لیزر و اینده   ( قسمت دوم )

لیزر و اینده  : در حدود ۱۰ تا ۱۲ جایزه نوبل تحت تاثیر وجود لیزر یا میزر و امکان استفاده از آن ها در مطالعات علمی به افراد مختلف اهدا شده است .

لیزر تاکنون دستاورد های علمی بسیار خوبی داشته و اکنون همه از اهمیت ان در کاربرد های صنعتی آگاهی دارند .

امروز لیزر واقعل یک تجارت بزرگ است .

لیزر و اینده : یک ضرب المثل قدیمی می گوید ( موفقیت چندین صاحب دارد) و به طور حتم ، افراد زیادی در ساخت لیزر و تکمیل لیزر نقش داشته اند .

در مورد لیزر هم قطعا چنین واقعیتی صادق است .

همه میخواهند بخشی از اعتبار این ابداع را به خود نسبت دهند .

در واقع ایده اولیه میزر بود که در ان زمان کسی چندان توجهی به آن نداشت .

تنها کسانی که نسبت به این موضوع علاقمند بودن  ، باسوف و پروخرف روسی بودند که به همراه من جایزه نوبل را دریافت کردند .

آن ها در روسیه به صورت موازی در حال مطالعه بر روی این پدیده بودند .

من در آن زمان از این موضوع آگام نبودم و فکر نمی کنم آن ها نیز از مطالعات من اطلاعاتی در دست داشتند .

در واقع در ان زمان تنها دو گروه در سرتاسر جهان مشغول مطالعه بر روی لیزر بودند .

لیزر و اینده : پس از ابداع میزر ، این حوزه مطالعاتی به میدان هیجان انگیز تبدیل شد ، اما باز هیچ کس تصور تبدیل ان را به امواج کوتاه نوری نداشت .

پس از اینکه ( ارتور شاولو ) و من مقاله ای دز زمینه چگونگی دستیابی به امواج با طول موج کوتاه نوشتیم ، همه خود را وارد این مطالعات کردند و در آن زمان بود که لیزر های متعدد و متفاوتی ساخته شد .

همه این دستگاه لیزر ها در زمینه های صنعتی ساخته شدند .

من می دانستم در صورتی که نشان دهم ساخت لیزر علمی است .

رقابت های زیادی برای ساخت آن آغاز خواهد شد .

به همین دلیل به جای ساخت لیزر ، فرضیه ام را درباره ساخت لیزر ها در قالب مقاله ای منتشر کردم ، زیرا باور داشتم دیگران مرا شکست خواهند داد و ئاقعا نیز من را شکست دادند .

می توانم به آن زمان اشاره کنم که مطالعات من تحت حمایت نیروی دریایی قرار داشت .

من در حال مطالعه بر روی طیف نمایی بودم و بسیاری از افراد در مورد نیاز حمایت نیروی دریایی از این فناوری بحث ها و سوالاتی را مطرح می کردند .

در نهایت این مطالعات بسیار خوبی از خود به جا گذاشت .

همه مطالعات نتیجه مفیدی در بر ندارند ، اما هر چند وقت یکبار مطالعه یا تحقیقی به نتیجه خواهد رسید .

پیش بینی کردن نتیجه مطالعات سخت است .

زمانی که من در حال ساختن میزر بودم ، رئیسم می گفت : ( کار بیهوده ای انجام می دهی و باید آن را متوقف  کنی ، چون تنها داری پول هدر می دهی !)

هیچ کس با من رقابت نمی کرد .

آن ها گمان نمی بردند آن چه من در حال مطالعه بر روی آن بودم ، بتواند کار ویژه ای انجام دهد .

اما زمانی که تکمیل شد ، ناگهان همه در مورد ان به هیجان امدند .

برای مطالعه ادامه مطلب لیزر و آینده قسمت سوم کلیک کنید .