لیزر و تعریف آن ۳ ( قسمت سوم )

لیزر و تعریف آن ۳ :ادامه مقاله لیزر و تعریف آن۲

نخستین بار طرح اولیه لیزر ( میزر ) را انیشتین داد .

کار لیزر به این گونه است که با تابش یک فوتون به یک ذره  (اتم یا مولکول یا یون ) برانگیخته ، یک فوتون دیگر نیز آزاد می شود که این دو فوتون با هم ، هم فرکانس هستند .

با ادامه این روند شمار فوتون ها افزایش می یابد که می توانند باریکه ای از فوتون ها را به وجود بیاورند.

لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر ، آن را از نور های ایجاد شده از دیگر منابع متمایز می سازد .

لیزر و تعریف آن ۳ : از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر ،به خواص ویژه آن پی برده شد و ما بطور گزینشی به این خواص از ماهیت فرایند لیزر می پردازیم که خود این خواص بستری عظیم برای کاربرد های وسیع این پدیده در علوم گوناگون به ویژه صنعت و پزشکی ایجاد کرده است .

پیشرفت دانش بدون تکنولوژی لیزر امکان پذیر نیست .

لیزر ، کاشفی علمی می باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است .

لیزر ها به طور روز افزونی در تولیدات صنعتی ، ارتباطات ، نقشه برداری و چاپ مورد استفاده قرار می گیرند .

همچنین لیزر در پژوهش های علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاه های علمی ، موارد مصرف پیدا کرده است .

برتری لیزر در این است که از منبعی برای نور و تابش های کنترل شده ، تکفام و پر توان تولید می کند .

تابش لیزر ، با پهنای نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید ، جندین برابر درخشان تر از نور خورشید است .

اکنون با توضیحاتی که در فصول پیش داده شد می دانید که با دادن انرژی به الکترون های یک اتم می توان آن ها را به مدار های بالاتری برد .

اما این خانه جدید برای الکترون ها خیلی وضعیت پایداری ندارد و الکترون ها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خودشان برگردند .

این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می شود .

پس اگر با تعداد زیادی از اتم ها به طور همزمان این کار را انجام دهیم ، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم .

شاید مهم ترین بخش فیزیک اتمی ، بحث فیزیک لیزر باشد .

با دادن انرژی به الکترون های یک اتم می توان ان ها را به مدار های بالاتر برد .

اما این خانه جدید برای الکترون ها جایگاه چندان پایداری نیست و الکترون ها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خود برگردند .

این انرژی به صورت به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص ( یعنی یک واحد انرژی ) آزاد می شود .

نور از همین فوتون ها ساخته می شود .

پس اگر با تعداد زیادی از اتم ها هم زمان این کار را انجام دهیم ، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم .

علاوه بر اینکه با روش ها و دقت هایی می توان پرتوهای هم فاز تولید کرد .

این پدیده ساس تولید پرتوهای لیزر است .

پرتو لیزر دارای چهار خاصیت مهم است که عبارتند از : شدت زیاد ، مستقیم بودن تکفامی و همفازی .

لیزر ها در اشکال گوناگون وجود دارند .

لیزر و تعریف آن ۳ : ممکن است تصور شود که پرتو لیزر همانند اشعه ایکس ، گاما ، ماوراء بنفش (uv) و مادون قرمز ( IR) ، جایگاهی معین در طیف الکترومغناطیسی را داراست ،حال آنکه این پرتو می تواند هر کدام از فرکانس های محدوده طیف نامبرده را در برگیرد ، با این تفاوت که دارای مشخصاتی از قبیل تکفامی ، همفازی و شدت زیاد است .

اینکه چگونه می توان پرتو لیزری با فرکانس های دلخواه را تولید نمود ، کار دشواری است که عملا با آن رو به رو هستیم .

مشکل دیرپا در تابش لیزری ، فقدان پوشش گسترده طول موجی در آن است .

به دلیل اینکه لیزر ها به خودی خود فاقد قابلیت تنظیم طول موج هستند ، پوشش کل طیف نورانی نیاز به هبزار های متعدد و جداگانه دارد .

ویژگی های منحصر به فرد لیزر آن را از نور های دیگر متمایز می سازد که در هیچ منبع نور دیگری یافت نمی شود .

پس دانستیم که لیزر چهار ویژگی دارد :

  1. همفازی
  2. تک رنگی
  3. واگرایی کم
  4. موازی بودن پرتو

برای کسب اطلاعات از دستگاه لیزر و دیگر دستگاه برش لیزر و دستگاه حک لیزر با سایت رادین پرتو همراه باشید .

به دلیل طولانی بودن مقالات تعریف لیزر همان طور که دیدید به سه بخش تقسیم کردیم و برای راحتی شما لینک دو مقاله قبلی تعریف لیزر را به ترتیب برای شما آورده ایم .

لیزر و تعریف آن

لیزر و تعریف آن ۲