شک یونانی ها اولین قومی بودند که به توضیح نور و اینکه اشیا چگونه دیده می شوند پرداختند .

مدت ها بعد تجربه های علمی ، دو نظریه را راجع به نور مطرح ساخت .

اولین نظریه مرتبط با نظریه ذره ای نور است که ابتدا توسط نیوتن مطرح گردید ، وی پیشنهاد کرد که نور شامل جریانی از ذره است که از قوانین دینامیکی حرکت که خود از بنیان گذاران آن بود تبعیت می کند .

دومین نظریه توسط هوک و هویگنس پیشنهاد شد که فرض کردند نور دارای طبیعت موجی است تداخل نور نیز نشان می دهد که نور دارای طبیعت موجی است .

پدیده فوتوالکتریک ، از جهت دیگر ، با پذیرفتن طبیعت ذره ای نور قابل توضیح می باشد .

لیزر و تعریف آن : بنابراین هر دو نظریه موجی بودن و ذره ای بودن نور قادرند به توضیح پدیده های فیزیکی که با نور سروکار دارند بپردازند .

لیزر و تعریف آن : واژه لیزر ( Laser  ) سر واژه ی عبارت  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  به معنی ( تقویت نور به روش گسیل القایی تابش ) است .

لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتو های موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می کنند .

این دستگاه از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید نور قرار دارد .

این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی ( از نوع الکتریسیته یا نور )به وجود آمده ، تقویت می کند .

فرض کنید یک کامیون کمپرسی پر از ماسه داریم ، که ابتدا دانه های ماسه را یکی یکی بر روی فردی که روی زمین دراز کشیده می ریزیم ، فرد هیچ گونه احساس فشار و ضربه و ناراحتی نکرده ، اگر همان ماسه را یکباره بر روی آن بریزیم چه اتفاقی می افتد .

تقریبا تفاوت نور معمولی با نور های حاصل از لیزر مشابه همین حالت است .

به طور کلی لیزر ها انواع مختلف و زیادی دارند که وجه تمایز و دسته بندی انواع لیزر ها را پارامتر هایی از قبیل نوع محیط فعال ( محیطی که عمل لیزر زایی یا به عبارتی تقویت در آنجا انجام می گیرد که میتواند جامد ، مایع و گاز نیز باشد ) و نوع ساختار و شرایط فیزیکی حاکم بر آن تعیین می کند .

لیزر ها هم می توانند به صورت پالسی و هم پیوسته کار کنند ، که بستگی به هدف و کاربردمان دارد  .

لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتو های موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می کنند .

این دستگاه لیزر از ماده ای جمع کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید نور قرار دارد .

این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی (از نوع الکتریسیته یا نور ) به وجود آمده ، تقویت می کند .

برای مطالعه ادامه مطلب با با همراه باشید .از طریق لینک زیر می توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید و هم چنین با ما در سرچ گوگل همراه باشید و از اطلاعات و خدمات سایت رادین پرتو مطلع شوید .

لیزر و تعریف قسمت دوم

با تشکر