حفظ ایمنی و اقدامات مراقبتی کارکنان مرکز دارای لیزر حکاکی

آزمایشات پزشکی: شخص پرتوکار وظیفه دارد این آزمایشات را که شامل آزمایش کلی و معاینه چشم می‌باشد را پیش از شروع کار با دستگاه‌های لیزر انجام دهد، لازم به یادآوری است که نیاز است این آزمایشات هر سال تکرار شوند. همچنین، بلافاصله پس از وقوع حادثه احتمالی، مسئول فیزیک و بهداشت باید در محل حضور یابد، شخص سانحه دیده سریعا به مرکز پزشکی انتقال یابد و کلیه اقدامات مربوطه و معاینات چشم بر روی وی انجام شود. گزارش کامل حادثه باید توسط مسئول فیزیک و بهداشت تهیه و در اختیار فرد مسئول قرار گیرد تا یک نسخه از آن در بایگانی این واحد آرشیو شده و نسخه‌ای دیگر نیز به سازمان انرژی اتمی ارسال گردد.
آموزش: شخصی که به عنوان پرتوکار در مرکز با دستگاه لیزر دسته دوم کار می‌کند، تحت آموزش‌های اولیه حفظ ایمنی و کار با دستگاه‌های لیزر قرار می‌گیرد و اقدامات مراقبتی مربوطه را یاد می‌گیرد. همچنین، شخص پرتوکار برای آموزش موارد مربوط به مسئله حفاظت و ایمنی در برابر اشعه به سازمان انرژی اتمی معرفی می‌شود، تا آموزش‌های لازم را فراگیرد. لازم به ذکر است که شخص پرتوکار موظف است پیش از تحویل دستگاه، علاوه بر شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه که در سازمان انرژی اتمی برگزار می‌گردند در دوره آموزشی کار با دستگاه‌های لیزر که در محل شرکت رادین پرتو برگزار می‌شوند نیز شرکت نماید.

محفاظتی ضروری برای کار با منابع لیزر

تجهیزات محفاظتی ضروری برای کار با منابع لیزر

  •  درب دستگاه: دستگاه حکاکی لیزری و برش موجود در کارگاه، دارای پوشش محافظ بوده که این پوشش موجب به حداقل رسیدن میزان پرتوهای انعکاس یافته از دستگاه لیزر در حین انجام کار می‌شود. همچنین، بسته بودن درب دستگاه در حین کار با دستگاه الزامی است و شخص پرتو کار قبل از شروع کار باید از این موضوع اطمینان حاصل کند.
    نکته: قفل اینتر لاک؛ در صورت باز شدن ناگهانی درب دستگاه لیزر، قفل اینتر لاک فعال شده و انعکاس اشعه لیزر دستگاه قطع می‌گردد. همچنین، این قفل باید همیشه در حالت آماده باش بوده و مسئول فیزیک بهداشت وظیفه دارد این امر را دائما چک کرده و از در حالت آماده باش بودن قفل اینتر لاک اطمینان حاصل یابد.
  • عینک حفاظتی: شخص پرتوکار و همچنین کسانی که در محل نصب دستگاه‌های لیزر رادین پرتو حضور دارند و به نوعی با آن در ارتباطند، باید دارای عینک محافظ استاندارد بوده و حتما از این عینک در حین کار با دستگاه لیزر استفاده نمایند.