لیزر و تعریف آن ۲ (قسمت دوم )

لیزر و تعریف آن ۲ ادامه مقاله لیزر و تعریف آن می باشد .

امروزه به طور نسبی همه لیزر و موارد کاربرد آن را می دانند .

در تمام دنیا استفاده از دستگاه لیزر و مشتقات آن بطور شگفت انگیزی افزایش داشته است .

امروزه حتی اگر کسی خالی ساده داشته باشد که آن را مزاحم بداند به سراغ لیزر می رود .

بنابراین بررسی علمی این موضوع مفید و لازم به نظر می اید .

البته نور و طیف آن می تواند اثرات مفید و مضر برای بدن و پوست ایجاد کند .

اثرات نور بنفش نقش تعیین کننده و مفیدی بر تغذیه و متابولیسم سلولی ایفا می کند .

اینگونه اثرات سلامت بخش و مفید نور از زمان های کهن نیز برای انسان تا حدود زیادی روشن بوده است .

لیزر و تعریف آن ۲ : بر اساس شواهد موجود ، یونانی ها و رومی ها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمان های مختلف بهره می جستند .

در اوایل سال ۱۹۰۳ دانشمندان اثرات درمانی نور را در شکلی عملی مطرح نمودند و در همین سال ها یک فیزیکدان به نام Nife finsen Ryberg بخاطر کشف ها و تحقیقاتش روی قابلیت های درمانی اشعه های ناشی از طیف های مختلف نور موفق به دریافت جایزه نوبل گردید .

او دستگاهی را اختراع کرد که طول موج های مختلف نور خورشید را مجزا نموده و آن ها را در مسیر های معین هدایت می نمود .

اتم ها در حالت های گسسته ای از انرژی وجود دارند .

وقتی یک اتم که در حالت پایه ( پایین ترین حالت انرژی ) است انرژی جذب کند ، به حالت انرژی بر انگیخته ای صعود می کند .

به دنبال آن در بازگشت به حالت پایه چه به طور مستقیم و چه از طریق حالت های انرژی میانی ، فوتون های تابشی با بسامد و طول موج گسیل می دارد که بستگی به اختلاف انرژی بین حالت های انرژی شبه پایدار می باشند .

گسیل فوتون از اتم ها در حالت های انرژی شبه پایدار گاه به تاخیر می افتد تا در نهایت به گسیل تابش فلورسانسی یا فسفر سانسی منجر شود .

اتم هایی که برای عملکرد لیزر مناسب می باشند ، حداقل دارای چنین حالت شبه پایداری باشند .

وقتی یک فوتون که از حالت شبه پایدار اتمی گسیل شده ، از نزدیکی یک اتم دیگر که در همان حالت است عبور کند می تواند آن اتم را ترغیب کند تا یک فوتون تابشی گسیل دارد که دارای انرژی ( و طول موج ) ، جهت ، قطبش و فاز یکسان مانند خودش باشد .

هر یک از چنین فوتون های ترغیب شده ای خود می توانند با هم فوتون مشابه دیگری را ترغیب کنند .

این فرایند که اساس عملکرد لیزر لیست یک فرایند جمع شونده و پیوسته است و می توان با ایجاد شرایط مناسب ان را تقویت کرد .

تهیه تعداد لازم از اتم هایی که در حالت انرژی شبه پایدار صحیح باشند ، ضرورت اساسی برای عملکرد لیزر است .

عملکرد لیزر بستگی به ایجاد یک وارونی تعداد دارد که در آن بیشتر اتم ها د حالت شبه پایدار می باشند .

انرژی را باید به این تعداد پمپ کرد تا وارونی لازم راایجاد کنند .

بنابراین حالت شبه پایدار مستقیما و یا با تنزل از یک حالت بالاتر به وجود می آید .

ادامه مطلب را در مقاله لیزر و تعریف آن ۳ مطالعه بفرمایید